Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Enhancing Student Learning in HistoryNybyggarliv i Vilhelmina 2. Åkerbruk och boskapsskötsel

Gusten Widerbäck. Uppsalas och slättens målare
Visa bild i full storlek


Gusten Widerbäck. Uppsalas och slättens målare


Pris: 290 SEK (inkl. 6 % moms)

Gusten Widerbäck, 1879–1970, är vår främste uttolkare av Uppsala och den omgivande slätten. Av en slump kom Bruno Liljefors in i hans liv och därför fick han redan i unga år en förståelse för hur man fångar ett landskaps innersta väsen. Efter en kort period på Konstakademien började han på Konstnärsförbundets andra skola. Där inpräntade läraren Richard Bergh vikten av ”uppriktighet, helhjärtad personlig insats och outtröttlig strävan efter förnyelse”, egenskaper som präglade Gustens långa och framgångsrika karriär.

I Uppsala blev han en centralgestalt i ett kotteri med konstnärer som under 1900-talets början skapade en guldålder i stadens konstliv. När Widerbäck i slutet på 1910-talet bosatte sig i Årsta utanför Uppsala, fann han sin plats i livet. Där ute på slätten var han omgiven av motiv för sitt landskapsmåleri och Uppsala låg inte längre bort än att han kunde promenera dit för att inspireras till sina stadsmotiv. Professor Teddy Brunius har skrivit om Gusten Widerbäck att han ”mer än någon annan konstnär har gett tolkning av vår omgivning som påverkar vårt seende”. Hans konst hjälper oss fortfarande att se och älska Uppsala och slätten omkring oss.

Titel: Gusten Widerbäck. Uppsalas och slättens målare
Författare: Helena Harnes och Christer Hansson
Skriftserie:
Utgivare: Karin Hallgren Produktion
Bandtyp: Bunden
Utgivningsår: 2012
Antal sidor: 123
ISBN: 978-91-977866-1-4 Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

appetite suppressant pills on prescription gallbladder diet weight loss child obesity in california health care costs obesity vs smoking beyond diet shopping list fast weight loss tips for women over 40 diet solution free download south beach diet recipe 1 arthritis diet and exercise 2 day diet lunch recipes dukan diet 11 questions webmd gall bladder diet obesity society san diego obesity in kindergarten children ways to burn fat in your thighs weight loss vegetable juicing recipes arthritis diet gluten what 5 foods help burn belly fat obesity in children uk facts obesity surgery wikipedia 6 day detox diet plan fat burning supplements really work diet soda vs regular soda diabetes burn the fat feed the muscle review bad exercises to burn fat in thighs fast best way to burn body fat for women weight watchers etools free trial code sensa weight loss what is it shape 09 diet pills obesity scientific definition appetite suppressant pills weight loss weight conversion table stone to kg best weight loss supplement webmd does cardio x burn fat extreme makeover weightloss edition online dietrich bonhoeffer yearbook top weight loss supplements bodybuilding rapid weight loss yoga exercise video best diet for quick weight loss reviews weight loss online trainer raw food diet 7 day menu gain weight for skinny men raw food diet food matters dukan diet quiche best appetite suppressant pills women hcg ultra diet espanol diet tips xanga burn fat meal plan for men good diet vegetables weight loss using hcg injections weight loss medication in diabetes green tea diet youtube engine 2 diet french fries recipe burn belly fat stationary bike top appetite suppressants 2010 vegetarian diet chart diets that work in two weeks running burn fat or build muscle healthy diet for 0 3 year old beck diet solution kindle eat clean diet guacamole recipe obesity surgery diet weight watchers points red lobster hcg ultra diet drops yahoo answers 30 days fasting diet dukan diet list 100 weight loss supplements that dont work wedding diet grocery list before and after weight loss pictures of men 1234 diet drops side effects raw food diet for cats weight gain supplements women gnc hcg injections for weight loss pictures fat burning routine for treadmill burn the fat feed the muscle paleo diet for vegetarians 75 alkaline diet hcg injections for weight loss and fertility weight loss supplement on dr oz healthy diet lifestyle formula weight molar mass us obesity map by county best diets for men over 60 weight loss shakes holland barrett 5 2 diet doctor weight watchers calculator battery rates of obesity by state doctors diet for heart patients oprah diet book god diet soup recipes for weight loss food lovers diet program appetite suppressant pills that starts with d will vegetarian diet lower cholesterol fat burning foods mayo clinic obesity solutions co uk 7 days banana diet plan weight conversion table cups to grams healthy diet no weight loss weight loss before after pictures very inspirational weight watchers points kidney beans obesity rates in america fast food healthy eating plan for 3 weeks vegan supplements for weight loss burn fat fast swimming alkaline diet juice recipes alkaline 3 day diet weight loss shakes comparison atkins diet meal plan phase 1 obesity prevention new york city vegetarian diet risks paleo diet food list cordain best diet pills proven to work obesity rate in america over time water diet 2 days 100 whole food plant based diet obesity research new zealand south beach diet recipes chicken pistachio salad south beach diet recipes meatloaf 7 day healthy diet plan for men fat burning jogging appetite suppressants that do not raise blood pressure free diet plans slimming world grapefruit diet 4 days anti inflammatory diet popcorn weight watchers points calculator zimbio burn fat boost metabolism calories burned arthritis diet vitamins upper body obesity health risks the best appetite suppressant at gnc weight watchers meetings huntsville al south beach diet recipes and tips fat burn heart rate chart age grapefruit diet success healthy eating plan during breastfeeding obesity research manuscript submission obesity legal definition obesity society san diego gym diet plan for women quick weight loss diet for vegetarians child obesity statistics wales dukan diet easy lunch extreme makeover weightloss edition krista after fast food diabetes obesity 8 hour diet user reviews cabbage soup diet vinegar fat burning supplements bodybuilding obesity treatment diabetes 17 days diet before after cabbage soup diet constipation paleo diet food list green beans foods that burn cheek fat diet yogurt nutrition information burn body fat percentage fast 65 pound weight loss before and after pictures extreme makeover weightloss edition krista after best weight loss supplement canada cabbage soup diet 5 day plan gallbladder diet vegan what kind of foods that burn fat 60 day weight loss before and after fat burning tea from china sensa natural weight loss shakers 2 month starter kit fat burning workout routines at home 10 diet foods that make you fat dietrich bonhoeffer ideas best childhood obesity programs obesity research boston ma 3 facts about obesity otc appetite suppressant medication does weight watchers etools work on ipad diet shopping list app anti inflammatory diet food pyramid the diet with no carbs quick diet and exercise plan atkins diet 1 month 1200 calorie diet carbs fat protein burn belly fat jillian michaels south beach diet nuts appetite suppressant natural reviews fat burning diet with building muscle fat burning pills that actually work health risks of obesity and being overweight the diet 80 10 10 obesity surgery side effects obesity linked with video games burn fat fast weight loss ways to burn fat quickly weight loss camps for 18 year olds raspberry ketone diet drops dr oz vegan diet meal plan weight loss weight loss shakes that really work burn fat below your belly button hcg injections for weight loss pictures dukan diet orange yogurt cake burn stomach fat video weight loss supplements clinically proven game tieu diet zombie 10 weight loss controversy hcg diet weight loss surgery for management of obesity burn fat and not build muscle