Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Warning: getimagesize(/storage/content/96/115496/ssp.nu/public_html/components/com_virtuemart/shop_image/product/Det_nordiska_u_o_4d00ebd9e2406.jpg): failed to open stream: Permission denied in /storage/content/96/115496/ssp.nu/public_html/administrator/components/com_virtuemart/html/shop.browse.php on line 375

Alla böcker

Sortera efter:

Lychnos 2009

Årsbok för Idé- och lärdomshistoria. Lychnos ges ut av Lärdomshistoriska Samfundet.

Läs mer...


Lennart Ljungs tjänstedagböcker 1978–1983

General Lennart Ljung var Sveriges överbefälhavare åren 1978–1986. Under åren 1980–1986 förde han dagliga anteckningar. Från år 1978 finns också några kortare anteckningar bevarade.

Läs mer...


Det mångsidiga verktyget

Antologin inleds med ett förord där redaktörerna ger sitt förslag till hur bildningens funktion kan förstås i ett historievetenskapligt sammanhang: som ett verktyg för klassformering, för hantering av samhällets unga, och för skapande av identiteter.

Läs mer...


Atterboms boksamling 1804

Sommaren 1804 gjorde den fjortonårige, brådmogne Linköpingsgymnasisten Per Daniel Atterbom upp en förteckning över sitt bokinnehav, Catalog uppå Mitt Bibliotek”. Manuskriptet finns på Uppsala universitetsbibliotek.

Läs mer...


Lennart Ljungs tjänstedagböcker 1984–1986

General Lennart Ljung var Sveriges överbefälhavare åren 1978–1986. Under åren 1980–1986 förde han dagliga anteckningar. Från år 1978 finns också några kortare anteckningar bevarade.

Läs mer...


Sammanflätat

I denna bok tar tio historiker från olika lärosäten runt om i Sverige relationen mellan civilt och militärt till utgångspunkt för en diskussion om det tidigmoderna Sverige.

Läs mer...


Svenska etnologer och folklorister

Ett ämnes historia är dess företrädares. I Svenska etnologer och folklorister möter vi internationellt kända forskare men också sådana som verkat mer på lokal nivå.

Läs mer...


Språket i landskapet

I denna skrift diskuteras vissa element i två äldre språkkomplex – runinskrifter och bebyggelsenamn – som båda är integrerade delar av kulturlandskapet. Upprinnelsen till arbetet är förekomsten av ett råmärke, bestående av tre runstenar.

Läs mer...


Det nordiska u-omljudet

Ordens yttre formförändringar har i ett par sekler varit ett huvudämne inom språkhistorisk forskning. Intresset väcktes av upptäckten att dessa förändringar tycktes uppträda på ett så regelbundet sätt att de kunde jämställas med naturvetenskapliga lagar.

Läs mer...


Det vita fältet

Få samhälleliga företeelser är så dåligt utforskade som den svenska högerextremismen. De är vita fält. I den här antologin utforskar vi ett av dessa fält, hur högerextrema rörelser använder internet.

Läs mer...


Juridiska – ett nytt språk?

Är juridisk svenska ett eget språk? Denna avhandling intresserar sig för den språkliga inskolningen hos juridikstudenter vid Uppsala universitet. Huvudfrågan är vilka språknormer lärarna förmedlar till studenterna genom sin handledning.

Läs mer...


Andraspråkstalare i arbete

Förhoppningen är att avhandlingens resultat ska ge värdefulla insikter om hur man inom arbetslivet kan och bör dra nytta av den resurs som personer med annan språklig och kulturell bakgrund utgör.

Läs mer...


ARV 66 • 2010

ARV ges ut av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Läs mer...


Kommers

I antologin Kommers presenterar forskare från de nordiska länderna sin forskning om olika former av handel och ökad marknadsinvolvering under 1700- och 1800-talen.

Läs mer...


Internationella universitet – lokala språkval

Många svenska universitet har i dag undervisning på engelska. Undervisningen följs av både svenska och utländska studenter. Vad händer med svenska språket i sådana nominellt engelskspråkiga kurser?

Läs mer...


Ungdomars dagliga interaktion

Avhandlingen är en kvalitativ studie där sex gymnasieungdomar har observerats i skolan och på fritiden. Deras samtal och texter har studerats i syfte att undersöka vilka interaktiva situationer de möter i vardagen.

Läs mer...


Hemsökta platser?

Boken behandlar ett ämne som är kontroversiellt, platsbunden entitetkontinuitet eller "hemsökta platser" som det även benämns i folkligt tal.

Läs mer...


Adventism and Ellen White

For several decades scholars, using historical and theological methods, have considered early Adventism to have been dominated by Arian beliefs.

Läs mer...


Samlaren 2009

Samlaren ges ut av Svenska litteratursällskapet

Läs mer...


Saga och Sed 2009

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok

Läs mer...

