Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Warning: getimagesize(/storage/content/96/115496/ssp.nu/public_html/components/com_virtuemart/shop_image/product/Det_nordiska_u_o_4d00ebd9e2406.jpg): failed to open stream: Permission denied in /storage/content/96/115496/ssp.nu/public_html/administrator/components/com_virtuemart/html/shop.browse.php on line 375

Alla böcker

Sortera efter:

Lychnos 2009

Årsbok för Idé- och lärdomshistoria. Lychnos ges ut av Lärdomshistoriska Samfundet.

Läs mer...


Lennart Ljungs tjänstedagböcker 1978–1983

General Lennart Ljung var Sveriges överbefälhavare åren 1978–1986. Under åren 1980–1986 förde han dagliga anteckningar. Från år 1978 finns också några kortare anteckningar bevarade.

Läs mer...


Det mångsidiga verktyget

Antologin inleds med ett förord där redaktörerna ger sitt förslag till hur bildningens funktion kan förstås i ett historievetenskapligt sammanhang: som ett verktyg för klassformering, för hantering av samhällets unga, och för skapande av identiteter.

Läs mer...


Atterboms boksamling 1804

Sommaren 1804 gjorde den fjortonårige, brådmogne Linköpingsgymnasisten Per Daniel Atterbom upp en förteckning över sitt bokinnehav, Catalog uppå Mitt Bibliotek”. Manuskriptet finns på Uppsala universitetsbibliotek.

Läs mer...


Lennart Ljungs tjänstedagböcker 1984–1986

General Lennart Ljung var Sveriges överbefälhavare åren 1978–1986. Under åren 1980–1986 förde han dagliga anteckningar. Från år 1978 finns också några kortare anteckningar bevarade.

Läs mer...


Sammanflätat

I denna bok tar tio historiker från olika lärosäten runt om i Sverige relationen mellan civilt och militärt till utgångspunkt för en diskussion om det tidigmoderna Sverige.

Läs mer...


Svenska etnologer och folklorister

Ett ämnes historia är dess företrädares. I Svenska etnologer och folklorister möter vi internationellt kända forskare men också sådana som verkat mer på lokal nivå.

Läs mer...


Språket i landskapet

I denna skrift diskuteras vissa element i två äldre språkkomplex – runinskrifter och bebyggelsenamn – som båda är integrerade delar av kulturlandskapet. Upprinnelsen till arbetet är förekomsten av ett råmärke, bestående av tre runstenar.

Läs mer...


Det nordiska u-omljudet

Ordens yttre formförändringar har i ett par sekler varit ett huvudämne inom språkhistorisk forskning. Intresset väcktes av upptäckten att dessa förändringar tycktes uppträda på ett så regelbundet sätt att de kunde jämställas med naturvetenskapliga lagar.

Läs mer...


Det vita fältet

Få samhälleliga företeelser är så dåligt utforskade som den svenska högerextremismen. De är vita fält. I den här antologin utforskar vi ett av dessa fält, hur högerextrema rörelser använder internet.

Läs mer...


Juridiska – ett nytt språk?

Är juridisk svenska ett eget språk? Denna avhandling intresserar sig för den språkliga inskolningen hos juridikstudenter vid Uppsala universitet. Huvudfrågan är vilka språknormer lärarna förmedlar till studenterna genom sin handledning.

Läs mer...


Andraspråkstalare i arbete

Förhoppningen är att avhandlingens resultat ska ge värdefulla insikter om hur man inom arbetslivet kan och bör dra nytta av den resurs som personer med annan språklig och kulturell bakgrund utgör.

Läs mer...


ARV 66 • 2010

ARV ges ut av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Läs mer...


Kommers

I antologin Kommers presenterar forskare från de nordiska länderna sin forskning om olika former av handel och ökad marknadsinvolvering under 1700- och 1800-talen.

Läs mer...


Internationella universitet – lokala språkval

Många svenska universitet har i dag undervisning på engelska. Undervisningen följs av både svenska och utländska studenter. Vad händer med svenska språket i sådana nominellt engelskspråkiga kurser?

Läs mer...


Ungdomars dagliga interaktion

Avhandlingen är en kvalitativ studie där sex gymnasieungdomar har observerats i skolan och på fritiden. Deras samtal och texter har studerats i syfte att undersöka vilka interaktiva situationer de möter i vardagen.

Läs mer...


Hemsökta platser?

Boken behandlar ett ämne som är kontroversiellt, platsbunden entitetkontinuitet eller "hemsökta platser" som det även benämns i folkligt tal.

Läs mer...


Adventism and Ellen White

For several decades scholars, using historical and theological methods, have considered early Adventism to have been dominated by Arian beliefs.

Läs mer...


Samlaren 2009

Samlaren ges ut av Svenska litteratursällskapet

Läs mer...


Saga och Sed 2009

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok

Läs mer...

