Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.

Alla böcker

Sortera efter:

Lychnos 2009

Årsbok för Idé- och lärdomshistoria. Lychnos ges ut av Lärdomshistoriska Samfundet.

Läs mer...


Lennart Ljungs tjänstedagböcker 1978–1983

General Lennart Ljung var Sveriges överbefälhavare åren 1978–1986. Under åren 1980–1986 förde han dagliga anteckningar. Från år 1978 finns också några kortare anteckningar bevarade.

Läs mer...


Det mångsidiga verktyget

Antologin inleds med ett förord där redaktörerna ger sitt förslag till hur bildningens funktion kan förstås i ett historievetenskapligt sammanhang: som ett verktyg för klassformering, för hantering av samhällets unga, och för skapande av identiteter.

Läs mer...


Atterboms boksamling 1804

Sommaren 1804 gjorde den fjortonårige, brådmogne Linköpingsgymnasisten Per Daniel Atterbom upp en förteckning över sitt bokinnehav, Catalog uppå Mitt Bibliotek”. Manuskriptet finns på Uppsala universitetsbibliotek.

Läs mer...


Lennart Ljungs tjänstedagböcker 1984–1986

General Lennart Ljung var Sveriges överbefälhavare åren 1978–1986. Under åren 1980–1986 förde han dagliga anteckningar. Från år 1978 finns också några kortare anteckningar bevarade.

Läs mer...


Sammanflätat

I denna bok tar tio historiker från olika lärosäten runt om i Sverige relationen mellan civilt och militärt till utgångspunkt för en diskussion om det tidigmoderna Sverige.

Läs mer...


Svenska etnologer och folklorister

Ett ämnes historia är dess företrädares. I Svenska etnologer och folklorister möter vi internationellt kända forskare men också sådana som verkat mer på lokal nivå.

Läs mer...


Språket i landskapet

I denna skrift diskuteras vissa element i två äldre språkkomplex – runinskrifter och bebyggelsenamn – som båda är integrerade delar av kulturlandskapet. Upprinnelsen till arbetet är förekomsten av ett råmärke, bestående av tre runstenar.

Läs mer...


Det nordiska u-omljudet

Ordens yttre formförändringar har i ett par sekler varit ett huvudämne inom språkhistorisk forskning. Intresset väcktes av upptäckten att dessa förändringar tycktes uppträda på ett så regelbundet sätt att de kunde jämställas med naturvetenskapliga lagar.

Läs mer...


Det vita fältet

Få samhälleliga företeelser är så dåligt utforskade som den svenska högerextremismen. De är vita fält. I den här antologin utforskar vi ett av dessa fält, hur högerextrema rörelser använder internet.

Läs mer...


Juridiska – ett nytt språk?

Är juridisk svenska ett eget språk? Denna avhandling intresserar sig för den språkliga inskolningen hos juridikstudenter vid Uppsala universitet. Huvudfrågan är vilka språknormer lärarna förmedlar till studenterna genom sin handledning.

Läs mer...


Andraspråkstalare i arbete

Förhoppningen är att avhandlingens resultat ska ge värdefulla insikter om hur man inom arbetslivet kan och bör dra nytta av den resurs som personer med annan språklig och kulturell bakgrund utgör.

Läs mer...


ARV 66 • 2010

ARV ges ut av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Läs mer...


Kommers

I antologin Kommers presenterar forskare från de nordiska länderna sin forskning om olika former av handel och ökad marknadsinvolvering under 1700- och 1800-talen.

Läs mer...


Internationella universitet – lokala språkval

Många svenska universitet har i dag undervisning på engelska. Undervisningen följs av både svenska och utländska studenter. Vad händer med svenska språket i sådana nominellt engelskspråkiga kurser?

Läs mer...


Ungdomars dagliga interaktion

Avhandlingen är en kvalitativ studie där sex gymnasieungdomar har observerats i skolan och på fritiden. Deras samtal och texter har studerats i syfte att undersöka vilka interaktiva situationer de möter i vardagen.

Läs mer...


Hemsökta platser?

Boken behandlar ett ämne som är kontroversiellt, platsbunden entitetkontinuitet eller "hemsökta platser" som det även benämns i folkligt tal.

Läs mer...


Adventism and Ellen White

For several decades scholars, using historical and theological methods, have considered early Adventism to have been dominated by Arian beliefs.

Läs mer...


Samlaren 2009

Samlaren ges ut av Svenska litteratursällskapet

Läs mer...


Saga och Sed 2009

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok

Läs mer...

