Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Diktaren och MålarenMedeltida storgårdar

Från renhållningshjon till modeaccessoar
Visa bild i full storlek


Från renhållningshjon till modeaccessoar


Pris: 200 SEK (inkl. 6 % moms)

Hunden har alltid spelat en viktig roll i människans tillvaro. Bland annat har den vaktat hennes bostäder och boskap, burit och släpat hennes ägodelar, givit värme, sällskap och förnöjelse samt tjänat som pälsproducent, medicinkälla och t.o.m. proteinreserv. Hunden har dessutom spelat en viktig roll i människans religiösa och rituella liv. Konsten, litteraturen och berättartraditionen har också inspirerats av hundens relationer till människan. Denna volym speglar hundens tillvaro och synen på hunden i Sverige och följer utvecklingen från stenåldern fram till våra dagar. Nio författare sätter in hunden i olika kulturella och sociala sammanhang. För första gången ges därmed i en samlad volym en bred kulturhistorisk framställning av vårt kanske mest älskade husdjur.

 

Titel: Från renhållningshjon till modeaccessoar
Redaktörer: Anne-Sofie gräslund och Ingvar Svanberg
Skriftserie: Actsa Academiae Regiae Gustavi Adolphi 133
Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Bandtyp: Bunden
Utgivningsår: 2014
Antal sidor: 169
ISBN: 978-91-87403-09-5
ISSN: 0065-0897Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

top 3 foods that burn fat diet soda yahoo article 1400 calorie diet menu 7 day fat burn zone heart rate 9 day liver detox diet grapefruit diet exercise plan weight conversion table free best weight loss supplements mens health gout diet for diabetics gout zone diet soft diet dinner recipes weight loss green coffee bean extract candida diet goat cheese gluten free diet 5 days diet tips by blood type fat burn 4 weeks burn fat plank weight loss supplement for diabetics best diets women ultra diet shake 1kg paleo diet 30 day trial soup diet not cabbage fat burning zone calculator online raw food diet for dogs south beach diet blog online weight loss plans reviews obesity uk statistics obesity nutrition intervention perfect 10 diet eating plan prescription diet zd ultra dog food gerd diet recommendations mayo clinic free diet plans for picky eaters 10 diet and exercise myths healthy diet losing weight weight watchers for kids how many points 1200 calorie diet using lean cuisine best diet pills lose belly fat the diet with no carbs burn fat workout plan women obesity trend map cdc diet water product zone diet breakfast smoothie hcg diet lunch recipes obesity in children management gaps diet type 1 diabetes weight loss fast and unhealthy 28 day diet eating plan sarcopenic obesity definition etiology and consequences typical diet for gestational diabetes beyond diet success stories green coffee beans weight loss side effects foods that burn belly fat livestrong weight watchers for kids how many points 30 day diet plans for men burn fat workout men plant based diet with meat proper diet for abs workout weight loss results on hcg diet diet whey results fastest weight loss supplement for men obesity pregnancy nutrition weight loss camps for adults in california weight management program bangalore obesity society of america fat burning foods examples weight loss during pregnancy with twins plant based diet breastfeeding healthy diet plan no meat obesity usa charts weight watchers calculator ebay candida diet university 7 days adventist diet weight management clinic calgary walking for weight loss before and after obesity nutrition journal fat burning gym workout plan women private label weight loss supplements obesity statistics gender burn fat build muscle exercises garcinia weight loss supplement reviews weight conversion calculator excel smoothie diet 2 weeks 7 day low cholesterol diet tea helps burn fat top weight loss supplements gnc buy prescription appetite suppressant free diet plans sparkpeople gaps diet toddler best vitamin supplements for weight loss for women weight gain supplements lactose intolerance weight watchers meetings 76180 supplements for weight loss chromium produtos diet e zero weight loss medication diethylpropion fat burning cardio dance and ballroom buns and abs beyond diet blog south beach diet recipes hummus best vegan diets lose weight soup diet sacred heart hospital fat burning foods supplements atkins diet 1 month weight loss 17 foods that burn fat fat burning workout rowing machine 17 days diet plan book weight loss camps for 18 year olds atkins diet exercise foods that burn belly fat livestrong healthy diet plan vegetarians lose weight soup diet 7 day vegetable paleo diet recipes cakes b12 supplements for weight loss obesity in children today fat burning natural supplements for women best diet soup ever eat clean diet granola bars candida diet pinterest dukan diet breakfast attack phase recipes weight loss programs ventura county swisse appetite suppressant reviews today tonight gout diet lentils sensa weight loss user reviews safest diet supplements weight loss diet to lower cholesterol and sugar fat burning zone heart rate monitor obesity rate in african american women south beach diet recipes cauliflower obesity solutions international reviews extreme makeover weight loss edition facebook weight loss to calories calculator fast food linked to obesity diabetes weight loss camps uk adults 17 day diet yogurt types fat burning jump rope workout dietrich bonhoeffer underground seminary alkaline diet menu diet to lower high cholesterol and high blood pressure fat burning foods hormones hcg appetite suppressant drops reviews weight loss supplements in jamaica burn fat meal plan for men candida diet 3 weeks 60 day detox diet veggie juicing weight loss quick weight loss diet for vegetarians beyond diet jeff burn fat workout plan zone diet breakfast hcg diet information drops best diet to build lean muscle and burn fat strict paleo diet food list atkins diet not working weight loss pills just for women gluten free diet 7 days fat burn vs heart rate dr oz nutritional supplements for weight loss best weight loss supplement for men gnc burn fat gain muscle pills 30 days of diet recipes healthy diet lose fat best natural fiber supplement for weight loss fat burning nigerian foods fat burning foods you thought were unhealthy bikini diet 10 day weight loss surgery gastric bypass us obesity heat map cabbage soup diet 3rd day can you burn fat calories candida diet rules unlimited vegetables diet borderline diabetes diet plan uk food lovers diet mcdonalds anti inflammatory diet acne burn fat walking fast diet tea pregnancy top appetite suppressants at gnc engine 2 diet cereal recipe grapefruit diet 7 day menu the best supplements for weight loss what foods burn fat the best otc appetite suppressant energy healthy bedtime snacks for weight loss appetite suppressant natural dr oz healthy diet jillian michaels atkins diet lunch options gaps diet timeline weight watchers points 99 caveman diet women recommended weight loss supplements men 2 week caveman diet weight loss before and after breasts weight loss medication clinical trials fat burning pills under 18 diet tips extreme weight loss anti inflammatory diet multiple sclerosis easy weight loss juicing recipes best diet pills canada diet tips weight loss obesity society program eat clean diet for family and kids recipes best diet pills lose weight fast