Visa #  
Resultat 1 - 20 av 128
Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

30 days diet meal plan weight loss success stories for women over 40 obesity week free diet plans gout diet green beans supplements for weight loss men burn fat fast men dietary ketosis weight loss south beach diet meatballs do protein pills help you gain weight south beach diet phase 1 breakfast recipes no eggs gallbladder diet peanut butter raw food diet vs cooked weight loss supplements natural safe south beach diet recipes edamame ways to burn stomach fat quick obesity in children due to technology weight by height chart for children diets that work fast for vegetarians healthy diet jillian michaels burn fat fast program diet soup mix foods to eat to build muscle and burn fat osteoarthritis knee diet burn fat workout elliptical weight loss programs for women in jackson ms diet soup lunch weight gain supplements women gnc weight watchers calculator calorie burn belly fat protein tru raspberry ketone weight loss supplements dr oz who obesity life expectancy atkins diet vegetables you can eat fierce deity x link food that burn fat cells obesity society program caveman diet dessert recipes paleo diet recipes kids 2 weeks diet to lose 20 pounds 100 mile diet definition american heart association diet 10 pounds 3 days south beach diet recipes lean ground beef hcg diet drops and your period ultrasimple diet breakfast paleo diet recipes tuna steak diet water lemon maple syrup obesity research in australia diet soda vs regular soda diabetes beyond diet manual 2 weeks diet to lose 20 pounds weight loss in pregnancy third trimester dukan diet unhealthy diet tea nutrition facts dukan diet reviews kate middleton appetite suppressant duromine not working government obesity in children diet smoothie ideas dukan diet tracker eat clean diet just the rules burn the fat feed the muscle lyle mcdonald healthy diet plans for men weight loss burn body fat rapidly burn fat in your stomach paleo diet xylitol otc appetite suppressant similar to phentermine pilates weight loss before and after pictures diverticulitis diet menu recipes weight watchers meetings nashville tn exercises burn stomach fat fast women do you burn fat with cardio 3 day cabbage soup diet fatblaster reducta appetite suppressant reviews best fat burning routine gym hcg diet results youtube childhood obesity and diabetes uk weight gain supplements in nigeria weight loss programs through exercise weight watchers bmi calculator men best vegan diet books appetite suppressant while quitting smoking weight watchers etools cost lifetime members 500 calories diet meal fat burning zone garmin candida diet constipation fat burn routine gym hcg diet 2 steak days in a row upper body obesity health risks raw food diet underactive thyroid weight watchers meetings 08753 burn fat exercises belly white coffee beans and weight loss gout diet vinegar exercises to burn fat around thighs burn belly fat rapidly cabbage soup diet for weight loss atkins diet 54 allowable vegetables weight loss shakes at costco obesity laparoscopic surgery 2468 diet results yahoo diet tips in marathi xylitol chocolate candida diet alkaline diet depression ultimate anti inflammatory diet best diet pills doctor prescribed obesity prevention nz arthritis osteo diet women following a weight loss diet may need supplements of good diet lunch 30 days of hope diet best diets and workouts obesity pictures of women workouts to burn fat and build muscle for women brat diet for nausea atkins diet oranges burn upper body fat fast obesity overweight statistics new york city obesity surgery types 1200 vs 1500 calorie diet diverticulitis diet to lose weight obesity nutrition intervention candida diet tamari diet yogurt recipes best weight loss supplement muscle obesity weight graph gout diet johns hopkins extreme weight loss makeover edition season 2 south beach diet wraps fat burning exercises thighs 50 diet tips for women weight chart age height south beach diet ready meals 9 diet foods that make you hungrier weight loss programs for women in jackson ms healthy diet dinners best way to burn body fat percentage gm diet vegetarian results obesity usa history best diets in the world appetite suppressant for fasting pregnancy weight loss before and after pictures child obesity data chart perfect weight loss exercise program paleo diet recipes mexican fat burning routine for treadmill vegetable diet 10 days weight watchers how many points am i allowed each day arthritis diet wiki food that burn fat list 3 day grape diet fat burning lean muscle building supplements atkins diet yogurt caveman diet how it works ultra diet mate tea reviews child obesity rates weight watchers meetings ankeny ia dietrich bonhoeffer tried to kill hitler plant based diet and breast cancer raw food diet plan free ulcer diet snacks science diet vet reviews healthy diet 50 year old man healthy diet chicken recipes south beach diet recipes with ground turkey food for diabetics kids best way to burn fat while keeping muscle weight mass conversion patran 8 hours diet plan weight conversion calculator pounds to kilos appetite suppressant natural dr oz atkins diet induction foods hcg diet drops 2 oz diverticulitis diet regimen vegan diet for dummies candida diet lentils watch extreme makeover weightloss edition online obesity prevention youth burn fat feed muscle by tom venuto ebook weight loss tips for women under 30 best appetite suppressant over the counter australia burn fat ketosis easy diet exercise plan lose weight burn the fat feed the muscle lyle mcdonald foods that burn fat and give energy burn body fat with weight lifting genetics to obesity fat burning exercise program women great diet snacks burn the fat feed the muscle free download pdf brat diet jello diets that work zone diet 2 block recipes south beach diet 5 days weight watchers calculator formula south beach diet lamb recipes cabbage soup diet olives atkins diet how it works plant based diet experience central obesity pictures weight watchers how many calories is 29 points the obesity cancer link lessons learned from a fatless mouse