Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Enhancing Student Learning in HistoryNybyggarliv i Vilhelmina 2. Åkerbruk och boskapsskötsel

Gusten Widerbäck. Uppsalas och slättens målare
Visa bild i full storlek


Gusten Widerbäck. Uppsalas och slättens målare


Pris: 290 SEK (inkl. 6 % moms)

Gusten Widerbäck, 1879–1970, är vår främste uttolkare av Uppsala och den omgivande slätten. Av en slump kom Bruno Liljefors in i hans liv och därför fick han redan i unga år en förståelse för hur man fångar ett landskaps innersta väsen. Efter en kort period på Konstakademien började han på Konstnärsförbundets andra skola. Där inpräntade läraren Richard Bergh vikten av ”uppriktighet, helhjärtad personlig insats och outtröttlig strävan efter förnyelse”, egenskaper som präglade Gustens långa och framgångsrika karriär.

I Uppsala blev han en centralgestalt i ett kotteri med konstnärer som under 1900-talets början skapade en guldålder i stadens konstliv. När Widerbäck i slutet på 1910-talet bosatte sig i Årsta utanför Uppsala, fann han sin plats i livet. Där ute på slätten var han omgiven av motiv för sitt landskapsmåleri och Uppsala låg inte längre bort än att han kunde promenera dit för att inspireras till sina stadsmotiv. Professor Teddy Brunius har skrivit om Gusten Widerbäck att han ”mer än någon annan konstnär har gett tolkning av vår omgivning som påverkar vårt seende”. Hans konst hjälper oss fortfarande att se och älska Uppsala och slätten omkring oss.

Titel: Gusten Widerbäck. Uppsalas och slättens målare
Författare: Helena Harnes och Christer Hansson
Skriftserie:
Utgivare: Karin Hallgren Produktion
Bandtyp: Bunden
Utgivningsår: 2012
Antal sidor: 123
ISBN: 978-91-977866-1-4 Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

burn fat in cardio zone best natural weight loss supplements diseases obese people get appetite suppressant diet pills side effects caveman diet how it works budwig diet and acne diverticulitis diet video anti inflammation zone diet recipes weight watchers how many points to maintain weight healthy diet male 30 are fat burning pills good for you great diet pills that work fast 80 10 10 diet detox symptoms burn fat without muscle gain dukan diet guidelines hcg injections for weight loss ct best prescription appetite suppressant drug bmi morbid obesity calculator hcg injections for weight loss pros and cons diet tips for size zero best fat burning cardio routine hcg obesity research clinic dotties weight loss journey gerson diet high blood pressure fat burning cardio hip hop abs healthy diet 50 year old man foresight obesity map what foods help u burn fat diet soup leek child obesity webmd weight loss before and after celebrity gluten free diet good for you fat burning and muscle building workouts for women burn fat powder obesity in the us health risks plant based diet videos extreme makeover weight loss edition facebook which appetite suppressant is best supplements for weight loss while working out doctors obesity chart hcg diet drops nigen weight loss during juicing weight loss supplements in philippines obesity in children technology atkins diet rules diet soup burn fat beyond diet breakfast candida diet guide foods that burn fat in your stomach science diet dog food bad healthy diet on a budget obesity rates in america vs other countries diet tips during pregnancy weight watchers meetings springfield mo best weight loss supplement men over 40 soup diet good or bad good diet plans for young women obesity treatment australia recommended dietary supplements weight loss weight height chart boys weight watchers points kelsey obesity in children graph dukan diet ideas engine 2 diet on dr oz vegetarian diet reasons 1 weight loss medication best appetite suppressant weight loss pills burn the fat feed the muscle what to eat who obesity 10 facts weight loss success stories women 100 obesity in young children gout diet foods to avoid top 20 appetite suppressant pills gluten free diet trend 2012 best natural fiber supplement for weight loss weight loss shakes homemade weight gain supplements in nigeria diet to help vision best weight loss supplements usn dietrich bonhoeffer amazon anti inflammatory diet vashon island simple weight loss programs for women zero diet karine larose eat clean diet blog psoriatic arthritis diet vegan best way to burn fat on your chest best way to burn underarm fat candida diet grocery list water diet information weight loss programs for men over 50 bariatric surgery gastric bypass colombia training supplements for weight loss free diet plans slimming world free diet plans muscle building burn fat exercises for women diet too high in fiber free diet plans slimming world diet vegan meals healthy diet 22 year old female food lovers diet cheap cabbage soup diet for weight loss budwig diet and esophageal cancer 15 weight loss cleanse and flush 1200 calorie diet good quorum nutrition diet plan beyond diet yogurt bites weight watchers meetings washington dc healthy diet changes free online diet planner uk best diet to build lean muscle and burn fat weight loss tips for college women healthy diet plan energy weight loss pills that work fast for women weight loss supplements clinically proven yahoo obesity costs obesity meaning urdu appetite suppressant natural pills best male diets weight loss forte acai fruit extract dietary supplement weight loss supplements at cvs 1200 calorie diet with exercise 3 factors of obesity prescription weight loss supplements for women hcg diet drops meal plan gallbladder diet emedicine weight loss tips for women tamil weight loss pills that kim kardashian is on 7 pounds in 3 days diet cardio fat burn 20 minutes fat burning workouts for overweight women free weight conversion chart download gaps diet muffins obesity surgery wakefield gout diet drinks hcg ultra diet recipes eat clean diet quiche quick diet lunch recipes gluten free diet olive oil women following a weight loss diet may need supplements of burn the fat feed muscle obesity treatment by homeopathy weight loss shakes powder vegetarian diet issues hcg weight loss diet drops review virgin active diet programs unprocessed food diet grocery list burn belly fat men fast weight loss success stories for older women weight watchers meetings plaistow nh appetite suppressant prescription australia vitamins supplements weight loss 5 foods that help burn abdominal fat appetite suppressants vitamins grapefruit untuk diet healthy diet 18 year old male obesity in children under 5 food for diabetics recipes fat burning workouts for overweight women obesity prevention programs chicago sensa weight loss ebay weight watchers meetings kent wa best diets cdc nutrition and obesity obesity pie chart a comprehensive view otc weight loss pills that actually work weight gain supplements philippines 15 day weight loss support cleanse flush exercise obesity and weight control dukan diet health risks 5 day diabetic diet plan obesity research lipozene african mango natural weight loss supplement weight loss supplements proven to work fat burning supplements for diabetics obesity questions and answers sensa weight loss reviews side effects child obesity epidemic research studies and facts watch extreme makeover weightloss edition online obesity treatment and prevention burn the fat feed the muscle vs the body fat solution weight loss supplements for free free diet plans lose weight men can i burn fat and gain muscle 5 foods burn abdominal fat acsm obesity exercise guidelines ways to burn fat at home fast obesity neighborhood factors grapefruit diet benefits diet tea china calculator calories needed to gain weight diet soda quit caveman diet muffins eat clean diet recipes uk healthy diet for 8 year old weight loss programs for gluten free appetite suppressants cigarettes fat burn exercise for men weight loss workout programs for women foresight obesity map vegetarian diet for 3 year old