Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Sigvard Cederroth: Bondsagan

Mångfaldsbarometern Tio år av attitydmätningar i Sverige
Visa bild i full storlek


Mångfaldsbarometern Tio år av attitydmätningar i Sverige


Pris: 295 SEK (inkl. 6 % moms)

 

Boken är en samling av de flesta texter som har publicerats i samband med Mångfaldsbarometern.

I det första kapitlet redogör Fereshteh Ahmadi, Mehrdad Darvishpour och Irving Palm för resultat från Mångfaldsbarometern 2005–2014 och även andra undersökningar. De presebterar också en sociologisk analys av insamlade data under tio år.

I det andra kapitlet presenterar Orlando Mella de första årens resultat utifrån ett sociologiskt perspektiv, både teoretiskt och metodologiskt.

I det tredje kapitlet förklarar Orlando Mella resultaten av sju års mätningar av attityder till mångfald och fastställer och tolkar vissa tendenser som stabila profiler.

Det fjärde kapitlet fokuserar på mångfalden i arbetslivet. Den svenska välfärden är tydligt relaterad till invandring. Att underlätta för invandrare att få möjlighet till arbete och egen försörjning har ansetts viktigt för deras integrering i samhället. Invånarnas egna erfarenheter av kontakter med personer med utländsk bakgrund visar sig påverka befolkningens attityder liksom kön, ålder och utbildning.

I det femte kapitlet behandlas problem kring integration. Mångfaldhetsbarometern 2009 som kompletterats med ett antal intervjuer visar att en stor andel av befolkningen har positiva erfarenheter av invandrare och menar att de skall ha samma rättigheter och möjligheter som den infödda befolkningen. Studien visar dock att den sociala toleransen har sina gränser och tycks förändras över tid.

Kapitlen 6–15 betår av de årliga rapporterna av Mångfaldhetsbarometern. I dessa rapporter hittar man statistik och förklaringar av olika tabeller och figurer som presenteras.

 

Titel: Mångfaldsbarometern Tio år av attitydmätningar i Sverige
Författare: Fereshteh Ahmadi, Orlando Mella, Irving Palm och Mehrdad Darvishpour 
Utgivare: Högskolan i Gävle
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2015
Antal sidor: 553
ISBN: 978-91-88145.02.4
 Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

weight loss camps america fat burning workouts for young women type o diet and acne effects obesity legs diet water lemon maple syrup diet soda yeast best vitamins or supplements for weight loss calculator calories maintain weight weight watchers how many calories in 1 point science diet ultra zd dogs atkins diet induction foods free diet plans bodybuilding diet smoothie recipes yogurt south beach diet lamb recipes grapefruit diet official website obesity treatment canada fat burn zone calculator does running burn fat on your thighs dukan diet vodka vegan diet vs cancer weight watchers calculator formula for points plus engine 2 diet coffee burn the fat feed the muscle pdf download will vegetarian diet lower cholesterol burn belly fat teenagers bodybuilding diet plan for men in hindi diverticulitis diet info diet tips for losing weight grapefruit diet disadvantages gluten free diet kids plan gestational diabetes diet plan uk extreme makeover weightloss edition meet rachel before and after 5 day ketosis diet diet to lower cholesterol handout vegetarian diet high in fiber diets don work kate harding obesity rate taiwan will exercise increase weight loss hcg diet obesity in kuwait children healthy diet plan calendar raw food diet for cats postnatal weight loss exercise program appetite suppressants that do not raise blood pressure 17 days diet michael moreno food that burn thighs fat obesity related risk factors perfect 10 diet quiche weight loss tips quickly 7 day cleanse diet menu atkins diet dinner ideas science diet dog food sensitive stomach weight watchers meetings plaistow nh free diet plans zinczenko diet weight watchers calculator how to reset pilates weight loss before and after pictures beyond diet blog diet soda while pregnant 17 day diet high blood pressure quick weight loss diet 3 day weight chart age height children hcg appetite suppressant drops reviews best exercise to burn fat in thighs weight height chart kg women weight loss medication duromine what burns fat faster walking or running burn fat exercise on empty stomach gluten free diet coke weight watchers how many points in bacon vegetarian diet for 3 year old beating obesity essay otc appetite suppressant dr oz good diet for gout patients burn fat fast program prescription diet ultra allergen free 17 cheat foods that burn belly fat fast weight into mass converter fast food vs obesity articles weight watchers points 140 pounds weight loss challenge encouragement gluten free diet desserts plant based diet omega 3 water diet menu 60 obesity percentage of morbid obesity in america south beach diet recipes salmon science diet ultra allergen zd weight loss during pregnancy with twins appetite suppressant prescription australia strict paleo diet food list obesity in the us health risks weight loss surgery forum gastric bypass diet yummy recipes sensa weight loss opinions spot burn stomach fat burn the fat feed the muscle audiobook download quick weight loss diet and workout zone diet excel spreadsheet south beach diet day 9 obesity trends by country vegan diet on a budget weight loss hypnosis podcast free diverticulitis diet nhs diets that work for over 50 atkins diet daily carb allowance appetite suppressant pills forum dukan diet ketosis weight watchers meetings san jose gain weight using supplements dietrich bonhoeffer views on war watermelon diet 100 paleo diet recipes alkaline diet wine obesity treatment canada appetite suppressant yoga south beach diet recipes cauliflower fat burning exercises with knee injury weight chart age height weight obesity statistics gender good diet for ripped abs obesity on college campuses caveman diet kidney fat burning pills uk reviews what foods are fat burning carbs 17 day diet vegetables list cabbage soup diet fish burn fat cardio or weight lifting sensa weight loss system costco burning fat and building muscle tips what weight loss supplement is best for women fat burn heart rate zone chart alkaline diet and cancer treatment weight loss camp documentary top weight loss supplements men extreme makeover weightloss edition michael thurmond what exercises burn fat on legs weight loss exercise program home unlimited vegetables diet weight loss tips for women tamil eat clean diet jamie eason best way to burn fat through diet south beach diet desserts fat burning chest exercises burn fat zone heart rate fat burning cardio 2 gluten free diet made easy 3 factors of obesity weight loss pills like phentermine dotties weight loss zone website obesity surgery liverpool fat burn pills walmart 2 week weight loss acai berry cleanse flush weight watchers etools access code weight loss programs in maine what foods help u burn fat what is a good appetite suppressant at gnc best way to burn body fat percentage bit ly burn belly fat fast raw food diet easy recipes endogenous obesity definition best way to burn fat naturally best weight loss supplement muscle fat burning routine treadmill 10 supplements for weight loss what foods burn thigh fat weight loss medication australia 0 carb diet results weight loss after giving birth immediately paleo diet recipes cauliflower weight loss tips for women uk can u burn fat and build muscle at the same time weight loss before and after simulator paleo diet recipes cheap paleo diet what can you eat arthritis diet ayurveda best fat burn routine burn the fat feed the muscle program review atkins diet dinner ideas 80 diet 20 gym obesity legal definition south beach diet joes mustard sauce fatblaster reducta appetite suppressant reviews obesity map in america plant based diet recipes dukan diet o que e healthy eating plan uk paleo diet day 5 grapefruit diet foods south beach diet recipes tofu fast food diabetes obesity weight watchers meetings columbia sc weight watchers calculator calorie healthy foods for weight loss recipes fast food leads obesity what food helps burn fat the best hcg injections for weight loss pros and cons diet tea nutrition facts what foods and drinks help burn fat fast weight loss diet in urdu 7 day weight loss nutrition plan