Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Enhancing Student Learning in HistoryNybyggarliv i Vilhelmina 2. Åkerbruk och boskapsskötsel

Gusten Widerbäck. Uppsalas och slättens målare
Visa bild i full storlek


Gusten Widerbäck. Uppsalas och slättens målare


Pris: 290 SEK (inkl. 6 % moms)

Gusten Widerbäck, 1879–1970, är vår främste uttolkare av Uppsala och den omgivande slätten. Av en slump kom Bruno Liljefors in i hans liv och därför fick han redan i unga år en förståelse för hur man fångar ett landskaps innersta väsen. Efter en kort period på Konstakademien började han på Konstnärsförbundets andra skola. Där inpräntade läraren Richard Bergh vikten av ”uppriktighet, helhjärtad personlig insats och outtröttlig strävan efter förnyelse”, egenskaper som präglade Gustens långa och framgångsrika karriär.

I Uppsala blev han en centralgestalt i ett kotteri med konstnärer som under 1900-talets början skapade en guldålder i stadens konstliv. När Widerbäck i slutet på 1910-talet bosatte sig i Årsta utanför Uppsala, fann han sin plats i livet. Där ute på slätten var han omgiven av motiv för sitt landskapsmåleri och Uppsala låg inte längre bort än att han kunde promenera dit för att inspireras till sina stadsmotiv. Professor Teddy Brunius har skrivit om Gusten Widerbäck att han ”mer än någon annan konstnär har gett tolkning av vår omgivning som påverkar vårt seende”. Hans konst hjälper oss fortfarande att se och älska Uppsala och slätten omkring oss.

Titel: Gusten Widerbäck. Uppsalas och slättens målare
Författare: Helena Harnes och Christer Hansson
Skriftserie:
Utgivare: Karin Hallgren Produktion
Bandtyp: Bunden
Utgivningsår: 2012
Antal sidor: 123
ISBN: 978-91-977866-1-4 Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

best healthy weight loss supplement soup diet 2012 hcg weight loss injections purchase best diets for losing weight child obesity questionnaire sample good diet to lose belly fat fast burn the fat feed the muscle audio book vegan diet gallbladder burn fat and build muscle plan cabbage soup diet eating plan obesity statistics 2013 united states fat burning energy supplements diet shakes without vitamin k south beach diet wraps progress in obesity research 8 what foods burn fat the best diets that work for busy people the diet solution hard copy atkins diet ketone levels diet tips from the 50s best weight loss supplements over the counter beyond diet list of foods to eat atkins diet 30 days dotties weight loss zone starbucks diet ulcer mayo clinic 6 ways to burn your belly fat fast forbes weight loss supplement endorsed by kim kardashian 8 week vegan diet paleo diet results after one week paleo diet food list for bodybuilders soup diet 7 day vegetable weight gain supplements wikipedia fat burning heart rate best diet water prank zone diet grapes saffron pills for weight loss dr oz weight loss dietary supplement reviews burn more fat during walking hcg diet beyond 40 days appetite suppressant prescription only fierce deity x link burn fat not muscle fast gluten free diet plans 1200 calories south beach diet vegetarian recipes phase 1 2gm na low cholesterol diet can power walking burn fat sensa vs alli weight loss diets that work 1200 calorie diet menu 6 meals weight loss before and after celebrity photos obesity who bmi burn fat with muscle 60 day cleanse diet specific carbohydrate diet legal list obesity in children management dr oz diet grocery list top weight loss supplements bodybuilding gaps diet lyme disease effective weight loss programs for women free diet plans for hypoglycemia burn fat feed the muscle review best weight loss supplement from gnc diets that work in a week obesity treatment naturopathy free online diet plans dietrich bonhoeffer world war 2 extreme makeover weightloss edition orange chicken recipe dukan diet tips healthy diet lower blood pressure www diet 17 days fat burning workouts girls alkaline diet young burn fat belly men 6 pack diet snacks weight gain supplements in nigeria burn fat exercises for women caveman diet treats obesity in children michelle obama hcg injections weight loss south africa diet to lose 8kg in a month fat burning pills in australia cabbage soup diet origin green tea dietary supplements weight loss free diet plans to lose belly fat fast 30 days diet reviews best way to burn fat on the elliptical weight loss for women gym routine webmd ulcer diet obesity zealand childhood obesity and fast food articles diet yogurt nutrition information weight loss pills that work at night fat burning lean muscle building supplements paleo diet recipes pizza health care costs of obesity in america what foods help burn fat in your body 1200 calorie zone diet plan zone diet oatmeal breakfast do omega 3 supplements burn fat obesity rates by state in america wiley accepted articles obesity weight formula with mass pills gain weight fast brat diet honey weight loss before and after short women hcg diet 500 calorie recipes free eat clean diet for family and kids recipes best diets cnn best weight loss protein supplements what food helps burn fat the best fat burning recipes weight loss obesity prevention treatment burn fat supplement men 9 diet tips for hypertension best diets slim fast candida diet green peppers brat diet patient information 17 day diet help atkins diet exercise during induction weight loss camps teenage girls diet tips to lose fat fat burning diet detox south beach diet list supplements for weight loss cla best natural supplements for weight loss for women dietrich bonhoeffer hymn shred diet vegetables burn fat build muscle exercises dietrich bonhoeffer 1906 best diet for diabetics type 1 weight gain supplements at gnc diet to help ulcerative colitis what is fat burn heart rate harcombe diet planner gallbladder diet pdf weight by height chart best all natural weight loss supplement for women weight loss success stories women over 35 whole foods diet and acne child obesity statistics country weight loss fasting 5 days fat burning exercise regimen weight loss supplements for men vitamin shoppe atkins diet unlimited foods fat burning workout regimen women alkaline diet hoax dr oz approved weight loss supplements obesity surgery dallas tx arthritis diet to prevent fat burning zone endurance good foods to burn fat and build muscle extreme makeover weightloss edition michael thurmond weight loss tips for college women diet soup sacred heart burn fat calories treadmill appetite suppressant for fasting obesity statistics percentages what exercises burn fat in the thighs child obesity social factors 5 2 diet exercise atkins diet 3rd day best diet programs online diet water fail anti inflammatory diet nicholas perricone paleo diet grocery store list weight height chart large frame weight loss success stories women in their 20s vegan diet statistics south beach diet journal weight loss pictures before and after surgery atkins diet ideas obesity solutions yahoo dietrich bonhoeffer after ten years 9 foods that burn fat while you eat cosmopolitan south beach diet lettuce wraps vegetarian diet omega 3 appetite suppressants pros and cons best natural diets foods that burn belly fat fast for men brat diet pears obesity prevention in the united kingdom 17 days diet sample menu obesity in india pictures hcg diet 2 steak days in a row dietrich bonhoeffer kaltenkirchen vegetable soup diet yahoo obesity rates by race in america 5 day keto diet swisse appetite suppressant 50 weight loss surgery options after gastric bypass 8 hour diet results uk weight loss hypnotherapy free mp3 alkaline diet hoax diverticulitis diet plan foods to avoid weight watchers points jamba juice simple weight loss programs for women burn fat maintain muscle mass weight loss controversy hcg diet healthy diet 101 zone diet breakfast