Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Kosmos 2012Skillingtryck

Från sidensjalar till flyktingmottagning
Visa bild i full storlek


Från sidensjalar till flyktingmottagning


Pris: 110 SEK (inkl. 6 % moms)

Den svensk-judiska befolkningsgruppen har länge funnits i Sverige som en urskiljbar minoritet. Under senare år har forskningen kring denna grupp intensifierats och i denna antologi tas ytterligare ett steg. Texternas tematiska och kronologiska bredd speglar mångsidigheten i den pågående forskningen

Det handlar om judiska näringsidkares roll i den svenska konsumtionsrevolutionen; komparativa studier dels av de judiska minoriteternas situation i Sverige och Finland, dels av antisemitismen i Sverige och Danmark; en modell för systematisk analys av föreställningar om judar (och andra marginaliserade grupper); flyktingpoitik och lagstiftning under 1920–1940-talen; flyktingvännen Gillis Hammars försök att bilda internationell opinion till förmån för de judiska flyktingarna år 1938; musikforskaren och musiketnologen Ernst Emsheimer och dennes flykt till och öde i Sverige under andra världskriget; flykten till och mottagandet i Sverige av cirka 3 000 polsk-judiska "tvångsmigranter" 1968–1972 samt hur Förintelsens trauma gestaltats av konsnären Susanne Berglind och hennes döttrar.

Antologin är en produkt av arbetet i det tvärvetenskapliga forskarnätverket "Judarna i Sverige – en minoritets historia" som grundades 2007. Bidragen är författade av kultur-, ekonom- och alldeles vanliga historiker samt av konst- och litteraturvetare.

Titel: Från sidensjalar till flyktingmottagning
Redaktörer: Lars M Andersson & Carl Henrik Carlsson
Skriftserie: Opuscula Historidca Upsaliensia 50
Utgivare: Historiska institutionen vid Uppsala uiniversitet
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2013
Antal sidor: 260
ISBN: 978-91-979632-5-1
ISSN: 0284-8783Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

obesity research australia 5 4 3 2 1 diet plan yorkshire terrier diet information anti inflammatory diet turmeric weight loss shake kirkland signature weight loss calculator by caloric intake best natural appetite suppressant reviews paleo diet food list green beans cabbage soup diet 3 fat chicks anti inflammation diet wikipedia obesity in children youtube weight watchers meetings ankeny ia rapid weight loss supplements men candida diet green beans exercise for obesity patients dukan diet consolidation phase grapefruit untuk diet quick weight loss diet men weight watchers meetings freehold nj preventing childhood obesity articles healthy diet lose fat does grapefruit burn body fat dukan diet foods vegetarian vegetarian diet kidney stones obesity related deaths us quick weight loss without diet 3 day diet 10 pounds healthy diet list south beach diet recipes using ricotta cheese weight conversion chart australia obesity related diabetes uk fast food and obesity health tree weight height chart of children obesity problems articles formula weight to mass soup diet good or bad foods that help burn fat while sleeping obesity risks factors fat burning heart rate equation science diet dog food joint quick diet eating plan anabolic diet grocery list paleo diet vegetables fat burning foods harvard diet to reduce total cholesterol baby weight conversion chart nhs weight chart height female weight loss hypnotherapy free mp3 weight conversion table free top diet plans for women over 40 obesity in exercise fastest way to burn fat not muscle best weight loss supplement from gnc zone diet usa cabbage soup diet plan and recipe vegan diet for kids quick weight loss diet shakes can you burn fat by lifting eat clean diet granola recipe free diet plans nhs atkins diet frozen foods 80 raw food diet menu weight loss while pregnant first trimester weight watchers meetings summit nj obesity uk statistics fat burn in 1 week quick weight loss diet men beyond diet kosten appetite suppressants ephedra brat diet jello weight loss tips for guys vegan diet gallbladder can power walking burn fat obesity problems in other countries caveman diet calorie intake healthy diet vegetarian plan science diet ultra allergen free dog food atkins diet vegetables list fighting childhood obesity programs healthy foods that encourage weight loss weight loss slow on hcg diet arthritis diet advice 10 in 10 diet jackie warner appetite suppressant over the counter canada appetite suppressants that give you energy child obesity in video games weight loss pills that are cheap vegetarian diet calcium gout diet sample menu diet smoothie ideas diet to lose belly fat and build muscle obesity research paper diet with no carbs after 2pm candida diet exercise obesity in kenyan children 7 days rice diet plan paleo diet recipes best diet water drinks burn body fat percentage fast syndrome x low carb diet gerd diet recommendations mayo clinic best diet pills dischem obesity in children programs supplements for weight loss chromium soup diet meal plan weight loss challenge joondalup dr oz weight loss supplements for men gaps diet experience zinc in diet benefits weight loss calculator 1200 calories per day bacardi and diet coke 0 carbs weight loss programs for nursing moms weight watchers meetings pleasanton ca best gi diets yoplait diet 2 weeks 1200 calorie diet review fat burn at the gym weight loss from gastric bypass surgery weight loss challenge durban what kind of foods that burn fat brat diet for diarrhea burn fat around midsection obesity percentage in america 2000 gluten free diet 411 fat burning quinoa recipes burn the fat feed the muscle free pdf grapefruit diet without grapefruit best weight loss supplement for women over the counter healthy diet 18 year old male sensa weight loss in trinidad weight watchers meetings queensbury ny atkins diet journal template weight loss herbal medication hcg diet recipes 500 calories weight loss on a juicing diet obesity skin problems fat burning cardio hip hop abs caveman diet tracy jones best weight loss supplements usn fat burn lean muscle supplements best diets for men over 60 childhood obesity brochure diet with 1500 calories atkins diet cholesterol fat burn xlerator diet to lower cholesterol without medication best training supplements for weight loss weight loss camps under 1000 burn fat ketosis 17 days diet book review weight gain supplements vitamins engine 2 diet hummus recipe burn the fat feed the muscle download free fat burning zone cardio workout weight management programs online free pediatric weight management programs in canada where what and how prescription diet ultra allergen free foods high in fiber for diet weight loss challenge ideas for friends diet snacks list cabbage soup diet 1 month ways to burn fat quickly engine 2 diet 28 day best diet tips quick weight loss egg diet lose 10 pounds in 2 weeks diet soda and mentos the diet solution program yahoo answers weight gain supplements philippines health risks of obesity and being overweight what causes obesity yahoo answers child obesity statistics in the united states prepared diet meal plans uk candida diet exercise obesity prevention nh vegetarian diet dangers paleo diet veal recipes weight watchers points jamba juice which weight loss supplement is best healthy diet 60 year old female brat diet constipation 5 2 diet list of foods fat burn at the gym healthy diet under 1000 calories cabbage soup diet 6th day weight loss shots hcg gluten free diet for beginners weight watchers meetings kennesaw ga obesity prevention recommendations 8 hour diet user reviews watch extreme makeover weightloss edition online weight loss to calories calculator caveman diet nightline obesity treatment and prevention diet water lemon exercise obesity and weight control appetite suppressant featured on dr oz obesity rates by state children burn fat belly women weight loss tips for women in their 50s burn fat how many calories