Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.

Alla böcker

Sortera efter:

Lychnos 2009

Årsbok för Idé- och lärdomshistoria. Lychnos ges ut av Lärdomshistoriska Samfundet.

Läs mer...


Lennart Ljungs tjänstedagböcker 1978–1983

General Lennart Ljung var Sveriges överbefälhavare åren 1978–1986. Under åren 1980–1986 förde han dagliga anteckningar. Från år 1978 finns också några kortare anteckningar bevarade.

Läs mer...


Det mångsidiga verktyget

Antologin inleds med ett förord där redaktörerna ger sitt förslag till hur bildningens funktion kan förstås i ett historievetenskapligt sammanhang: som ett verktyg för klassformering, för hantering av samhällets unga, och för skapande av identiteter.

Läs mer...


Atterboms boksamling 1804

Sommaren 1804 gjorde den fjortonårige, brådmogne Linköpingsgymnasisten Per Daniel Atterbom upp en förteckning över sitt bokinnehav, Catalog uppå Mitt Bibliotek”. Manuskriptet finns på Uppsala universitetsbibliotek.

Läs mer...


Lennart Ljungs tjänstedagböcker 1984–1986

General Lennart Ljung var Sveriges överbefälhavare åren 1978–1986. Under åren 1980–1986 förde han dagliga anteckningar. Från år 1978 finns också några kortare anteckningar bevarade.

Läs mer...


Sammanflätat

I denna bok tar tio historiker från olika lärosäten runt om i Sverige relationen mellan civilt och militärt till utgångspunkt för en diskussion om det tidigmoderna Sverige.

Läs mer...


Svenska etnologer och folklorister

Ett ämnes historia är dess företrädares. I Svenska etnologer och folklorister möter vi internationellt kända forskare men också sådana som verkat mer på lokal nivå.

Läs mer...


Språket i landskapet

I denna skrift diskuteras vissa element i två äldre språkkomplex – runinskrifter och bebyggelsenamn – som båda är integrerade delar av kulturlandskapet. Upprinnelsen till arbetet är förekomsten av ett råmärke, bestående av tre runstenar.

Läs mer...


Det nordiska u-omljudet

Ordens yttre formförändringar har i ett par sekler varit ett huvudämne inom språkhistorisk forskning. Intresset väcktes av upptäckten att dessa förändringar tycktes uppträda på ett så regelbundet sätt att de kunde jämställas med naturvetenskapliga lagar.

Läs mer...


Det vita fältet

Få samhälleliga företeelser är så dåligt utforskade som den svenska högerextremismen. De är vita fält. I den här antologin utforskar vi ett av dessa fält, hur högerextrema rörelser använder internet.

Läs mer...


Juridiska – ett nytt språk?

Är juridisk svenska ett eget språk? Denna avhandling intresserar sig för den språkliga inskolningen hos juridikstudenter vid Uppsala universitet. Huvudfrågan är vilka språknormer lärarna förmedlar till studenterna genom sin handledning.

Läs mer...


Andraspråkstalare i arbete

Förhoppningen är att avhandlingens resultat ska ge värdefulla insikter om hur man inom arbetslivet kan och bör dra nytta av den resurs som personer med annan språklig och kulturell bakgrund utgör.

Läs mer...


ARV 66 • 2010

ARV ges ut av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Läs mer...


Kommers

I antologin Kommers presenterar forskare från de nordiska länderna sin forskning om olika former av handel och ökad marknadsinvolvering under 1700- och 1800-talen.

Läs mer...


Internationella universitet – lokala språkval

Många svenska universitet har i dag undervisning på engelska. Undervisningen följs av både svenska och utländska studenter. Vad händer med svenska språket i sådana nominellt engelskspråkiga kurser?

Läs mer...


Ungdomars dagliga interaktion

Avhandlingen är en kvalitativ studie där sex gymnasieungdomar har observerats i skolan och på fritiden. Deras samtal och texter har studerats i syfte att undersöka vilka interaktiva situationer de möter i vardagen.

Läs mer...


Hemsökta platser?

Boken behandlar ett ämne som är kontroversiellt, platsbunden entitetkontinuitet eller "hemsökta platser" som det även benämns i folkligt tal.

Läs mer...


Adventism and Ellen White

For several decades scholars, using historical and theological methods, have considered early Adventism to have been dominated by Arian beliefs.

Läs mer...


Samlaren 2009

Samlaren ges ut av Svenska litteratursällskapet

Läs mer...


Saga och Sed 2009

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok

Läs mer...

