Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Gösta Bagges minnesanteckningar 1939–1941Självmordsbombare och korsriddare

Gösta Bagges minnesantecknigar 1942–1944
Visa bild i full storlek


Gösta Bagges minnesantecknigar 1942–1944


Pris: 200 SEK (inkl. 6 % moms)

Gösta Bagge (1882–1941) utbildade sig till nationalekonom och blev 1921 professor i nationalekonomi och socialpolitik vid Stockholms högskola. Han efterträdde 1935 Arvid Lindman som ledare för högerpartiet och ingick i samlingsregeringen som ecklesiastikminister från den 13 december 1939 till den 15 december 1944.

Vid krigsutbrottet 1939 hade Gösta Bagge börjat föra anteckningaqr om samtal med politker och militärer. I och med sitt inträde i samlingsregeringen förde han mera systematiska anteckningar under de allmänna beredningarna. Dessa dikterade han sedan för sin dotter som stenograferade och renskrev dem. Det är dessa renskrifter som denna utgåva återger.

Bagges anteckningar är ett slags informella protokoll från regeringens sammanträden och den viktigaste källan till samlingsregeringens överläggningar. Andra medlemmar i regerngen, bl.a. statsminister Per Albin Hansson och justitieminister K.G. Westman, gjorde också noteringar men inte på samma konsekventa och uthålliga sätt som Bagge. Anteckningarna utgör ett viktigt bidrag till Sveriges historia under andra världskriget och möjliggör en djupare inblick i hur samlingsregeringen fungerade som beslutsorgan.

Titel: Gösta Bagges minnesanteckningar 1939–1941
Utgivna genom: Kersti Blidberg och Alf W. Johansson
Skriftserie: Kugl. Samföundet rörande utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia 35
Utgivare: Kugl. Samföundet rörande utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia
Bandtyp: Inbunden
Utgivningsår: 2013
Antal sidor: 360
ISBN: 978-91-637-2634-7
ISSN: 0347-9579Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

walking and fat burn hcg diet drops vs pills buy prescription appetite suppressant weight loss challenge edmonton fat burn in aerobic zone does cardio burn fat yahoo answers water diet rules weight loss before and after simulator atkins diet results 6 weeks weight conversion table for children diet water lemon juice supplements to jumpstart weight loss burn fat with belly dance genetics and epigenetics of obesity herrera dietrich bonhoeffer imprisonment and execution fat burning interval running program vegetarian diet protein bodybuilding diet plan for men in hindi raw food diet and weight loss atkins diet and exercise extreme makeover weightloss edition larhonda after obesity nutrition intervention dietrich bonhoeffer union seminary diet to reduce cholesterol and triglycerides formula weight vs mass women obesity chart weight loss before and after thinspo gout diet sample menu zone diet new york fast food and obesity emedtv south beach diet eating out video on obesity epidemic zero carb diet ketosis 7 day green tea diet percentage of morbid obesity in america fast food obesity heart disease dukan diet list allowed foods gout diet oatmeal child obesity world foods that make u burn fat dukan diet oat bran pancake obesity prevention in young children child obesity statistics united states obesity levels in the world best way to burn belly fat for men at home obesity rates by country wiki appetite suppressant for weight loss xndo diet shakes vegetarian diet making me fat vegan diet for bodybuilding appetite suppressant prescription australia burn up fat fast fat burn routine in the gym fat burn pills walmart healthy diet and exercise plan for men weight watchers calculator manual pdf extreme makeover weightloss edition online fat burning cardio for home food lovers diet mcdonalds extreme makeover weightloss edition commercial song weight loss camps georgia cambridge diet recipes 810 cabbage soup diet ana weight loss before and after bodybuilding caveman diet yams weight watchers meetings mckinney tx child obesity statistics mexico obesity study days free diet plan biggest loser healthy diet dog food best weight loss supplement belly fat weight loss on a juicing diet burn fat fast tabata workout fat burning foods vegetables gain weight for muscle does running burn fat in thighs arthritis management diet healthy diet ulcers diets that work for stay at home moms weight loss supplements from gnc engine 2 diet not losing weight fat burning bodyweight routine best weight loss supplement for women yahoo weight gain loss during pregnancy weight loss drugs side effects science diet dog food portions teenage obesity and fast food diet soda quit burn belly fat elliptical celebrity weight loss before and after 2011 quaker parrot diet list alkaline diet ph miracle gluten free diet vs atkins what foods help u burn fat weight loss surgery options after gastric bypass vegan diet in pregnancy weight loss to calories calculator burn fat get abs fat burning zone on elliptical fat burn intensity zone top rated appetite suppressant for women obesity research new zealand diet to lower cholesterol handout 5 2 fasting diet recipes atkins diet ketosis weight conversion table cups to grams dukan diet breakfast attack phase recipes burn fat before building muscle fat burn programme gym risks with obesity best diet for gout weight gain for women with high metabolism brat diet for vomiting diet snacks salty paleo diet grocery list download american obesity rates graph 1200 calorie diet carbs food lovers diet food list dotties weight loss olive garden burn thigh fat easily south beach diet 14 day menu articles on obesity bullying diet soup broth diet soda withdrawal symptoms anti inflammatory diet food pyramid burn the fat feed the muscle pdf free best appetite suppressant for hcg 3 day navy diet fat burning furnace recipes obesity in children michelle obama fat burning brownie recipe can obesity be genetic cabbage soup diet origin south beach diet recipe 1 caveman diet food list pdf diverticulitis diet ebook obesity map 2005 obesity solutions government hcg diet weight loss graph abdominal obesity icd 9 eat clean diet workout journal paleo diet meal plan shopping list weight loss results with hcg diet healthy diet plan protein zone diet usa obesity in children of america obesity statistics due to technology 1200 calorie anti inflammatory diet appetite suppressants 17 diet reviews childhood obesity data weight loss before and after celebrity best diet pills lipozene obesity in children television best weight loss supplement for women at gnc burn fat build muscle for women weight gain pills in zimbabwe childhood obesity ages 5 12 burn fat fast workout plan diet solution bie 3 weight loss pills from dr oz obesity society slides hcg diet results before and after best prescription appetite suppressant drug fat burn exercise vs cardio weight calculator calories to lose weight gallbladder diet desserts 1200 calorie kerala diet foods that burn your stomach fat appetite suppressant over the counter pills average weight loss in hcg diet weight loss pregnancy vomiting south beach diet zucchini bread 8 hours diet plan foods high in protein vegan diet south beach diet tips obesity prevention houston best rated weight loss supplements velocity weight loss supplement reviews quick easy diet meal plans brat diet morning sickness best appetite suppressant pills otc healthy diet plan calendar diet tips on twitter raw food diet 60 days sensa weight loss on ebay gluten free diet app healthy diet for 0 3 years 1200 calorie diet breakfast safe weight loss supplements dr oz weight loss juicing diet weight watchers etools unsubscribe eatingwell nutrition health weight loss diet plans meal plan fat burning foods yahoo answers atkins diet 15 pounds in 2 weeks ways to burn fat quickly diet smoothie recipes yogurt obesity journal silver spring weight loss nutrition planner top 20 appetite suppressant pills