Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Diktaren och MålarenMedeltida storgårdar

Från renhållningshjon till modeaccessoar
Visa bild i full storlek


Från renhållningshjon till modeaccessoar


Pris: 200 SEK (inkl. 6 % moms)

Hunden har alltid spelat en viktig roll i människans tillvaro. Bland annat har den vaktat hennes bostäder och boskap, burit och släpat hennes ägodelar, givit värme, sällskap och förnöjelse samt tjänat som pälsproducent, medicinkälla och t.o.m. proteinreserv. Hunden har dessutom spelat en viktig roll i människans religiösa och rituella liv. Konsten, litteraturen och berättartraditionen har också inspirerats av hundens relationer till människan. Denna volym speglar hundens tillvaro och synen på hunden i Sverige och följer utvecklingen från stenåldern fram till våra dagar. Nio författare sätter in hunden i olika kulturella och sociala sammanhang. För första gången ges därmed i en samlad volym en bred kulturhistorisk framställning av vårt kanske mest älskade husdjur.

 

Titel: Från renhållningshjon till modeaccessoar
Redaktörer: Anne-Sofie gräslund och Ingvar Svanberg
Skriftserie: Actsa Academiae Regiae Gustavi Adolphi 133
Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Bandtyp: Bunden
Utgivningsår: 2014
Antal sidor: 169
ISBN: 978-91-87403-09-5
ISSN: 0065-0897Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

best weight loss supplements side effects weight loss supplements birth control fat burning diet yahoo best foods that burn belly fat diet that is high in protein and complex carbohydrates weight loss pictures after baby weight watchers points calculator zimbio healthy diet 7 days burn belly fat men workout alkaline diet and cancer treatment south beach diet zucchini lasagna 2 4 8 diet obesity risk factors and causes fat burning heart rate chart for women dotties weight loss points restaurants appetite suppressant whole foods market obesity linked with video games best diets 2011 weight loss supplement endorsed by kim kardashian dotties weight loss zone weight watchers appetite suppressant otc quick caveman diet recipes burn fat machine laser fat burning calisthenics routine fat burning zone online calculator weight watchers meetings ankeny ia gluten free diet not good for you burn fat just lifting weights burn body fat percentage fast weight loss before and after pictures tumblr burn fat belly exercises dr oz burn thigh fat special k diet grocery list obesity scientific definition gaps intro diet stage 3 atkins diet dinner ideas grapefruit diet menu mayo clinic food that burn fat quick obesity weight loss and prognosis in type 2 diabetes science diet dog food joint grapefruit diet zoot suit riot fat burning muscle building workout in 13 minutes science diet dog food rebates burn fat belly exercises weight loss supplements meal replacements best appetite suppressant to lose weight dr oz childhood obesity cdc statistics gout diet sample menu candida diet menu burn fat fast by running weight loss supplements for women breastfeeding dietrich bonhoeffer hymn weight management doctors nj best diets to lose fat the best supplements for weight loss extreme makeover weightloss edition book atkins diet 7 day menu diet to lose belly fat and build muscle obesity rate quebec diet soda gets you drunk faster build muscle burn fat book weight conversion table for steel obesity usa vs uk what is obesity articles foods that make u burn fat burn fat austin appetite suppressant duromine not working 1200 calorie diet jessica alba paleo diet green beans shape 09 diet pills trends of obesity cabbage soup diet ana burn fat tips grapefruit diet theory fat burning foods not to eat best natural weight loss supplements obesity uk statistics science diet dog food vs purina one paleo diet ideas weight watchers etools for nook weight watchers points 6 inch turkey sub obesity linked to other diseases childhood obesity campaigns weight loss pills that work fast for women smoothie diet 2 weeks appetite suppressant supplements natural diet tea royal king weight loss before and after pictures young women extreme makeover weight loss edition may 30th weight watchers meetings manassas va best weight loss protein supplement for women obesity in china graph ucsf low sodium diet weight conversion tables imperial to metric healthy diet one year old diet soda teeth health 1200 calorie diet menu 6 meals obesity studies degree diets that work for women over 45 science diet dog food homepage fast food obesity debate best way to burn fat and maintain muscle 0 grain diet obesity risks of exercise plant based diet for weight loss fat burning foods on a budget ulcer diet yogurt dukan diet snacks on attack phase burn fat cardio vs weights formula weight molar mass diet vegetables soup best weight loss supplement webmd best appetite suppressant for high blood pressure obesity prevention lesson plans anti inflammatory diet epicurious weight loss fast for women prescription diet canine ultra allergen free dukan diet recipes science diet dog food recall best diet supplement for weight loss for women dietrich bonhoeffer martyr weight loss supplement for men with high blood pressure sapporo diet water best supplements for weight loss fish oil soft diet high in protein diet to reduce high blood pressure during pregnancy fat burning heart rate calculator men vegan diet problems 1 weight loss medication vegan diet tips hcg diet meal plan example fast food prices and obesity what kind of foods that burn fat hcg diet meal plans phase 3 appetite suppressant natural pills paleo diet books uk 8 diet exercise mistakes aging you weight loss from gastric bypass surgery appetite suppressant over the counter pills burn stomach fat fast for men dukan diet quorn extreme makeover weightloss edition online engine 2 diet 28 day gallbladder diet before ultrasound 1200 calorie diet sample fat burning workouts girls eat clean diet paleo south beach diet phase 1 breakfast recipes no eggs weight loss camps la jolla best over the counter appetite suppressant 2013 weight loss shakes on tv burn fat off chest area am obese overweight calculator obesity solutions london dr oz approved weight loss supplements walk from obesity 2013 zone diet breakfast water pills weight loss how much obesity residential treatment program zone diet grocery shopping list obesity skin problems burn fat heart beat rate extreme makeover weightloss edition tv duck obesity prevention the role of brain and society sugar free diet plan nz free diet plans for teenage girls to lose weight diet to cleanse liver unprocessed food diet grocery list dukan diet vs 17 day diet engine 2 diet testimonials 80 10 10 diet unhealthy super healthy weight loss snacks video obesity america fat burning exercise shorts diet snapple peach tea 64 oz weight loss energy shakes weight loss tips for women in gujarati paleo diet recipes coconut oil obesity statistics 2013 united states two week weight loss acai berry cleanse flush price weight height chart age women hcg injections work weight loss 8 hour diet tea weight loss supplements healthy trim burn lower belly fat for men eat foods that burn fat and build muscle sensa weight loss reviews side effects burn fat stomach area burn the fat feed the muscle overview epidemic obesity uk children burn fat instead of carbs weight loss pictures before and after surgery obesity pictures of women obesity rates through the years gluten free diet 411 exercises to burn fat thighs best male appetite suppressant weight height chart kg women burn fat quickly gout diet mayo clinic