Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Diktaren och MålarenMedeltida storgårdar

Från renhållningshjon till modeaccessoar
Visa bild i full storlek


Från renhållningshjon till modeaccessoar


Pris: 200 SEK (inkl. 6 % moms)

Hunden har alltid spelat en viktig roll i människans tillvaro. Bland annat har den vaktat hennes bostäder och boskap, burit och släpat hennes ägodelar, givit värme, sällskap och förnöjelse samt tjänat som pälsproducent, medicinkälla och t.o.m. proteinreserv. Hunden har dessutom spelat en viktig roll i människans religiösa och rituella liv. Konsten, litteraturen och berättartraditionen har också inspirerats av hundens relationer till människan. Denna volym speglar hundens tillvaro och synen på hunden i Sverige och följer utvecklingen från stenåldern fram till våra dagar. Nio författare sätter in hunden i olika kulturella och sociala sammanhang. För första gången ges därmed i en samlad volym en bred kulturhistorisk framställning av vårt kanske mest älskade husdjur.

 

Titel: Från renhållningshjon till modeaccessoar
Redaktörer: Anne-Sofie gräslund och Ingvar Svanberg
Skriftserie: Actsa Academiae Regiae Gustavi Adolphi 133
Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Bandtyp: Bunden
Utgivningsår: 2014
Antal sidor: 169
ISBN: 978-91-87403-09-5
ISSN: 0065-0897Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

bio3 diet solution obesity research paper 500 calories a day diet recipes burn fat from lower stomach diet tips weight loss best detox diet 5 days south beach diet recipes vegetable quiche cups weight loss tips for women under 30 diverticulitis diet chart quitting ideal protein diet pregnancy diet in 7th week weight management program ottawa hospital formula weight molar mass fat burning jogging appetite suppressants reviews soft diet high in protein best healthy appetite suppressant 1800 calorie diet meal plan weight loss 30 day mediterranean diet diet soda really 0 calories weight management program bangalore weight gain supplements women gnc food that burn thighs fat diet very high in fiber paleo diet green beans weight watchers meetings plantation fl weight loss before and after pictures legs 10 supplements for weight loss fat burning cardio for beginners guaranteed diets to lower cholesterol what is obesity articles obesity percentage in scotland burn fat cardio or weight lifting 7 meals diet weight conversion chart quart gluten free diet help inflammation best natural weight loss supplement for women obesity nutrition and children fat burning omelette recipes gain weight for skinny guys diets that work 1 week bodybuilding diet meal plan 2009 fat burning exercises circuit weight height ratio chart for women obesity research design gout diet lentils obesity map united states the obesity cancer link lessons learned from a fatless mouse obesity in children facts obesity solutions yahoo atkins diet 14 days gnc fat burn for men gain weight for men tips healthy diet plan snacks weight loss challenge las vegas burn fat diet for women grapefruit diet menu foods refractory obesity definition burn the fat feed the muscle free ebook download zone diet meal plan diet soda 2011 burn fat feed the muscle review obesity no exercise free diet plans to lose weight fast burn the fat feed the muscle free ebook download fat burning recipes chicken 75 raw food diet plan dukan diet oat bran are fat burning supplements bad for you free diet plans to lose belly fat fast weight loss programs for kids in nj fat burning diets for muscle building paleo diet food list not eat diets that work and are free diet soda yeast diet weight loss muscle gain weight loss pills that really work weight loss tips for runners best diet programs online foodsthathelpburnvisceralfat healthy diet plan male burn the fat feed the muscle amazon uk 60 day diet and exercise plan atkins diet dinner ideas vegetarian diet side effects weight loss supplements for 16 year olds diet soup broth dr oz herbal supplements for weight loss obesity statistics kansas grapefruit diet or atkins dotties weight loss zone cracker barrel weight watchers momentum points calculator south beach diet 3 months 0 carb diet results fat burning supplements consumer reports 3 days indian diet plan fat burning recipes for vegetarians gallbladder diet low fat eat clean diet challenge 2013 hcg diet drops questions 8 hour diet women health diet soda gas 5 2 fasting diet horizon prescription diet canine ultra allergen free obesity society registration diet tips extreme weight loss abs diet workout green tea dietary supplements weight loss cabbage soup diet 2010 burn belly fat overnight 4321 diet reviews weight calculator calories lose weight women fat burn heart rate chart age atkins diet breakfast phase 1 recipes weight watchers complete your etools sign up candida diet exercise 7 days raw diet cabbage soup diet weight watchers obesity rates in america due to fast food online weight loss meal plans ultra diet pep with ephedra 7 day diet for gout sufferers obesity research institute health education obesity prevention 7 day diet plan to lose belly fat best and safest over the counter appetite suppressant healthy diet gov food lovers diet food list obesity rate for kids why weight loss during pregnancy 1200 calorie diet information obesity statistics massachusetts child obesity facts cdc alkaline diet kidney disease dukan diet 5 kilos weight watchers calculator ebay dukan diet easy lunch fat burning cardio for men foods that burn your belly fat obesity rate chart obesity rates through the years gym workouts to build muscle and burn fat fat burning workout for women video appetite suppressant featured on dr oz obesity statistics for the world extreme makeover weightloss edition michael thurmond diet with 1500 calories oil supplements for weight loss obesity treatment with homeopathy yahoo obesity costs does a diet high in fiber help you lose weight food delivery diet programs uk 2 weeks japanese diet 7 day diet for gout sufferers active x diet drops 7 days raw diet best diets after 50 obesity related to education free online diet plans south beach diet recipes for kids obesity overweight statistics america hcg diet drops jamaica fat burn tablets weight loss shakes india obesity policy solutions vegetarian diet issues weight gain supplements wikipedia 6 diet tips diabetes cardio fat burn percentage dietrich bonhoeffer union seminary obesity risks for women weight loss slow on hcg diet weight loss shakes organic best diet pills 2013 uk zone diet 1000 calories hcg ultra diet recipes grapefruit diet testimonials diet turun 30 kg cambridge diet 2 weeks burn fat yoga poses diet tips holidays obesity percentage in america 2000 plant based diet ulcerative colitis diet to help depression and anxiety obesity research boston south beach diet recipes phase 1 dietrich bonhoeffer images supplement weight loss best extreme weight loss supplements weight loss before and after 20 pounds hcg diet drops menstrual cycle 1200 calorie diet grams protein extreme weight loss before and after 2gm na low cholesterol diet weight watchers meetings zionsville 1200 calorie diet no seafood vegetarian diet vitamin d vegan diet journal articles alli appetite suppressant reviews arthritis knee diet treatment