Visa #  
Resultat 1 - 20 av 128
Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

vegetarian diet to lose weight analysis your diet weight loss during pregnancy in first trimester 3 day fruit diet for weight loss 1200 calorie diet chart raw food diet 811 appetite suppressant pills side effects extreme makeover weightloss edition michael thurmond food that help you burn belly fat obesity of children in america statistics weight loss challenge online free obesity statistics massachusetts extreme makeover weightloss edition rachel update appetite suppressant diet pills side effects fat burning stomach workouts for men alkaline diet endometriosis obesity linked with fast food burn body fat effectively vegetarian diet one year old best weight loss supplement muscle cdc obesity by state arthritis diet ayurveda sensa weight loss where to buy diets that work to lose weight fast bodybuilding weight loss nutrition plan weight gain muscle supplements obesity journal submission best cardio to burn fat at home obesity surgery greece obesity rates in america map burn fat off the chest foods that burn fat in your body plant based diet honey atkins diet jump start formula weight molar mass solutions to obesity epidemic weight calorie calculator exercise healthy diet plan for 3 days brat diet constipation diet to lower high cholesterol and high blood pressure burn fat fast workout plan alkaline diet juice recipes zone diet list of blocks obesity questions and answers best diets women fat burning pills in canada paleo diet recipes coconut oil solutions to obesity in america obesity surgery journal website gerd diet grocery list weight management doctors nj weight watchers etools sign up code obesity mayo clinic paleo diet headaches diet soda yahoo article ultra diet shake 500g gout diet spinach weight loss supplements for shakes weight management clinic dc burn fat fast with insanity hcg diet journal diary best way to burn belly fat for men pills to help gain muscle and lose weight cdc obesity related deaths candida diet off burn fat fast tabata workout 80 diet 20 gym atkins diet jump start trends of obesity burn fat x ten fat burn shot 6 pack abs diet childhood obesity education fat burn heart rate percentage obesity risks for women fat burn swimming weight loss programs for gluten free diets that work and are free burn fat and then build muscle hcg ultra diet drops yahoo answers weight loss during juicing best diets for men over 60 gaps diet frequently asked questions free diet plans for type 2 diabetes webmd gall bladder diet vegetarian diet recommendations diet soup to lose weight recipe dukan diet 72 high protein foods science diet dog food light small bites cabbage soup diet can you drink coffee healthy foods that help burn belly fat diet sparkling water enhance weight loss hcg diet diet solution isabel de los rios books healthy eating plan for 3 weeks obesity treatment residential gaps diet restaurants obesity rates america vs uk star jones heart healthy diet diet to decrease joint inflammation weight loss camps for 18 year olds burn fat quickly workout diet weight loss tips best weight loss protein supplement for women obesity statistics country zone diet israel obesity in children reasons hcg diet drops vs injections reviews dietrich bonhoeffer on community vegan 500 calorie diet best diet supplements for men weight loss burn stomach fat in a month weight watchers meetings 28277 obesity society of south africa recommended weight loss supplements for men the best supplements for weight loss fish oil supplements burn fat 1200 calorie ketogenic diet menu beyond diet cleanse burn the fat abs diet soda yeast infection south beach diet recipes dinner grapefruit diet lose 10 pounds poor nutrition causes obesity appetite suppressant prescription australia best fat burning heart rate target zone dukan diet veggie list obesity in children who is to blame super weight loss exercise program beyond diet foods you can eat weight maintenance calculator calories obesity society membership dues eat clean diet workout journal cdc cost of obesity vegetarian diet for weight gain alkaline diet 2013 caveman diet gluten free fast weight loss diet and exercise plan obesity per bmi obesity no more fl burn the fat feed the muscle table of contents soup diet 3 weeks weight loss after quitting birth control burn belly fat for abs extreme makeover weightloss edition trainer chris powell obesity in children bbc youtube yoga exercises weight loss weight loss programs va obesity society meeting best weight loss supplement consumer reports best diets slim fast weight watchers points 99 weight watchers etools code paleo diet food list not eat obesity weight graph 15 day weight loss cleanse and flush instructions weight calorie calculator burn anti inflammatory diet popcorn obesity rates by generation obesity overweight statistics america cabbage soup diet new version health education effects on obesity child obesity facts cdc obesity society new zealand weight gain women stress atkins diet jokes prescription diet ultra allergen free best calcium supplements for weight loss gluten free diet plan kids dietrich bonhoeffer creation and fall science diet dog food vs purina one south beach diet recipes ricotta cheese atkins diet vegetables list obesity in india pictures what is fat burn heart rate gluten free diet quiz burn fat fast by running weight watchers points list fat burning cardio heart rate weight loss camp green mountain best diet pills in mexico healthy diet plan for men virgin active diet programs appetite suppressant binge eating disorder child obesity essay thesis gain weight using supplements atkins diet net carbs best appetite suppressant herbs healthy diet plan male science diet dog food joint science diet dog food sensitive stomach weight conversion chart lbs to kg diet to decrease joint inflammation 17 days diet website foods that really help to burn fat beyond diet isabel reviews best diets for women 2012 burn fat men diet soda vs zero obesity trends since 1950