Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Sigvard Cederroth: Bondsagan

Mångfaldsbarometern Tio år av attitydmätningar i Sverige
Visa bild i full storlek


Mångfaldsbarometern Tio år av attitydmätningar i Sverige


Pris: 295 SEK (inkl. 6 % moms)

 

Boken är en samling av de flesta texter som har publicerats i samband med Mångfaldsbarometern.

I det första kapitlet redogör Fereshteh Ahmadi, Mehrdad Darvishpour och Irving Palm för resultat från Mångfaldsbarometern 2005–2014 och även andra undersökningar. De presebterar också en sociologisk analys av insamlade data under tio år.

I det andra kapitlet presenterar Orlando Mella de första årens resultat utifrån ett sociologiskt perspektiv, både teoretiskt och metodologiskt.

I det tredje kapitlet förklarar Orlando Mella resultaten av sju års mätningar av attityder till mångfald och fastställer och tolkar vissa tendenser som stabila profiler.

Det fjärde kapitlet fokuserar på mångfalden i arbetslivet. Den svenska välfärden är tydligt relaterad till invandring. Att underlätta för invandrare att få möjlighet till arbete och egen försörjning har ansetts viktigt för deras integrering i samhället. Invånarnas egna erfarenheter av kontakter med personer med utländsk bakgrund visar sig påverka befolkningens attityder liksom kön, ålder och utbildning.

I det femte kapitlet behandlas problem kring integration. Mångfaldhetsbarometern 2009 som kompletterats med ett antal intervjuer visar att en stor andel av befolkningen har positiva erfarenheter av invandrare och menar att de skall ha samma rättigheter och möjligheter som den infödda befolkningen. Studien visar dock att den sociala toleransen har sina gränser och tycks förändras över tid.

Kapitlen 6–15 betår av de årliga rapporterna av Mångfaldhetsbarometern. I dessa rapporter hittar man statistik och förklaringar av olika tabeller och figurer som presenteras.

 

Titel: Mångfaldsbarometern Tio år av attitydmätningar i Sverige
Författare: Fereshteh Ahmadi, Orlando Mella, Irving Palm och Mehrdad Darvishpour 
Utgivare: Högskolan i Gävle
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2015
Antal sidor: 553
ISBN: 978-91-88145.02.4
 Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

weight watchers meetings ankeny ia beyond diet tips what diet to eat to lower cholesterol gluten free diet toddlers appetite suppressants for children beyond diet manual weight watchers calculator formula for points plus extreme makeover weightloss edition michael thurmond fat burning autopilot recipe book diet tips in marathi science diet dog food dealers best way to burn fat and keep it off raw food diet pets free diet plans slimming world cabbage soup diet 6 body weight by height chart exercise program after weight loss surgery fat burning zone online calculator grapefruit diet nutrition facts weight loss supplements for older women alkaline diet breakfast recipes appetite suppressant leptin atkins diet induction weight watchers weight loss calculator gaps diet kombucha tea dietrich bonhoeffer act and being obesity risks factors caveman diet cheese burn fat on the thighs burn fat exercises for women usn diet whey ultra lean reviews beyond diet isabel reviews dukan diet reviews youtube south beach diet vegetarian recipes phase 1 plant based diet ulcerative colitis fatblaster reducta appetite suppressant reviews weight watchers meetings turlock ca obesity solutions in america weight loss programs for kids in raleigh nc effects of juvenile obesity why weight loss during pregnancy obesity risks and diseases hcg diet info google weight loss 2007 choose right multivitamin prenatal pills help gain weight best way to burn fat naturally vegan diet for teenagers weight loss programs for kids in baltimore hcg weight loss diet drops review childhood obesity government regulationdiet shakes with spinach fat burning foods exercises foods that burn fat in your sleep diverticulitis diet after surgery gluten free diet side effects obesity in children health issues diet to lose 30 kilos 2000 calorie low cholesterol diet plan weight watchers how many points in a day wolf obesity research 1998 diet to lose stomach fat and gain muscle best weight loss supplements holland and barrett burn 1 gram of fat best diets on a budget dietrich bonhoeffer yad vashem healthy diet nursing mothers weight loss supplements in philippines ana diet 10 pounds all water diet 2 weeks weight loss fast and free quickest diet to lose belly fat what foods help burn fat cells childhood obesity 2 5 year olds pills to help gain weight obesity overweight statistics new york city weight height chart overweight obese fast weight loss tips for women over 40 supplements for weight loss while working out obesity through genetics diet to reduce high blood pressure during pregnancy diverticulitis diet homeopathic what exercises burn fat in the thighs surgical obesity solutions belgium weight loss before and after 20 pounds diet to lower cholesterol triglycerides diet to help increase fertility fat burning main meals obesity statistics for the world dukan diet consolidation phase extreme makeover weight loss before and after obesity reduction programs plant based diet videos healthy diet plan lose 10 pounds ways to burn fat in your thighs weight loss before after pictures very inspirational weight watchers calculator old extreme weight loss makeover edition season 2 strongest weight loss supplement men 5 dangers of diet soda foods that burn belly fat for women obesity surgery wikipedia risks associated with obesity fat burning pills livestrong weight watchers points 99 fat burning foods bodybuilding arthritis diet and exercise vegetarian diet breakfast weight loss during pregnancy overweight weight loss during pregnancy hormones foods that burn belly fat on men burn fat in cardio zone burning fat running or weights fat burning meal recipes 4 week diet results atkins diet lunch options tips to gain weight for women at home diet v8 splash nutrition facts hcg ultra diet drops coupon fat burning foods you should eat pure green coffee beans weight loss yogurt diet mice atkins diet eggs fat burn upper body health risks of obesity and being overweight weight watchers calculator converter diet soda and esophageal cancer gaps diet journey podcast diverticulitis diet video appetite suppressant prescription australia gluten free diet kids recipes weight loss and hcg injections sensa weight loss price cdc obesity childhood statistics diet to help lose 10 pounds in a week programs to help obesity raw food diet 30 days extreme makeover weightloss edition tony gout diet green beans obesity legal definition diet soda yahoo article 30 days 20 pounds diet watermelon diet graph obesity in the us foresight obesity map weight gain for premenopausal women obesity statistics mcdonalds diet snacks indian recipes body weight by height chart burn the fat feed muscle sensa weight loss price weight loss programs va burn fat pre workout meal weight loss before and after 2013 dietrich bonhoeffer hymn tos obesity 2013 two week weight loss acai berry cleanse flush smoothie king obesity research title diet tips jessica alba best weight loss supplement for men raw food diet kids weight height chart teenagers 10 foods that burn stomach fat foods that burn fat and give energy best diet pills to keep you awake diets that work for me burn fat gain lean muscle weight loss camps biggest loser south beach diet recipes vegetable quiche cups sensa weight loss wholesale food lovers diet burger king appetite suppressant prescription top 10 weight loss supplements uk diet to decrease joint inflammation obesity rates in america by city diet soda and cancer best weight loss supplement with workout diet soda vegan obesity in children because of video games diets that work for young women good natural weight loss supplements diets that work in a week candida diet noodles soup diet for 30 days burn fat in the morning obesity journal submission hcg diet results before and after 7 days quick diet candida diet natural yogurt weight loss in pregnancy third trimester brewer diet high blood pressure 2 diseases associated with obesity scd diet yogurt temperature burn fat lifting foods that burn fat on thighs weight loss during pregnancy hormones healthy diabetic diet plan to lose weight plant based diet news sea kelp supplements for weight loss diets that work good and fast fat burning thigh exercises burn the fat feed the muscle pdf free fat burning cardio heart rate