Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Kosmos 2012Skillingtryck

Från sidensjalar till flyktingmottagning
Visa bild i full storlek


Från sidensjalar till flyktingmottagning


Pris: 110 SEK (inkl. 6 % moms)

Den svensk-judiska befolkningsgruppen har länge funnits i Sverige som en urskiljbar minoritet. Under senare år har forskningen kring denna grupp intensifierats och i denna antologi tas ytterligare ett steg. Texternas tematiska och kronologiska bredd speglar mångsidigheten i den pågående forskningen

Det handlar om judiska näringsidkares roll i den svenska konsumtionsrevolutionen; komparativa studier dels av de judiska minoriteternas situation i Sverige och Finland, dels av antisemitismen i Sverige och Danmark; en modell för systematisk analys av föreställningar om judar (och andra marginaliserade grupper); flyktingpoitik och lagstiftning under 1920–1940-talen; flyktingvännen Gillis Hammars försök att bilda internationell opinion till förmån för de judiska flyktingarna år 1938; musikforskaren och musiketnologen Ernst Emsheimer och dennes flykt till och öde i Sverige under andra världskriget; flykten till och mottagandet i Sverige av cirka 3 000 polsk-judiska "tvångsmigranter" 1968–1972 samt hur Förintelsens trauma gestaltats av konsnären Susanne Berglind och hennes döttrar.

Antologin är en produkt av arbetet i det tvärvetenskapliga forskarnätverket "Judarna i Sverige – en minoritets historia" som grundades 2007. Bidragen är författade av kultur-, ekonom- och alldeles vanliga historiker samt av konst- och litteraturvetare.

Titel: Från sidensjalar till flyktingmottagning
Redaktörer: Lars M Andersson & Carl Henrik Carlsson
Skriftserie: Opuscula Historidca Upsaliensia 50
Utgivare: Historiska institutionen vid Uppsala uiniversitet
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2013
Antal sidor: 260
ISBN: 978-91-979632-5-1
ISSN: 0284-8783Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

weight watchers how many points per day 2011 7 day green tea diet grapefruit diet 4 days grapefruit diet how to obesity life expectancy dr oz weight loss supplements for belly fat 7 day diet plan to lose belly fat healthy diet dinners dietrich bonhoeffer 1938 apex fat burn 1 ingredients gallbladder diet emedicine paleo diet ibs video on obesity epidemic fat burning foods exercises fat burning diets for diabetics obesity route map scottish government hcg diet info google weight loss 2007 choose right multivitamin weight loss programs for kids in nj engine 2 diet journal 8 week vegan diet obesity surgery the journal south beach diet ricotta diseases with obesity associated burn the fat negative reviews beck diet solution kindle top 10 natural weight loss supplements wolf obesity research 1998 burn fat 45 minutes cardio fat burn percentage dietrich bonhoeffer 1945 weight loss supplement for diabetics burn fat muscle mass diverticulitis diet vegetarian fat burning natural diet south beach diet inspiration xing juice diet weight conversion tables imperial to metric swisse appetite suppressant reviews today tonight hcg diet meal plan example burn 1 pound of fat weight loss camp jobs pa appetite suppressant medication on prescription weight loss juicing stories paleo diet quinoa gluten free diet snacks diet water lemon diets for high blood pressure hypertension atkins diet dinner ideas burn the fat foods quick reference chart slimquick appetite suppressant reviews best diet for diverticulitis sufferers weight loss success stories women 100 pounds gout diet home remedies food that burn thighs fat best way to burn fat around belly obesity statistics overweight child obesity statistics in kentucky best diets on a budget weight loss camp green mountain green vegetables diet food that burn fat cells sugar detox diet 2 weeks south beach diet recipes vegetable soup weight height chart kg cabbage soup diet 2010 grapefruit diet risks weight chart age and height for females arthritis dietary advice diet with 10 minute trainer engine 2 diet hummus recipe child obesity topics burn fat fast and effectively food lovers diet vs the zone beyond diet zugang weight loss shakes natural 10 childhood obesity facts gaps diet new zealand candida diet noodles best diet lose 10 pounds fast soup diet kick start recipe 10 pounds 30 days diet can you build muscle and burn fat at the same time obesity weight loss diet hcg ultra diet instructions science diet dog food printable coupons 2013 weight conversion calculator excel burn the fat feed the muscle audiobook download 30 diet zagranicznych xyngular diet reviews atkins diet ideas uk healthy foods that burn stomach fat fat burning vegetarian meal plan weight loss juicing stories dr oz dietary supplements weight loss diet to lower cholesterol triglycerides best diets for 50 year old woman weight loss tips for women in their 50s best weight loss supplements for men in india burn the fat feed the muscle free download pdf caveman diet intermittent fasting healthy diet cookbook gluten free diet 30 days florida obesity data anti inflammation zone diet recipes plant based diet for toddlers easy weight loss quick atkins diet 4od burn the fat before and after obesity statistics mcdonalds burn fat workout routine 2 days not eating diet paleo diet food list breakfast food lovers diet vs the zone on weight watchers how many points do you get a day candida diet noodles burn the fat feed the muscle overview genetics to obesity free diet journal calorie counter cheap diet grocery list gain weight for skinny guys obesity in children under 5 weight loss challenge on tumblr you diet grocery list foods that help burn fat naturally calories burned calculator weight height diet tips for women over 60 obesity rates for children by state brat diet means foods that burn fat before bed weight loss controversy hcg diet fat burning kickboxing workout for dummies online anti inflammatory diet vashon island exercise and weight loss during pregnancy weight watchers how many calories in 1 point best herbal appetite suppressant women best appetite suppressant pills canada dietary changes for gestational diabetes burning fat vs burning glycogen diets that work with blood types 4 hour body weight gain supplements fat burning workout rowing machine diverticulitis diet for diabetics paleo diet recipes dinner chicken what are healthy weight loss foods 800 calorie vegan diet menu what are healthy weight loss foods burn fat chest stomach health care costs of obesity in america fat burning supplement regimen food that burn fat list appetite suppressants at whole foods appetite suppressant health food store doctors obesity chart appetite suppressant by top secret healthy diet dinners obesity overweight eat clean diet just the rules burn fat pills women vegan diet mayo clinic weight loss pictures after baby atkins diet ground beef recipes cdc obesity rate data what foods burn your fat gallbladder diet pdf burn fat with belly dance best appetite suppressant drug obesity rates by us state hcg ultra diet nedir does cycling burn fat stomach 2 days diet usa healthy diet for athletes weight gain pills gnc diverticulitis diet spicy foods child obesity junk food vegan diet problems exercises that burn fat and not muscle cabbage soup diet health benefits 9 day liver detox diet yogurt diet yoplait quick easy diet meal plans gallbladder diet plan mayo clinic appetite suppressant adderall xr ultra diet 2 new image weight loss fast and free best testosterone supplements for weight loss dukan diet ketosis gall bladder diet for kids green tea and weight loss review obesity in queensland statistics diet to lose belly fat in 1 week fat burning exercises swimming pool plant based diet versus vegetarian obesity in children wikipedia fast food effecting obesity burn stomach fat fast for men water pills weight loss how much grapefruit diet approved foods weight loss challenge competition examination diet definition weight loss supplements at gnc