Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Kosmos 2012Skillingtryck

Från sidensjalar till flyktingmottagning
Visa bild i full storlek


Från sidensjalar till flyktingmottagning


Pris: 110 SEK (inkl. 6 % moms)

Den svensk-judiska befolkningsgruppen har länge funnits i Sverige som en urskiljbar minoritet. Under senare år har forskningen kring denna grupp intensifierats och i denna antologi tas ytterligare ett steg. Texternas tematiska och kronologiska bredd speglar mångsidigheten i den pågående forskningen

Det handlar om judiska näringsidkares roll i den svenska konsumtionsrevolutionen; komparativa studier dels av de judiska minoriteternas situation i Sverige och Finland, dels av antisemitismen i Sverige och Danmark; en modell för systematisk analys av föreställningar om judar (och andra marginaliserade grupper); flyktingpoitik och lagstiftning under 1920–1940-talen; flyktingvännen Gillis Hammars försök att bilda internationell opinion till förmån för de judiska flyktingarna år 1938; musikforskaren och musiketnologen Ernst Emsheimer och dennes flykt till och öde i Sverige under andra världskriget; flykten till och mottagandet i Sverige av cirka 3 000 polsk-judiska "tvångsmigranter" 1968–1972 samt hur Förintelsens trauma gestaltats av konsnären Susanne Berglind och hennes döttrar.

Antologin är en produkt av arbetet i det tvärvetenskapliga forskarnätverket "Judarna i Sverige – en minoritets historia" som grundades 2007. Bidragen är författade av kultur-, ekonom- och alldeles vanliga historiker samt av konst- och litteraturvetare.

Titel: Från sidensjalar till flyktingmottagning
Redaktörer: Lars M Andersson & Carl Henrik Carlsson
Skriftserie: Opuscula Historidca Upsaliensia 50
Utgivare: Historiska institutionen vid Uppsala uiniversitet
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2013
Antal sidor: 260
ISBN: 978-91-979632-5-1
ISSN: 0284-8783Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

science diet dog food printable coupons 2013 obesity rate because of video games appetite suppressant natural pills the obesity cancer link lessons learned from a fatless mouse cabbage soup diet seven day plan weight height chart cdc cdc obesity childhood statistics weight loss challenge ideas for friends hcg injections for weight loss safety obesity surgery in pune fat burning supplements guide candida diet day 3 burn fat high intensity exercise cabbage soup diet good paleo diet 21 day challenge best weight loss supplements over the counter burn belly fat by walking child obesity recent statistics obesity in children cnn best weight loss pills dr oz weight height surfboard chart weight loss supplements clinically proven best diet quickest results child obesity statistics in america weight mass conversion patran 30 vegetarian diet what weight loss supplement is best for women vegetarian diet icd 9 code obesity related diseases lap band dotties weight loss center type o diet and acne easy fat burning exercises kids 5 2 diet list of foods weight loss exercise during pregnancy brat diet upset stomach candida diet stages recommended weight loss supplements for men fat burning recipes dinner best diets diet solution vs beyond diet best diet to lose belly fat and gain muscle obesity legal definition hcg weight loss injections purchase diets that work for nursing moms weight loss camps japan candida diet honey gluten free diet dr oz alkaline diet menu grapefruit diet quick weight loss best diet pills like adderall burn more fat running equation that relates weight mass and gravity 1200 calorie diet plan doctors diet for heart patients paleo diet olives zone diet breakfast yogurt engine 2 diet testimonials obesity treatment who vegan diet statistics 1200 calorie diet simple menu 1200 calorie diet healthy obesity management articles fat burning exercise program women alkaline diet and cancer evidence free diet plans lose weight men obesity rates by state in america diet to lose stomach fat men burning fat walking more than running atkins diet quorn fat burning training diet hcg diet 2 apple days in a row cabbage soup diet 5 day plan are fat burning pills good for you best diet pills to jumpstart weight loss obesity in children reasons weight watchers points list eat clean diet kindle best dietary supplements for weight loss 17 days diet before after weight watchers how many points to i get caveman diet for women candida diet honey diverticulitis diet homeopathic diet to help heartburn obesity prevention treatment ali vincent diet and exercise plan diet tips for kids 80 10 10 diet detox symptoms recent obesity facts best dietary supplements for weight loss arthritis management diet the 17 days diet review sensa weight loss what is it grapefruit diet breakfast options weight height chart kg women candida diet tamari brat diet throwing up brat diet for kids recipes gallbladder diet ketchup diet soda cancer obesity statistics los angeles anti inflammatory diet tendonitis grapefruit diet menu mayo clinic sensa weight loss official website burn fat fast pdf best way to build lean muscle and burn fat psoriatic arthritis diet exercises obesity increases cancer risk childhood obesity government initiatives sensa weight loss ebay hcg diet meal plan drops hcg injections for weight loss pros and cons 7 days american diet weight loss tips for women 30 weight loss pills lexapro obesity scale male zone diet 1000 calories burn fat in cardio zone paleo diet meal plan shopping list raw food diet and diabetes diets that work like hcg to burn 1 lb fat how many calories geek diet exercise programs ballerina diet tea extra strength dietary guidelines to lower cholesterol dr oz weight loss supplements garcinia dukan diet ebook gluten free diet olive oil hcg injections for weight loss and fertility weight loss programs for 6 months ways to burn body fat and build muscle burn more fat while walking who obesity nauru dukan diet lunch recipes youth obesity by state build muscle and burn belly fat grapefruit diet 2 months plant based diet for weight loss ultimate heart healthy diet weight conversion table for children fat burning quinoa recipes does running burn fat on your thighs extreme makeover weight loss edition gma food lovers diet side effects diet soda inflammation diet soup recipes uk best diets childhood obesity education gluten free diet how to get started weight conversion chart australia 10 supplements for weight loss weight loss medication for women obesity rates by decade great healthy weight loss foods 5 2 diet recipes guardian yeast diet yogurt weight management program uci eat clean diet for men recipes gaps diet new zealand free diet plans lose 20 pounds diet soda gets you drunk faster diets that work with hypothyroidism raw vegan diet and acne child obesity campaign science diet dog food making dogs sick quick weight loss without diet fat burning supplements diet shakes without vitamin k fat burner lipo 6 black cheap diets that work quick best diets to get lean weight loss shakes organic obesity risks in pregnancy has anyone tried food lovers diet eat clean diet quiche weight watchers meetings denver co weight loss camps washington government diet recommendations cabbage soup diet for kids engine 2 diet sweet potato bowl dukan diet meatballs child obesity campaign diet soda gets you drunk faster 13 deity yamantaka water pills weight loss how much diet soup results 6 pack diet breakfast south beach diet quick lunch plant based diet journal gm diet journal child obesity diabetes 6 pack diet breakfast weight loss pills that work at night 7 days mental diet pdf diet smoothie ideas obesity research paper science diet dog food zd ultra south beach diet menu ideas weight watchers figure out how many points you get burn belly fat cosmo