Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Warning: getimagesize(/storage/content/96/115496/ssp.nu/public_html/components/com_virtuemart/shop_image/product/Det_nordiska_u_o_4d00ebd9e2406.jpg): failed to open stream: Permission denied in /storage/content/96/115496/ssp.nu/public_html/administrator/components/com_virtuemart/html/shop.browse.php on line 375

Alla böcker

Sortera efter:

Lychnos 2009

Årsbok för Idé- och lärdomshistoria. Lychnos ges ut av Lärdomshistoriska Samfundet.

Läs mer...


Lennart Ljungs tjänstedagböcker 1978–1983

General Lennart Ljung var Sveriges överbefälhavare åren 1978–1986. Under åren 1980–1986 förde han dagliga anteckningar. Från år 1978 finns också några kortare anteckningar bevarade.

Läs mer...


Det mångsidiga verktyget

Antologin inleds med ett förord där redaktörerna ger sitt förslag till hur bildningens funktion kan förstås i ett historievetenskapligt sammanhang: som ett verktyg för klassformering, för hantering av samhällets unga, och för skapande av identiteter.

Läs mer...


Atterboms boksamling 1804

Sommaren 1804 gjorde den fjortonårige, brådmogne Linköpingsgymnasisten Per Daniel Atterbom upp en förteckning över sitt bokinnehav, Catalog uppå Mitt Bibliotek”. Manuskriptet finns på Uppsala universitetsbibliotek.

Läs mer...


Lennart Ljungs tjänstedagböcker 1984–1986

General Lennart Ljung var Sveriges överbefälhavare åren 1978–1986. Under åren 1980–1986 förde han dagliga anteckningar. Från år 1978 finns också några kortare anteckningar bevarade.

Läs mer...


Sammanflätat

I denna bok tar tio historiker från olika lärosäten runt om i Sverige relationen mellan civilt och militärt till utgångspunkt för en diskussion om det tidigmoderna Sverige.

Läs mer...


Svenska etnologer och folklorister

Ett ämnes historia är dess företrädares. I Svenska etnologer och folklorister möter vi internationellt kända forskare men också sådana som verkat mer på lokal nivå.

Läs mer...


Språket i landskapet

I denna skrift diskuteras vissa element i två äldre språkkomplex – runinskrifter och bebyggelsenamn – som båda är integrerade delar av kulturlandskapet. Upprinnelsen till arbetet är förekomsten av ett råmärke, bestående av tre runstenar.

Läs mer...


Det nordiska u-omljudet

Ordens yttre formförändringar har i ett par sekler varit ett huvudämne inom språkhistorisk forskning. Intresset väcktes av upptäckten att dessa förändringar tycktes uppträda på ett så regelbundet sätt att de kunde jämställas med naturvetenskapliga lagar.

Läs mer...


Det vita fältet

Få samhälleliga företeelser är så dåligt utforskade som den svenska högerextremismen. De är vita fält. I den här antologin utforskar vi ett av dessa fält, hur högerextrema rörelser använder internet.

Läs mer...


Juridiska – ett nytt språk?

Är juridisk svenska ett eget språk? Denna avhandling intresserar sig för den språkliga inskolningen hos juridikstudenter vid Uppsala universitet. Huvudfrågan är vilka språknormer lärarna förmedlar till studenterna genom sin handledning.

Läs mer...


Andraspråkstalare i arbete

Förhoppningen är att avhandlingens resultat ska ge värdefulla insikter om hur man inom arbetslivet kan och bör dra nytta av den resurs som personer med annan språklig och kulturell bakgrund utgör.

Läs mer...


ARV 66 • 2010

ARV ges ut av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Läs mer...


Kommers

I antologin Kommers presenterar forskare från de nordiska länderna sin forskning om olika former av handel och ökad marknadsinvolvering under 1700- och 1800-talen.

Läs mer...


Internationella universitet – lokala språkval

Många svenska universitet har i dag undervisning på engelska. Undervisningen följs av både svenska och utländska studenter. Vad händer med svenska språket i sådana nominellt engelskspråkiga kurser?

Läs mer...


Ungdomars dagliga interaktion

Avhandlingen är en kvalitativ studie där sex gymnasieungdomar har observerats i skolan och på fritiden. Deras samtal och texter har studerats i syfte att undersöka vilka interaktiva situationer de möter i vardagen.

Läs mer...


Hemsökta platser?

Boken behandlar ett ämne som är kontroversiellt, platsbunden entitetkontinuitet eller "hemsökta platser" som det även benämns i folkligt tal.

Läs mer...


Adventism and Ellen White

For several decades scholars, using historical and theological methods, have considered early Adventism to have been dominated by Arian beliefs.

Läs mer...


Samlaren 2009

Samlaren ges ut av Svenska litteratursällskapet

Läs mer...


Saga och Sed 2009

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok

Läs mer...

