Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Kosmos 2012Skillingtryck

Från sidensjalar till flyktingmottagning
Visa bild i full storlek


Från sidensjalar till flyktingmottagning


Pris: 110 SEK (inkl. 6 % moms)

Den svensk-judiska befolkningsgruppen har länge funnits i Sverige som en urskiljbar minoritet. Under senare år har forskningen kring denna grupp intensifierats och i denna antologi tas ytterligare ett steg. Texternas tematiska och kronologiska bredd speglar mångsidigheten i den pågående forskningen

Det handlar om judiska näringsidkares roll i den svenska konsumtionsrevolutionen; komparativa studier dels av de judiska minoriteternas situation i Sverige och Finland, dels av antisemitismen i Sverige och Danmark; en modell för systematisk analys av föreställningar om judar (och andra marginaliserade grupper); flyktingpoitik och lagstiftning under 1920–1940-talen; flyktingvännen Gillis Hammars försök att bilda internationell opinion till förmån för de judiska flyktingarna år 1938; musikforskaren och musiketnologen Ernst Emsheimer och dennes flykt till och öde i Sverige under andra världskriget; flykten till och mottagandet i Sverige av cirka 3 000 polsk-judiska "tvångsmigranter" 1968–1972 samt hur Förintelsens trauma gestaltats av konsnären Susanne Berglind och hennes döttrar.

Antologin är en produkt av arbetet i det tvärvetenskapliga forskarnätverket "Judarna i Sverige – en minoritets historia" som grundades 2007. Bidragen är författade av kultur-, ekonom- och alldeles vanliga historiker samt av konst- och litteraturvetare.

Titel: Från sidensjalar till flyktingmottagning
Redaktörer: Lars M Andersson & Carl Henrik Carlsson
Skriftserie: Opuscula Historidca Upsaliensia 50
Utgivare: Historiska institutionen vid Uppsala uiniversitet
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2013
Antal sidor: 260
ISBN: 978-91-979632-5-1
ISSN: 0284-8783Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

hcg weight loss injections for men diet soda withdrawal symptoms beyond diet podcast south beach diet list 1 best weight loss supplement for belly fat healthy diet no weight loss dietrich bonhoeffer costly grace extreme makeover weight loss edition alex before and after fat burning kettlebell exercises women gaps diet natasha mcbride obesity statistics world body burn fat before muscle weight watchers how many points do you get per day free diet plans slimming world sensa weight loss news body ecology diet and acne fat burn gym workout weight conversion chart htm gallbladder diet weight loss free weight loss diet plan india fat burning routine for treadmill can i burn fat just lifting weights 3 day cardiac diet diet soda vs regular soda diabetes paleo diet food list what not to eat south beach diet 30 day shred weight watchers points jacket potato beyond diet isabel book weight loss supplements snooki 30 day gluten free diet plan burn fat running intervals foods to eat to build muscle and burn fat diet with vegetables and fruits to lose weight effects of obesity on health nhs caveman diet oil fruit veggie yogurt diet zhang ziyi diet exercise obesity meaning in english weight loss surgery forum gastric bypass fat burning exercises with knee injury best exercise to burn fat quickly for men healthy diet to lose belly fat obesity rate in america 1950 arthritis diet for children atkins diet breakfast ideas needed easy diets to lose belly fat fast celebrity weight loss before and after 2012 gluten free diet side effects burn the fat feed the muscle free pdf top 10 weight gain supplements for women 1200 calorie diet 6 weeks phentermine weight loss before and after pictures 1500 calories diet book 1200 calorie diet simple menu 6 cans of diet coke a day science diet ultra zd reviews vegetarian diet grocery list whole foods diet and acne weight loss tips for women under 30 science diet dog food light small bites 7 day crash diet grocery list best vegetarian diets for weight loss cabbage soup diet eating plan diverticulitis diet dietitians of canada hcg diet drops in canada genetics influencing obesity weight loss camps washington graph obesity in the us best natural appetite suppressant reviews two week weight loss acai berry cleanse flush price 4 hour body weight gain supplements childhood obesity effects later in life easy ways to burn fat calories obesity research in america dukan diet recipes foods that burn fat 75 vegan diet obesity through genetics 21 day alkaline diet child obesity epidemic research studies and facts fat burning soup diet uk appetite suppressant pills on prescription zone diet 40 carbohydrates gestational diabetes diet plan nz best diets after 50 4 hour body diet for diabetics child obesity and fast food 2011 weight watchers meetings zionsville you diet grocery list burn fat fast weight loss plant based diet for weight loss 3 facts about obesity does iron pills help gain weight weight watchers points jacket potato does cardio burn fat calories weight loss with juicing recipes foods burn belly fat dr oz burn the fat negative reviews food lovers diet side effects obesity rates in america due to fast food 500 calories vegetarian diet foods that burn thigh fat weight management programs online fat burning brownie recipe best fat burning supplements dr oz diet to lose stomach fat and gain muscle weight watchers calculator formula brat diet soup 2 weeks 2 stones diet what pills help gain weight fat burning supplements guide fat burning supplements vitamin shoppe alkaline diet and cancer evidence fat burning pills drug test 2 week diet grocery list burn body fat with weight lifting fat burning thigh exercises child obesity journal articles best weight loss protein supplement for women fat burning natural diet foods that burn off belly fat weight loss challenge phoenix fat burning supplements for diabetics weight loss camps for 18 year olds weight conversion chart pounds and ounces to grams weight conversion calculator nhs ulcer diet indian diet under 500 calories appetite suppressant the best childhood obesity costs on nhs who obesity life expectancy best diet pills sold at cvs the diet solution success journal free download weight loss supplement women over 40 healthy diet 50 year old man weight watchers calculator 2011 cabbage soup diet 3 fat chicks gaps diet ms best diet pill to lose 30 pounds in under 1 month cabbage soup diet frequently asked questions foods that help burn fat while sleeping obesity in children mayo clinic quick weight loss diet in one week hcg diet drops menstrual cycle anti inflammation zone diet recipes ramdev yoga weight loss exercises soup diet ninemsn government obesity epidemic 5 hour energy south beach diet weight loss training programs for women 5 2 diet protein gallbladder diet cabbage vegan diet 1800 calories flat belly diet lunch recipes dukan diet 72 protein rich foods obesity society program diet to help reduce acid reflux brat diet pears zone diet grapes extreme makeover weight loss edition gma find your fat burn zone what foods help u burn body fat grapefruit diet or atkins cdc obesity childhood statistics weight loss medication for people with high blood pressure best diet pills at vitamin shoppe burn fat in 1 month best diets in 2013 obesity risks list dietrich bonhoeffer life together quotes easiest diet to lower cholesterol best supplement shakes for weight loss weight watchers meetings 95125 best appetite suppressant for high blood pressure potassium in your pregnancy diet 9 diet foods that make you hungrier weight height chart 4 year old fitness diet plan for men pdf hcg weight loss diet drops nz weight loss camps chicago extreme makeover weightloss edition application healthy diet one year old dukan diet 30 day shred burn more fat running or swimming anti inflammatory diet arthritis south beach diet 1200 calories weight loss hypothyroid medication eat clean diet just the rules weight watchers meetings manchester nh weight loss during pregnancy morning sickness vegan diet omega 6 fat burning and muscle building workouts for women weight loss after giving birth immediately doctor oz videos weight loss controversy hcg diet produtos diet e zero science diet jd dog food coupons foods that help lose belly fat naturally weight watchers calculator battery weight loss on a juicing diet best supplements for weight loss 2013