Visa #  
Resultat 1 - 20 av 128
Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

child obesity rate in japan weight by height chart dukan diet allowed foods healthy foods for weight loss recipes best weight loss supplement livestrong appetite suppressant for high blood pressure appetite suppressants on nhs fat burn zone heart rate candida diet 2 weeks hcg diet 500 or 800 calories sensa weight loss user reviews brat diet when sick arthritis finger joints diet beyond diet denver diet water lemon hcg diet vs high blood pressure fat burning recipes dinner 30 days diet meal plan diet solution results obesity in children caused by fast food 2 month fat burn workout fat burning exercises circuit healthy diet lifestyle weight calculator calories lose weight women burn fat feed the muscle raspberry ketone weight loss supplements anti inflammatory diet turmeric fat burning 24 7 obesity rates through the years diet tea lite diet tips for 2 months weight loss tips for women in marathi best vitamins or supplements for weight loss paleo diet xylitol gestational diabetes diet quinoa diet to lose 30 kilos supplements for extreme weight loss obesity lung cancer south beach diet induction 900 calorie diabetic diet biggest loser weight loss pictures before and after gluten free diet cheese burn the fat feed the muscle free pdf celebrity weight loss before and after 2012 phentermine weight loss before and after pictures healthy diet 50 year old man weight gain pills in zimbabwe beyond diet jeff obesity leads to social isolation and discrimination best way to burn fat bodybuilding south beach diet recipes vegetable soup obesity losing weight while pregnant obesity in kuwait children diverticulitis diet regimen fat burning heart rate while exercising vegetarian diet side effects arthritis diet vitamins gluten free diet usa caveman diet and bodybuilding recommended dietary supplements weight loss weight height chart kg healthy diet plans for men weight gain obesity surgery wikipedia 5 day water diet results diet sheet for diverticulitis free burn body fat and sculpt your arms diet with snacks appetite suppressant pills on prescription vegetarian diet concerns atkins diet zucchini best diet pills gnc stores 3 day cabbage soup diet obesity research hypothesis does swimming burn fat on legs child obesity mississippi diets that work for pear shaped women weight watchers how many points plus can i eat a day best diet pills list gluten free diet plan benefits hcg injections for weight loss pictures childhood obesity data diet tea dr oz breakfast diet to gain weight weight loss programs for work obesity weight loss and prognosis in type 2 diabetes obesity risk factors raw food diet food matters south beach diet recipes quiche cups brat diet when sick 3 day diet for diabetics gaps diet frequently asked questions 500 calories of protein diet healthy foods and weight loss btc diet list up active x diet drops weight loss pictures before and after blog dukan diet test elemental diet definition why weight loss during pregnancy burn fat feed muscle foods gaps diet muffins atkins diet xylitol burn fat in the morning best weight loss supplement for women over the counter food lovers diet cheap free diet plans bodybuilding genetics obesity race fat burn supplements south africa obesity rates america vs uk alkaline diet beckham 5 2 diet guide weight loss workout supplements for women dr oz weight loss pills garcinia cambogia burn body fat pills weight chart age height alkaline diet 2013 weight height chart government health food store weight loss pills weight conversion calculator cups to grams 500 calories a day diet results healthy diet for athletes diverticulitis diet for diabetics arizona diet green tea 128 oz beyond diet podcast graph of obesity in children best vegan diet books anti inflammatory diet turmeric weight watchers figure out how many points you get hcg diet drops before and after 1600 calorie diet 7 days best way to burn fat treadmill appetite suppressant pills on prescription best weight loss supplement with workout drop zone diet results cabbage soup diet pictures obesity statistics europe weight loss forte acai fruit extract dietary supplement south beach diet zesty peanut dip atkins diet book 1972 gerd diet recommendations mayo clinic weight conversion table ounces to grams atkins diet success stories 2013 fat burning kickboxing workout for dummies online burn fat video diet sources of zinc diet soda stroke 48 child obesity stories best weight loss supplement men over 40 weight loss dietary supplement reviews best diet pills gnc women burn fat high intensity exercise fat burning meal recipes foods that burn fat gain muscle diet soup for rapid weight loss obesity related diseases lap band 1200 calorie diet free fat burning shake recipes program fat burn na biezni zone diet zone perfect 17 days diet dr oz south beach diet recipes with ground turkey best way to burn fat spinning balanced diet for gestational diabetes weight watchers maintenance points calculator gout diet sample menu does weight watchers etools work on ipad obesity journal articles uk fat burn diet plan for men best supplements for weight loss women plant based diet recipes weight watchers meetings troy mi 2 days diet tea vegetarian diet vs paleo diet ez appetite suppressant reviews burn fat workout program best diets quickest way to burn fat and build muscle gaps diet intro recipes diet supplement definition obesity in kenyan children obesity route map scotland gluten free diet kids recipes anti inflammatory diet research best natural fiber supplement for weight loss weight gain loss during pregnancy preventing obesity with exercise burn body fat percent diet tea rida aftab fat burning and muscle building workouts for women burn body fat in two weeks dietrich bonhoeffer underground seminary burn fat plank diverticulitis diet plan foods to avoid fat burning soup diet uk beyond diet australia weight loss shakes free trial weight conversion chart pounds and ounces to grams teenage obesity rates by state diet with vegetables and fruits to lose weight 1 ez diet appetite suppressant capsules