Visa #  
Resultat 1 - 20 av 128
Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

best drugstore weight loss supplement vegan diet yeast infections raw vegan diet information quick diet and exercise plan 2x powerful slimming burn body fat science diet dog food toronto best vegetarian diet pills healthy foods that help burn belly fat 2 days diet japan lingzhi side effect anabolic diet 8 nutrition rules best diet pills at vitamin shoppe weight watchers meetings or online paleo diet recipes with coconut flour best vegan weight loss supplements the diet with no carbs obesity rate for kids fat burn and muscle building diet fat burning pills livestrong what kind of diet for high blood pressure weight conversion chart quart government obesity figures uk obesity lifetime cost 1200 calorie diet for women over 50 fat burning workout youtube ways to burn fat quickly burn fat using heart rate monitor paleo diet no results south beach diet recipes for chicken breast obesity surgery before and after pictures grapefruit diet quick weight loss gluten free diet uk usn burn fat fast does grapefruit burn body fat cdc county level obesity data gluten free diet plan benefits dotties weight loss zone app 10 in 10 diet jackie warner paleo diet food list green beans what foods help burn fat in your body 15 day weight loss support cleanse flush solutions to obesity in america atkins diet induction foods list z diet reviews fat burning quinoa recipes candida diet dinner stomach ulcer diet in urdu atkins diet joint pain paleo diet food list to avoid cabbage soup diet fish appetite suppressant pills for kids gnc weight loss supplement reviews top healthy foods weight loss paleo diet recipes thermomix healthy diet plan to lose weight fast cdc obesity and diabetes gout diet 2013 vegan diet yogurt what is the best natural weight loss supplement diet team names food combinations that burn belly fat global obesity solutions weight height chart teenagers childhood obesity government initiatives weight loss pills that work from walmart best diet pills proven to work walk from obesity 2013 caveman diet rules best way to burn visceral fat gestational diabetes diet plan nz cabbage soup diet 6th day burn belly fat fast dr oz childhood obesity and fast food toys diets that work fast at home brat diet broth size 0 diet louise redknapp obesity life expectancy what exercises burn fat in the thighs weight loss camps america diet soup mix burn fat off stomach exercises weight watchers meeting 43229 weight height chart age women 7 days mental diet pdf obesity society program fat burning cardio ideas diet soda 2011 burn belly fat wiki candida diet grocery list cdc nutrition and obesity gaps diet experience science diet dog food making dogs sick ultra diet in pakistan dr oz 3 weight loss supplements 800 calorie vegan diet menu percentage of obesity in america by race fruits and vegetables diet recipes weight loss drugs in australia www diet 17 days obesity treatment uk essay obesity in childhood burn stomach fat in 7 days weight loss camps retreats paleo diet recipes thermomix healthy diet plan ppt 2000 low sodium diet fat burning pills boots burn fat cardio vs weights 12 foods that burn fat fast diet tonic water nutrition gaps diet teeth cabbage soup diet for kids child obesity statistics in the united states dr oz burn fat instantly caveman diet oil weight watchers etools sign in page vegetarian diet high in fiber health education effects on obesity best fat burning thigh exercises appetite suppressant whole foods market weight height chart 19 year old female obesity surgery benefits ways to burn stomach fat quick obesity statistics gender 80 diet 20 gym weight loss exercise program does cardio burn fat calories green tea diet 60 capsulas south beach diet 30 day shred dietrich bonhoeffer zionskirche burn stomach fat overnight beyond diet kale chips healthy diet plan for hair and skin atkins diet low carb recipes weight loss during last trimester pregnancy beyond diet good bread best weight loss supplement after pregnancy dietrich bonhoeffer justification dukan diet health risks burn belly fat in 3 days online weight loss plans for teenagers weight loss shakes non dairy fat burning diets for teenagers what foods really burn fat child obesity statistics mexico quick caveman diet recipes weight loss supplements for men with high blood pressure atkins diet unlimited foods diet soda 2011 all natural weight loss supplements whole foods burn body fat fast program best supplements for weight loss and energy raw food diet juicer or blender 30 pound weight loss before and after pictures vegan diet menu south beach diet smoothies weight loss supplements safe for pregnancy brat diet emedicine diet vegetarian breakfast recipes paleo diet food list weight loss good diet lunch hcg ultra diet drops coupon weight loss camps western australia best diet for diverticulitis obesity video for kids sensa weight loss reviews side effects diet solution affiliate tools weight gain for women over 60 atkins diet lunch options paleo diet for vegetarians 90 day diet results the diet solution success journal free download obesity in children technology foods that burn cheek fat south beach diet 30 day shred weight loss pills by dr oz burn fat in 6 weeks paleo diet almond milk 5 2 diet books gaps diet frequently asked questions sensa weight loss walgreens burn fat fast dvd obesity treatment delhi foods that burn fat free download cabbage soup diet faq food that help burn thigh fat caveman diet women beyond diet good bread obesity trends by country obesity journal of weight loss camps uk women burn fat hips brat diet gallbladder science diet dog food healthy dietrich bonhoeffer creation and fall weight loss camp portugal free diet plans muscle building obesity society meeting san antonio plant based diet ulcerative colitis obesity kids australia dietrich bonhoeffer ushmm