Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Warning: getimagesize(/storage/content/96/115496/ssp.nu/public_html/components/com_virtuemart/shop_image/product/Det_nordiska_u_o_4d00ebd9e2406.jpg): failed to open stream: Permission denied in /storage/content/96/115496/ssp.nu/public_html/administrator/components/com_virtuemart/html/shop.browse.php on line 375

Alla böcker

Sortera efter:

Lychnos 2009

Årsbok för Idé- och lärdomshistoria. Lychnos ges ut av Lärdomshistoriska Samfundet.

Läs mer...


Lennart Ljungs tjänstedagböcker 1978–1983

General Lennart Ljung var Sveriges överbefälhavare åren 1978–1986. Under åren 1980–1986 förde han dagliga anteckningar. Från år 1978 finns också några kortare anteckningar bevarade.

Läs mer...


Det mångsidiga verktyget

Antologin inleds med ett förord där redaktörerna ger sitt förslag till hur bildningens funktion kan förstås i ett historievetenskapligt sammanhang: som ett verktyg för klassformering, för hantering av samhällets unga, och för skapande av identiteter.

Läs mer...


Atterboms boksamling 1804

Sommaren 1804 gjorde den fjortonårige, brådmogne Linköpingsgymnasisten Per Daniel Atterbom upp en förteckning över sitt bokinnehav, Catalog uppå Mitt Bibliotek”. Manuskriptet finns på Uppsala universitetsbibliotek.

Läs mer...


Lennart Ljungs tjänstedagböcker 1984–1986

General Lennart Ljung var Sveriges överbefälhavare åren 1978–1986. Under åren 1980–1986 förde han dagliga anteckningar. Från år 1978 finns också några kortare anteckningar bevarade.

Läs mer...


Sammanflätat

I denna bok tar tio historiker från olika lärosäten runt om i Sverige relationen mellan civilt och militärt till utgångspunkt för en diskussion om det tidigmoderna Sverige.

Läs mer...


Svenska etnologer och folklorister

Ett ämnes historia är dess företrädares. I Svenska etnologer och folklorister möter vi internationellt kända forskare men också sådana som verkat mer på lokal nivå.

Läs mer...


Språket i landskapet

I denna skrift diskuteras vissa element i två äldre språkkomplex – runinskrifter och bebyggelsenamn – som båda är integrerade delar av kulturlandskapet. Upprinnelsen till arbetet är förekomsten av ett råmärke, bestående av tre runstenar.

Läs mer...


Det nordiska u-omljudet

Ordens yttre formförändringar har i ett par sekler varit ett huvudämne inom språkhistorisk forskning. Intresset väcktes av upptäckten att dessa förändringar tycktes uppträda på ett så regelbundet sätt att de kunde jämställas med naturvetenskapliga lagar.

Läs mer...


Det vita fältet

Få samhälleliga företeelser är så dåligt utforskade som den svenska högerextremismen. De är vita fält. I den här antologin utforskar vi ett av dessa fält, hur högerextrema rörelser använder internet.

Läs mer...


Juridiska – ett nytt språk?

Är juridisk svenska ett eget språk? Denna avhandling intresserar sig för den språkliga inskolningen hos juridikstudenter vid Uppsala universitet. Huvudfrågan är vilka språknormer lärarna förmedlar till studenterna genom sin handledning.

Läs mer...


Andraspråkstalare i arbete

Förhoppningen är att avhandlingens resultat ska ge värdefulla insikter om hur man inom arbetslivet kan och bör dra nytta av den resurs som personer med annan språklig och kulturell bakgrund utgör.

Läs mer...


ARV 66 • 2010

ARV ges ut av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Läs mer...


Kommers

I antologin Kommers presenterar forskare från de nordiska länderna sin forskning om olika former av handel och ökad marknadsinvolvering under 1700- och 1800-talen.

Läs mer...


Internationella universitet – lokala språkval

Många svenska universitet har i dag undervisning på engelska. Undervisningen följs av både svenska och utländska studenter. Vad händer med svenska språket i sådana nominellt engelskspråkiga kurser?

Läs mer...


Ungdomars dagliga interaktion

Avhandlingen är en kvalitativ studie där sex gymnasieungdomar har observerats i skolan och på fritiden. Deras samtal och texter har studerats i syfte att undersöka vilka interaktiva situationer de möter i vardagen.

Läs mer...


Hemsökta platser?

Boken behandlar ett ämne som är kontroversiellt, platsbunden entitetkontinuitet eller "hemsökta platser" som det även benämns i folkligt tal.

Läs mer...


Adventism and Ellen White

For several decades scholars, using historical and theological methods, have considered early Adventism to have been dominated by Arian beliefs.

Läs mer...


Samlaren 2009

Samlaren ges ut av Svenska litteratursällskapet

Läs mer...


Saga och Sed 2009

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok

Läs mer...

