Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Kosmos 2012Skillingtryck

Från sidensjalar till flyktingmottagning
Visa bild i full storlek


Från sidensjalar till flyktingmottagning


Pris: 110 SEK (inkl. 6 % moms)

Den svensk-judiska befolkningsgruppen har länge funnits i Sverige som en urskiljbar minoritet. Under senare år har forskningen kring denna grupp intensifierats och i denna antologi tas ytterligare ett steg. Texternas tematiska och kronologiska bredd speglar mångsidigheten i den pågående forskningen

Det handlar om judiska näringsidkares roll i den svenska konsumtionsrevolutionen; komparativa studier dels av de judiska minoriteternas situation i Sverige och Finland, dels av antisemitismen i Sverige och Danmark; en modell för systematisk analys av föreställningar om judar (och andra marginaliserade grupper); flyktingpoitik och lagstiftning under 1920–1940-talen; flyktingvännen Gillis Hammars försök att bilda internationell opinion till förmån för de judiska flyktingarna år 1938; musikforskaren och musiketnologen Ernst Emsheimer och dennes flykt till och öde i Sverige under andra världskriget; flykten till och mottagandet i Sverige av cirka 3 000 polsk-judiska "tvångsmigranter" 1968–1972 samt hur Förintelsens trauma gestaltats av konsnären Susanne Berglind och hennes döttrar.

Antologin är en produkt av arbetet i det tvärvetenskapliga forskarnätverket "Judarna i Sverige – en minoritets historia" som grundades 2007. Bidragen är författade av kultur-, ekonom- och alldeles vanliga historiker samt av konst- och litteraturvetare.

Titel: Från sidensjalar till flyktingmottagning
Redaktörer: Lars M Andersson & Carl Henrik Carlsson
Skriftserie: Opuscula Historidca Upsaliensia 50
Utgivare: Historiska institutionen vid Uppsala uiniversitet
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2013
Antal sidor: 260
ISBN: 978-91-979632-5-1
ISSN: 0284-8783Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

alkaline 3 day diet extreme makeover weightloss edition trainer chris powell hcg weight loss injections purchase factors for obesity in america otc appetite suppressant similar to phentermine obesity in dogs facts dukan diet ketosis paleo diet plan free appetite suppressants bad for you diet solution affiliate tools weight loss supplement endorsed by kim kardashian best supplements for weight loss women what pills help gain weight road diet definition gallbladder diet meat best diets on a budget fast food prices and obesity weight loss challenge edmonton child obesity topics fat burning supplements boots zone diet new york obesity statistics kansas gluten free diet for beginners burn fat fast by running gluten free diet pdf childhood obesity by zip code fat burning stomach workouts for men sensa weight loss kit fat burns more calories than muscle what is the best appetite suppressant over the counter gaps diet zinc gout diet vinegar eat clean diet jamie eason atkins diet 54 allowable vegetables what foods are fat burning carbs appetite suppressant prescription side effects pills to help gain weight diets that work to lose weight supplement weight loss best top secret nutrition appetite suppressant reviews obesity surgery dubai paleo diet recipes rice weight watchers meetings dayton ohio obesity research boston ma fat burning diet and exercise plan for men fat burning supplements boots supplements to burn fat and get lean weight loss challenge durban dietrich bonhoeffer grief appetite suppressant good for you dietrich bonhoeffer discipleship dietary meal plans men rihanna weight loss before and after weight loss diet plan for women vegetarian green tea supplements for weight loss dosage cdc obesity trends 1985 best weight loss toning supplements 10 pounds 30 days diet 28 day plant based diet obesity solutions co uk 3 day military diet snacks hcg diet beyond 40 days burn fat and not gain muscle engine 2 diet 28 day obesity statistics kentucky beyonce diet exercise 2011 foods that burn belly fat for women does weight watchers etools work on ipad gluten free diet pdf celebrity weight loss before and after 2012 best weight loss supplements for women yahoo answers burn fat and build muscle plan wu long tea weight loss review best diet journal website weight gain supplements lactose intolerance fastest weight loss supplement for men obesity in children genetic factors obesity rates by msa diet soda yahoo article weight watchers how many points per day 2011 problems obese people face obesity skin problems diet sheet for diverticulitis free fat burning muscle building workout in 13 minutes gluten free diet side effects weight height chart kilos running fat burning programs plant based diet for weight loss weight loss exercise during pregnancy south beach diet updates does low sodium diet help you lose weight weight loss medication diethylpropion diet with great results health paleo diet recipes diet snacks homemade 3 day fruit diet for weight loss semi vegetarian diet definition the best supplements for weight loss dr oz nutritional supplements for weight loss child obesity statistics united states anti inflammatory diet for endometriosis grapefruit diet yahoo answers foods that burn fat and promote weight loss 1500 calorie low sodium diet official paleo diet food list dietrich bonhoeffer 24 quotes food lovers diet mcdonalds child obesity social factors yogurt diet exchange tips diet dalam 7 hari burn the fat feed the muscle holiday challenge perfect weight loss exercise program fat burning exercises for women in the gym gluten free diet vegetarian best weight loss supplements for women yahoo answers yogurt kefir diet dukan diet yogurt with fruit weight loss supplements at cvs paleo diet recipes elana cheap diet plans for women paleo diet recipes asparagus anti inflammatory diet infertility best weight loss supplements at gnc 80 10 10 diet unhealthy obesity risk factors adults fat burning supplements bodybuilding 1200 calorie diet calories per meal effects of obesity on health nhs candida diet mushrooms fast weight loss diet and exercise plan paleo diet greek yogurt diet water drinks wu yi tea weight loss review breakfast foods that burn belly fat easy weight loss juicing recipes obesity surgery history gluten free diet vegetarian weight loss during very early pregnancy weight watchers meetings columbia sc gastric bypass surgery average monthly weight loss obesity weight chart kids burn belly fat fast teenagers burn stomach fat workout best diet pills for women in canada raw food diet expensive engine 2 diet on dr oz best appetite suppressant energy best diet for gout and diabetes diet to help lose 10 pounds in a week vegetarian diet list equation that relates weight mass and gravity 10 diet secrets weight loss pills that help healthy diet ideas anti inflammatory diet before surgery grapefruit diet mayo 1200 calorie zone diet plan best appetite suppressant for diabetics weight watchers meetings freehold nj diet tips in marathi grapefruit diet snack obesity risks and diseases obesity statistics gender gluten free diet plan benefits weight conversion chart unicef 2000 calorie high protein diet burn fat and not gain muscle dukan diet 7 days weight watchers etools cancellation best way to burn fat in 30 days weight loss shakes at costco obesity of children australia diets that work for pear shaped women best diets us news sensa weight loss system gnc appetite suppressants organic grapefruit diet vegan weight loss diet plan for women vegetarian burn fat muscle milk weight loss daily exercise program paleo diet xls obesity prevention new york city weight loss shakes comparison obesity in children of america burn fat from chest area will lifting weights burn fat for women best training supplements for weight loss caveman diet food plan atkins diet ground beef recipes atkins diet urine healthy eating plan example obesity society of canada soup diet kick start recipe calculator calories maintain weight burn abdominal fat foods obesity in kuwaiti children diet sparkling water eat clean diet for men recipes zone diet hummus can you burn belly fat by walking