Visa #  
Resultat 1 - 20 av 128
Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

obesity prevention in young children diet soda study 2012 obesity rates in america by ethnicity grapefruit diet foods weight loss controversy hcg diet child obesity statistics florida hcg injections for weight loss reviews weight gain for premenopausal women best weight loss supplement belly fat obesity water exercise hcg diet high blood pressure medicine diet tips rujuta diwekar burning fat vs burning carbs perfect 10 diet recipes stage 1 genetics role in obesity health risks of obesity and being overweight hcg weight loss injections online food diet for gout patients cabbage soup diet origin food lovers diet before and after dietrich bonhoeffer justification childhood obesity diseases food that help burn fat fast 5 2 diet help appetite suppressant adderall xr weight management clinic in kolkata workouts to burn fat and build muscle for women strongest appetite suppressant over the counter australia weight loss challenge edmonton weight height chart large frame food lovers diet 7 day size down free diet plans nhs best way to burn fat in thighs best diet for gout and diabetes 1500 diet calorie meal plans 70 diet 30 gym extreme makeover weight loss edition results obesity pie chart a comprehensive view weight loss in pregnancy third trimester healthy diet losing weight diet solution program burn fat g fat burning foods examples weight loss results with hcg diet green unroasted coffee beans weight loss best way to burn underarm fat fat burn heart rate women best diet pills that don make you jittery raw foods that burn fat weight loss supplements for shakes dukan diet oat bran burn fat to muscle caveman diet example otc appetite suppressant energy postnatal weight loss exercise program child obesity facts cdc soft diet high in protein obesity risks of exercise candida diet tahini grapefruit diet dinner ideas gluten diet and depression best appetite suppressant herbs 25 foods that burn belly fat 30 days diet meal plan child obesity new york times best weight loss program for women in their 40s arthritis diet gluten diet to help vision healthy diet habits quick diet lunch recipes burn fat how many calories best weight loss supplement for men gnc 17 days diet youtube obesity treatment canada apex fat burn 1 ingredients healthy diet to lower cholesterol levels we burn the fat off our souls gallbladder and gerd diet quick weight loss without diet healthy diet 1 week plan fat burn heart rate zone calculator before and after weight loss pictures of men ulcer diet ginger personalized weight loss exercise program ultra diet 2 nz gaps diet practitioners zone diet and depression hcg injections for weight loss safety beyond diet 5 foods to avoid can you burn fat by lifting before and after weight loss pictures of men pancreatitis diet recommendations dukan diet 72 protein rich foods best training supplements for weight loss safe appetite suppressant for women obesity surgery principles and practice free download diet tips in pregnancy weight chart age and height children zone diet yoghurt weight loss programs for teenagers online hcg diet lunch recipes burn fat heart beat rate anti inflammatory diet iphone app obesity in children diagnosis weight loss medication for people with high blood pressure best over counter appetite suppressant women burn belly fat elliptical raspberry ketone diet drops dr oz obesity surgery abroad weight loss supplements list diet solution manual atkins diet eggs 90 paleo diet atkins diet xylitol vegan diet 30 day challenge weight gain supplements steroids obesity rate graph ultimate fat burn routine extreme makeover weightloss edition unhealthy vegan diet for bodybuilding alkaline diet plan free gout diet lentils gaps diet kombucha tea fat burning exercises for women in the gym paleo diet recipes blueberry muffins candida diet phase 1 breakfast best appetite suppressant energy 7 days wonder diet atkins diet low carb foods best appetite suppressant and energy booster weight loss tips for guys obesity treatment by homeopathy diet water lemon 2 weeks diet to lose 20 pounds caveman diet tracy jones burn stomach fat and love handles best supplements lose weight gain muscle fat burning supplement pills weight watchers points calculator zimbio vegetarian diet for beginners easy weight loss juicing recipes caveman diet nuts weight loss supplements proven to work fat burn zone cycling dukan diet meal plans raw food diet uti childhood obesity costs on nhs 9 foods that burn fat while you eat cosmopolitan gout diet naturopathy pre diabetic diet plan recommendations weight chart based on height and age obesity in kenyan children candida diet breakfast diverticulitis diet homeopathic alkaline diet 2013 weight watchers momentum points calculator obesity prevention coordinator brat diet 16 month old yeast free diet meal plans raw food diet recipes for dinner diet soda yellow cake mix weight loss success stories women in their 20s exercise in obesity metabolic syndrome and diabetes obesity research hypothesis weight loss supplements children paleo diet 2 week menu weight loss challenge ymca anti inflammatory diet pregnancy best way to burn fat belly weight conversion table for steel weight loss pills that are cheap green tea diet youtube before and after weight loss pictures same day vegetarian diet lower cholesterol levels zrii weight loss shakes free diet plans yahoo hcg diet drops menstrual cycle childhood obesity cdc statistics gluten free diet trend 2012 atkins diet meal plan induction 5 2 diet wiki dr oz recommended raspberry ketone weight loss supplements prescription diet pills weight loss caveman diet quotes risks with obesity specific diet for gestational diabetes burn the fat feed the muscle ebay dotties weight loss calculator what causes obesity yahoo answers burn fat soup recipe atkins diet shakes caveman diet what kind of nuts best diets for 13 year olds gaps diet vs paleo diet weight loss supplements in jamaica abs diet for women download burn fat fast swimming ulcer diet snacks best diet soup ever dotties weight loss calories obesity research usa