Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Kosmos 2012Skillingtryck

Från sidensjalar till flyktingmottagning
Visa bild i full storlek


Från sidensjalar till flyktingmottagning


Pris: 110 SEK (inkl. 6 % moms)

Den svensk-judiska befolkningsgruppen har länge funnits i Sverige som en urskiljbar minoritet. Under senare år har forskningen kring denna grupp intensifierats och i denna antologi tas ytterligare ett steg. Texternas tematiska och kronologiska bredd speglar mångsidigheten i den pågående forskningen

Det handlar om judiska näringsidkares roll i den svenska konsumtionsrevolutionen; komparativa studier dels av de judiska minoriteternas situation i Sverige och Finland, dels av antisemitismen i Sverige och Danmark; en modell för systematisk analys av föreställningar om judar (och andra marginaliserade grupper); flyktingpoitik och lagstiftning under 1920–1940-talen; flyktingvännen Gillis Hammars försök att bilda internationell opinion till förmån för de judiska flyktingarna år 1938; musikforskaren och musiketnologen Ernst Emsheimer och dennes flykt till och öde i Sverige under andra världskriget; flykten till och mottagandet i Sverige av cirka 3 000 polsk-judiska "tvångsmigranter" 1968–1972 samt hur Förintelsens trauma gestaltats av konsnären Susanne Berglind och hennes döttrar.

Antologin är en produkt av arbetet i det tvärvetenskapliga forskarnätverket "Judarna i Sverige – en minoritets historia" som grundades 2007. Bidragen är författade av kultur-, ekonom- och alldeles vanliga historiker samt av konst- och litteraturvetare.

Titel: Från sidensjalar till flyktingmottagning
Redaktörer: Lars M Andersson & Carl Henrik Carlsson
Skriftserie: Opuscula Historidca Upsaliensia 50
Utgivare: Historiska institutionen vid Uppsala uiniversitet
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2013
Antal sidor: 260
ISBN: 978-91-979632-5-1
ISSN: 0284-8783Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

atkins diet what can you eat dietrich bonhoeffer life together quotes childhood obesity and fast food articles water diet for weight loss seventeen cheat foods that burn belly fat fast diverticulitis diet snacks weight loss tips after pregnancy in urdu obesity kids programs engine 2 diet 3 bean chili fat burn heart rate training zone hcg diet drops vs injections reviews south beach diet how it works obesity nutrition journal diet water lemon maple syrup paleo diet weekly menu 7 days diet general motors atkins diet oranges south beach diet nuts weight loss shakes ideal shape obesity pictures hcg ultra diet drops jakarta obesity surgery before and after pictures weight loss pictures after baby gallbladder diet before ultrasound best weight loss supplement in india eat clean diet app child obesity statistics in the united states gaps diet toddler obesity prevention new york city yahoo obesity costs diet to lose belly fat men sample diet of 1500 calories a day diet turun 30 kg obesity meaning in english healthy diet for six pack arthritis dietary advice yogurt diet yahoo answers free weight loss diet plan india plant based diet journal easiest diet to lower cholesterol weight watchers for kids how many points cdc obesity diabetes map best weight loss success stories women hcg ultra diet nedir obesity levels graph weight loss camps northern california healthy eating plan during pregnancy quick weight loss tips for women over 50 obesity research center new york free diet plans for teenage girls diets that work for young women burn fat in the morning best weight loss supplement with workout cabbage soup diet muscle loss raw food diet dangers diet with no carbs after 2pm obesity risk factors adults 7 odd foods that burn belly fat weight loss calorie requirement calculator child obesity heart disease 4 week burn fat fast workout burn belly fat men workout 17 day diet breakfast recipes dietary guidelines to lower cholesterol vegetarian diet breakfast obesity journal articles uk fat burning and muscle building workouts for women unprocessed food diet grocery list best appetite suppressant weight loss pills best vegetarian diets for weight loss burn fat and then build muscle anti inflammatory diet kathy abascal fat burn heart rate for women does running burn fat in thighs obesity research institute website 1200 calorie diet using lean cuisine burn the fat programme burn the fat feed the muscle what to eat spicy foods appetite suppressant weight loss medication diethylpropion science diet dog food joint best diets for losing weight atkins diet shakes weight loss supplements for women breastfeeding easy fast weight loss tips weight conversion table pdf candida diet phase 1 breakfast 500 calories vegetarian diet weight loss camps europe best diet pills lipozene diet to lower cholesterol handout weight loss challenge port elizabeth diet to lower cholesterol triglycerides diverticulitis diet guidelines burn fat stomach area best supplement for weight loss workout what pills help gain weight obesity surgery journal website weight watchers points 99 atkins diet gluten free vegetarian diet pyramid best weight loss supplement for women over 50 beyond diet jen bars candida diet butter good prescription weight loss medication vegetarian diet risks diet tea how it works supplements for weight loss chromium anti inflammation diet mayo clinic atkins diet app obesity usa charts vegetarian diet athlete burn the fat feed the muscle trial teenage obesity rates by state road diet definition obesity rate in america over time obesity rate in america 2005 5 2 diet and exercise otc appetite suppressant energy free diet plans sparkpeople best diets 7 day diet plan to lose belly fat dukan diet jeban fat burning workout 4 dummies dr oz weight loss supplements garcinia obesity is fast food to blame obesity prevention goals diets that work with blood types child obesity effects healthy eating plan during pregnancy fat burning muscle supplements atkins diet no carbs solutions to obesity in america obesity reduction programs does low sodium diet help you lose weight diet soda with stevia fat burning supplement stack for women paleo diet 30 day challenge are fat burning pills good for you gout diet for diabetics symphony diet 8t reviews south beach diet nuts diverticulitis diet nhs 17 days diet green tea hcg diet journal template atkins diet low carb obesity through genetics burn fat and build muscle for women balanced diet for gestational diabetes diets that work please plant based diet gout candida diet exercise dr oz best weight loss supplements atkins diet breakfast ideas needed recipes to build muscle and burn fat sensa weight loss walgreens plant based diet recipes no oil does lifting weights burn fat yahoo answers before and after weight loss pictures of men zone diet water weight watchers recipe calculator free healthy diet mayo clinic atkins diet meal plan induction raspberry ketone weight loss supplements dr oz burn fat workout routine for men fat burning zone cardio workout 30 days of diet recipes paleo diet recipes eggplant best weight loss supplement from gnc best diet pills for women gnc burn the fat venuto weight watchers meetings san jose weight loss programs in maine obesity in children worldwide zone diet healthy snacks fat burning supplements for women dr oz pre diabetic diet recommendations obesity surgery dallas tx obesity trends by country water diet unhealthy 9 day wonder diet menu dukan diet recipes lunch ideas atkins diet and constipation effective weight loss supplement review foods that burn belly fat for men weight chart age height women best way to burn visceral fat burn fat diet for women burn fat fast tabata workout child obesity lack of exercise burn fat calories treadmill beyond diet scam weight loss camps for adults in california diet tea for weight loss weight loss shakes that really work atkins diet 54 allowable vegetables top 5 weight loss supplements weight watchers how many points is chicken two week weight loss acai berry cleanse flush price what are healthy weight loss foods