Visa #  
Resultat 1 - 20 av 128
Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

best appetite suppressant reviews australia brat diet organic quickest diet to lose belly fat dukan diet greek yogurt diets that work like hcg diet to decrease joint inflammation 30 day ketosis diet plan gluten free diet migraines extreme makeover weightloss edition meals who obesity overweight vitamix juicing weight loss burn fat not muscle diet healthy diet for athletes weight watchers points plus calculator reset fat burning diet osteopath obesity rates in america due to fast food dietrich bonhoeffer hymn soup diet in woman world appetite suppressant over the counter pills paleo diet 1400 calories best testosterone supplements for weight loss fruit and vegetable diet grocery list easiest diet to lower cholesterol beyond diet what to eat build muscle burn fat pills zinczenko diet pediatric obesity conference 2013 1500 calories diet for men burn body fat in two weeks obesity in children because of video games diet solution results diet to help nausea supplements weight loss dr oz 40 pound weight loss during pregnancy plant based diet recipes engine 2 best herbal appetite suppressant for women do hcg injections for weight loss work science diet vet reviews obesity zoo animals supplements for weight loss in india raw food diet 80 10 10 gallbladder ultrasound diet 5 2 diet 600 calories diet sprite zero bad you fireball weight loss supplement reviews fat burning foods you should eat weight watchers meetings manchester nh vitamix juicer diet burn fat soup recipe 65 pound weight loss before and after pictures gaps diet ulcerative colitis dr oz weight loss supplements garcinia cambogia graph of obesity in children weight loss supplements birth control hcg diet drops menstrual cycle science diet dog food bulk weight loss shakes powder caveman diet beer ultimate weight loss exercise program atkins diet video weight loss camps japan baby weight conversion chart nhs fat burn zone heart rate obesity statistics for ohio best way to burn body fat for women best way to build lean muscle and burn fat unusual foods that burn fat gender obesity and education robert crosnoe weight loss shakes on tv foods that burn belly fat pdf diet soup of cabbage obesity related diseases lap band 5 2 diet soup diet tips to lower cholesterol weight watchers meetings quincy il foods that burn fat not muscle special k diet grocery list weight loss supplements cla diet to lower blood cholesterol levels 4 foods that can help burn fat weight watchers meetings wellington new zealand weight height chart for national guard dukan diet oat bran pancake gallbladder diet weight loss south beach diet quick and easy cookbook weight watchers meetings 33410 candida diet noodles otc weight loss pills that actually work burn fat stomach cold anti inflammatory diet coconut oil total body kettlebell fat burn arthritis dietary advice brat diet throwing up burn the fat foods quick reference chart sensa weight loss system gnc dietrich bonhoeffer information eat clean diet yogurt hcg injections for weight loss and fertility weight loss challenge edinburgh diet soup recipes for weight loss alkaline diet and cancer evidence brat diet snacks weight watchers meetings penfield ny anti inflammatory diet reviews gallbladder diet coffee weight loss supplements for cyclists hcg ultra diet wiki diet shakes xantrax weight calorie calculator burn weight loss programs for men over 50 diet soda with stevia type o diet and acne sensory diet ideas for oral sensory seeking paleo diet juice recipes diet tips for 10 year old gluten free diet olive oil obesity risk factors during pregnancy healthy diet plan and recipes burn fat pills women weight loss challenge johannesburg obesity statistics 2009 8 hour diet user reviews what foods to eat to burn fat fast weight gain supplements in nigeria cardio workouts burn belly fat fast raw food diet dr oz burn belly fat yoga obesity tied to education diet soda not sticky anti inflammatory diet tendonitis yogurt diet exchange do protein pills help you gain weight candida diet rules weight watchers etools sign up code fat burning bodyweight routine south beach diet vs atkins weight loss camp green mountain 6 week weight loss running plan appetite suppressant for high blood pressure perfect weight loss exercise program weight loss supplements for women breastfeeding dukan diet effective fruit diet 2 weeks obesity wiki appetite suppressant pills for kids vitamins supplements weight loss burn fat in the morning raw food diet kids extreme makeover weightloss edition michael thurmond fat burning autopilot recipe book obesity journal articles uk appetite suppressant juices fat burning quinoa recipes healthy diet plan man weight loss tips for women under 40 raw food diet vs cooked diet tips to lower cholesterol best diet pills for women gnc exercise and weight loss during pregnancy obesity percentage in scotland burn fat diet program eat clean diet for men recipes zone diet insulin resistance fat burning weight lifting routine for women dietrich bonhoeffer 24 quotes fat burn programme on treadmill can i burn fat just lifting weights burn fat feed muscle by tom venuto fat burning foods news diet water and lemon weight loss supplements gnc dr oz recommended raspberry ketone weight loss supplements quick ways to burn fat and build muscle fat burn heart rate training zone alkaline diet and cancer evidence us obesity by state statistics causes of obesity in children facts child obesity essay titles government obesity strategy nz paleo diet coffee quick weight loss diet before surgery best way to burn fat on your chest south beach diet lettuce wraps burn belly fat faster than cardio science diet kd reviews paleo diet vs 80 10 10 weight management clinic calgary anti inflammatory diet turmeric we burn the fat off our souls dietrich bonhoeffer act and being paleo diet syndrome x 1000 calorie diet 7 days menu sample diet high in fiber paleo diet recipes blueberry muffins gaps intro diet stage 3 appetite suppressants that give you energy best diets cheap stomach ulcer diet in urdu diet solution almond chicken healthy food swaps weight loss