Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Enhancing Student Learning in HistoryNybyggarliv i Vilhelmina 2. Åkerbruk och boskapsskötsel

Gusten Widerbäck. Uppsalas och slättens målare
Visa bild i full storlek


Gusten Widerbäck. Uppsalas och slättens målare


Pris: 290 SEK (inkl. 6 % moms)

Gusten Widerbäck, 1879–1970, är vår främste uttolkare av Uppsala och den omgivande slätten. Av en slump kom Bruno Liljefors in i hans liv och därför fick han redan i unga år en förståelse för hur man fångar ett landskaps innersta väsen. Efter en kort period på Konstakademien började han på Konstnärsförbundets andra skola. Där inpräntade läraren Richard Bergh vikten av ”uppriktighet, helhjärtad personlig insats och outtröttlig strävan efter förnyelse”, egenskaper som präglade Gustens långa och framgångsrika karriär.

I Uppsala blev han en centralgestalt i ett kotteri med konstnärer som under 1900-talets början skapade en guldålder i stadens konstliv. När Widerbäck i slutet på 1910-talet bosatte sig i Årsta utanför Uppsala, fann han sin plats i livet. Där ute på slätten var han omgiven av motiv för sitt landskapsmåleri och Uppsala låg inte längre bort än att han kunde promenera dit för att inspireras till sina stadsmotiv. Professor Teddy Brunius har skrivit om Gusten Widerbäck att han ”mer än någon annan konstnär har gett tolkning av vår omgivning som påverkar vårt seende”. Hans konst hjälper oss fortfarande att se och älska Uppsala och slätten omkring oss.

Titel: Gusten Widerbäck. Uppsalas och slättens målare
Författare: Helena Harnes och Christer Hansson
Skriftserie:
Utgivare: Karin Hallgren Produktion
Bandtyp: Bunden
Utgivningsår: 2012
Antal sidor: 123
ISBN: 978-91-977866-1-4 Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

raw vegan diet and acne dukan diet orange yogurt cake gluten free diet how to get started supplements to jumpstart weight loss best diet pills weight loss factors for obesity in america raw food diet not losing weight good diet for gout patients weight loss during last trimester pregnancy water diet with vitamins dr oz endorsed weight loss supplement bie3 diet solution 24 sticks fat burning exercises sitting caveman diet for women why is weight loss during pregnancy bad best prescription appetite suppressant drug child obesity in california obesity weight loss diet obesity problems in america statistics diet tips for losing weight weight loss challenge edmonton weight loss pills kids yummy paleo diet recipes burn fat on your thighs zhang ziyi diet exercise dukan diet 30 days sensa weight loss warnings burn fat exercise women diverticulitis diet what to eat obesity linked to what diseases best way to burn fat through diet atkins diet induction foods list 5 2 diet fertility paleo diet inflammation weight loss online sites best free weight loss hypnosis app best appetite suppressant energy obesity prevention program nh over the counter weight loss supplement reviews 3 day diet reviews fat burning shrimp recipes alkaline diet plan free brat diet jello weight loss supplements for women diet water lemon best weight loss supplement for women over the counter anti inflammatory diet research obesity no exercise weight gain supplements side effects pills to help gain muscle and lose weight weight watchers etools not working quick weight loss diet supplements obesity in children under 5 years old weight management clinic dc weight watchers how many points is greek yogurt obesity in children calculator diet tips anorexia plant based diet benefits usda diet planner otc appetite suppressant medication diet to lower cholesterol handout what foods help u burn body fat the 17 days diet review diet with 1500 calories obesity surgery wikipedia overall obesity percentage in america food that burn thighs fat the diet solution vs fat burning furnace diet tips extreme weight loss beyond diet good bread top rated appetite suppressant for women teen weight loss programs teenagers online free burn the fat summer challenge 2013 yogurt diet weight loss plant based diet nutrition healthy diet no exercise best vitamins or supplements for weight loss tea helps burn fat burn fat efficiently 5 2 diet amazon uk foods you shouldnt eat on a diet best supplements lose weight gain muscle raw food diet underactive thyroid atkins diet quorn appetite suppressants prescribed doctor paleo diet almond milk plant based diet breastfeeding exercise obesity and weight control eat clean diet workout journal gaps diet to heal leaky gut atkins diet 3rd day raw food diet food matters foods that burn fat weight loss medication australia appetite suppressant and fat burner best weight loss supplement for women yahoo healthy diet 60 year old female hcg diet weight loss las vegas weight watchers points 140 pounds weight loss pills that work with exercise sample diet to lower cholesterol naturally soft diet high in protein paleo diet easter recipes zone diet 1000 calories science diet ultra allergen zd engine 2 diet cereal recipe healthy diet 6 weeks pregnant weight loss shakes india burn belly fat natural way supplements that burn fat and increase metabolism weight loss supplements for men at gnc paleo diet recipes best weight watchers etools free trial code obesity statistics 2009 usn burn fat fast 30 days diet meal plan dietrich bonhoeffer movie summary gaps diet type 1 diabetes fat burning exercise shorts sea kelp supplements for weight loss 800 calorie vegan diet menu grapefruit diet forums food lovers diet guidelines gout diet vegetables to avoid fat burn workout hcg diet meal plan drops plant based diet staples 7 days diet general motors best diet pills proven to work obesity versus cancer weight loss supplements for perimenopausal women weight loss during 7th month pregnancy fat burning cardio dance and ballroom buns and abs obesity journal articles uk weight loss challenge edmonton burn belly fat josh bezoni 7 days diet meal plan fat burning foods do they exist atkins diet meal plan phase 1 burn fat increase muscle mass burn the fat foods quick reference chart 12 week weight loss exercise program for women weight loss supplements for children brat diet quinoa paleo diet 1400 calories raw food diet 2 months burn fat with muscle 40 pound weight loss during pregnancy cabbage soup diet obesity trends new zealand the interval training workout build muscle and burn fat with anaerobic exercise diet soda really 0 calories burn fat work out routine child obesity essay titles weight gain supplements in nigeria obesity surgery toronto weight gain supplements dangers hcg diet meals phase 1 paleo diet food list alcohol xylitol chocolate candida diet burning fat running or weights obesity journal of weight loss camp portugal paleo diet example burn fat workout program running fat burning programs weight loss in pregnancy second trimester cabbage soup diet day 5 recipes burn belly fat tricks zone diet water fat burning supplement powder fat burning cardio 2 10 foods that burn stomach fat dukan diet snacks on attack phase obesity prevention youth prepared diet meal plans uk best appetite suppressant pills otc weight loss before and after forum sensa weight loss wholesale dr oz weight loss supplements garcinia good diet vegetables great healthy weight loss foods otc appetite suppressant similar to phentermine south beach diet gourmet recipes webmd ulcer diet gluten free diet toddlers fat burn workout at home for women paleo diet 7 day eating plan atkins diet headache best diet pills lipozene obesity treatment centers of new jersey dietrich bonhoeffer views on war science diet dog food homepage gout diet for diabetics 90 diet 10 workout white tea weight loss review child obesity statistics in america 2013 weight management clinic carndonagh burn fat your arms food lovers diet food list