Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Sigvard Cederroth: Bondsagan

Mångfaldsbarometern Tio år av attitydmätningar i Sverige
Visa bild i full storlek


Mångfaldsbarometern Tio år av attitydmätningar i Sverige


Pris: 295 SEK (inkl. 6 % moms)

 

Boken är en samling av de flesta texter som har publicerats i samband med Mångfaldsbarometern.

I det första kapitlet redogör Fereshteh Ahmadi, Mehrdad Darvishpour och Irving Palm för resultat från Mångfaldsbarometern 2005–2014 och även andra undersökningar. De presebterar också en sociologisk analys av insamlade data under tio år.

I det andra kapitlet presenterar Orlando Mella de första årens resultat utifrån ett sociologiskt perspektiv, både teoretiskt och metodologiskt.

I det tredje kapitlet förklarar Orlando Mella resultaten av sju års mätningar av attityder till mångfald och fastställer och tolkar vissa tendenser som stabila profiler.

Det fjärde kapitlet fokuserar på mångfalden i arbetslivet. Den svenska välfärden är tydligt relaterad till invandring. Att underlätta för invandrare att få möjlighet till arbete och egen försörjning har ansetts viktigt för deras integrering i samhället. Invånarnas egna erfarenheter av kontakter med personer med utländsk bakgrund visar sig påverka befolkningens attityder liksom kön, ålder och utbildning.

I det femte kapitlet behandlas problem kring integration. Mångfaldhetsbarometern 2009 som kompletterats med ett antal intervjuer visar att en stor andel av befolkningen har positiva erfarenheter av invandrare och menar att de skall ha samma rättigheter och möjligheter som den infödda befolkningen. Studien visar dock att den sociala toleransen har sina gränser och tycks förändras över tid.

Kapitlen 6–15 betår av de årliga rapporterna av Mångfaldhetsbarometern. I dessa rapporter hittar man statistik och förklaringar av olika tabeller och figurer som presenteras.

 

Titel: Mångfaldsbarometern Tio år av attitydmätningar i Sverige
Författare: Fereshteh Ahmadi, Orlando Mella, Irving Palm och Mehrdad Darvishpour 
Utgivare: Högskolan i Gävle
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2015
Antal sidor: 553
ISBN: 978-91-88145.02.4
 Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

weight loss before and after young women dukan diet vegetarian breakfast ways to burn stomach fat quick appetite suppressant herbal tea dotties weight loss zone jimmy johns zone diet hummus dietrich bonhoeffer zitate nationalsozialismus fat burning zone exercise bike atkins diet net carbs weight watchers how many points are eggs best diet to lose belly fat fast for women weight loss challenge edmonton burn fat build lean muscle diet diet to lower high cholesterol and high blood pressure food lovers diet food list gaps diet pregnancy raspberry ketone weight loss supplements fierce deity x link special k diet 2 weeks childhood obesity and fast food articles dukan diet list 72 protein foods obesity surgery kuwait burn fat fast abs fat burn pills bodybuilding diet soup mix burn fat muscle mass 40 day diet 500 calories weight calorie calculator burn fat burning exercises women over 40 gaps diet zinc anti inflammatory diet gerd diet tea yahoo weight loss supplements at walmart weight loss shakes recipes eat clean diet newsletter childhood obesity disease risks weight loss programs through exercise sensa weight loss bullshit south beach diet recipes dinner 6 ways to burn your belly fat fast forbes paleo diet tired weight loss success stories women 100 pounds weight loss medication reviews weight loss shakes pyramid burning fat vs burning carbs dr oz weight loss supplements garcinia cambogia fat burn gym workout who obesity prevalence worldwide weight loss calculator 1200 calories per day burn fat heart beat rate caveman diet for women cabbage soup diet nutritional information weight loss for women 30 figure competition diet 2 weeks out paleo diet food list alcohol burn body fat get ripped paleo diet xls raw food diet and weight loss 65 pound weight loss before and after pictures best way to burn fat bodybuilding can obesity be genetic average weight loss following gastric bypass surgery fat burning workouts you can do at home beyond diet foods 10 in 10 diet jackie warner weight loss controversy hcg diet pt 1 fat burning supplements really work weight management program names obesity qualitative research cabbage soup diet ana weight watchers meetings 54701 diet weight loss plan for women best weight loss programs for women in their 20s weight gain hypothyroidism women cabbage soup diet new version exercises to burn fat on lower stomach burn fat workouts for men paleo diet 30 day challenge dukan diet water arthritis diet for children weight loss programs through exercise obesity surgery dallas tx dietrich bonhoeffer life together quotes tiens weight loss tea review best over the counter appetite suppressant 2013 72 hour water diet zone diet oatmeal breakfast weight lifting calculator calories burned south beach diet recipes edamame 30lbs in 30 days diet 7 day keto diet plan 25 foods that burn belly fat best vegan weight loss supplements foods that burn your stomach fat burn fat feed muscle by tom venuto brat diet discredited dr oz weight appetite suppressant paleo diet 3 fat chicks best appetite suppressant for women reviews 6 ways to burn your belly fat fast forbes weight mass conversion nastran appetite suppressant by top secret diets that work really fast atkins diet induction foods list weight loss supplements that dont work obesity increases cancer risk gaps diet frequently asked questions best vegetarian diet pills diet soda just as bad as regular soda weight loss success stories african american women cabbage soup diet gain weight burn fat fast abs healthy diet for athletes obesity in children health risks 3 days fit diet pills review raw food diet for cancer obesity research center king saud university 2x powerful slimming burn body fat healthy diet to lower cholesterol levels extreme makeover weightloss edition vs the biggest loser 90 day water diet obesity incidence by country fat burning heart rate calculator men burn body fat percent atkins diet tracker obesity treatment diabetes dukan diet list allowed foods foods that burn belly fat for women diverticulitis diet jello fruits burn fat calories free online weight loss hypnosis mp3 diet soda nutrition label healthy diet plan vegetarians lose weight weight loss camps for adults in california engine 2 diet veggie burger gaps diet autism fighting childhood obesity programs weight loss tips for running obesity treatment prevention supplements for weight loss chromium weight conversion chart quart weight loss tips for guys zone diet usa fast food obesity articles gluten free diet for beginners 3 day diet diet soda best way to burn fat spinning beyond diet list of foods to eat 5 2 diet amazon uk sensa weight loss how much does it cost obesity in children in qatar 1200 calorie diet yahoo answers does a diet high in fiber help you lose weight alkaline diet beckham calories versus weight calculator fat burning zone when exercising raw food diet weight loss results obesity research design what is obesity essay atkins diet dinners best way to burn fat around belly food lovers diet burger king engine 2 diet breakfast cereal science diet dog food zd ultra diets that work good and fast vegan diet not good for you caveman diet and bodybuilding weight chart by age and height and gender sammi sweetheart weight loss before and after weight watchers etools sign in page obesity prevalence 2013 healthy diet plan to lose weight fast weight loss challenge encouragement obesity percentage in scotland 7 day healthy diet plan for men engine 2 diet testimonials obesity prevention the role of brain and society beyond diet user reviews healthy diet plan grocery list obesity reasons essay weight management programs atlanta ga build muscle burn fat meal plan paleo diet quick lunch ideas diet soda zone diet calculator calories needed to gain weight weight watchers meetings louisville swisse appetite suppressant 50 zone diet meal plans for women obesity in children nz soup diet kick start recipe atkins diet 7 day menu soup diet 2012 cabbage soup diet olives free diet plans in australia gallbladder diet when pregnant obesity in young children facts diet tips quick results supplements for weight loss that work fat burning foods eating plan american obesity rates graph