Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Sigvard Cederroth: Bondsagan

Mångfaldsbarometern Tio år av attitydmätningar i Sverige
Visa bild i full storlek


Mångfaldsbarometern Tio år av attitydmätningar i Sverige


Pris: 295 SEK (inkl. 6 % moms)

 

Boken är en samling av de flesta texter som har publicerats i samband med Mångfaldsbarometern.

I det första kapitlet redogör Fereshteh Ahmadi, Mehrdad Darvishpour och Irving Palm för resultat från Mångfaldsbarometern 2005–2014 och även andra undersökningar. De presebterar också en sociologisk analys av insamlade data under tio år.

I det andra kapitlet presenterar Orlando Mella de första årens resultat utifrån ett sociologiskt perspektiv, både teoretiskt och metodologiskt.

I det tredje kapitlet förklarar Orlando Mella resultaten av sju års mätningar av attityder till mångfald och fastställer och tolkar vissa tendenser som stabila profiler.

Det fjärde kapitlet fokuserar på mångfalden i arbetslivet. Den svenska välfärden är tydligt relaterad till invandring. Att underlätta för invandrare att få möjlighet till arbete och egen försörjning har ansetts viktigt för deras integrering i samhället. Invånarnas egna erfarenheter av kontakter med personer med utländsk bakgrund visar sig påverka befolkningens attityder liksom kön, ålder och utbildning.

I det femte kapitlet behandlas problem kring integration. Mångfaldhetsbarometern 2009 som kompletterats med ett antal intervjuer visar att en stor andel av befolkningen har positiva erfarenheter av invandrare och menar att de skall ha samma rättigheter och möjligheter som den infödda befolkningen. Studien visar dock att den sociala toleransen har sina gränser och tycks förändras över tid.

Kapitlen 6–15 betår av de årliga rapporterna av Mångfaldhetsbarometern. I dessa rapporter hittar man statistik och förklaringar av olika tabeller och figurer som presenteras.

 

Titel: Mångfaldsbarometern Tio år av attitydmätningar i Sverige
Författare: Fereshteh Ahmadi, Orlando Mella, Irving Palm och Mehrdad Darvishpour 
Utgivare: Högskolan i Gävle
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2015
Antal sidor: 553
ISBN: 978-91-88145.02.4
 Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

weight loss tips for nursing mothers diet tolerated definition vegetable diet 10 days weight watchers points calculator dotties obesity surgery evidence south beach diet for gestational diabetes fast food diabetes obesity anti inflammation zone diet recipes appetite suppressants comparison extreme makeover weight loss edition alex before and after south beach diet eating out burn the fat feed muscle amazon dukan diet unhealthy weight watchers maintenance points calculator weight management clinic cork diverticulitis diet vegetarian weight loss online tracker free diet yogurt irish obesity surgery the journal quick ways to burn fat and build muscle obesity treatment algorithm foods that burn fat without exercise obesity scientific definition obesity surgery liverpool obesity in jamaican children gluten free diet unsafe food list diet solution program video review gm diet vegetarian results fat burn vs heart rate weight watchers how many points in a day burn the fat feed the muscle transformations does green tea burn fat weight loss child obesity policy active x diet drops diet tonic water without quinine weight watchers meetings 30305 virgin diet journal simple weight loss programs for women 8 week fat burn program weight loss supplements for older women beyond diet australia tips diet dalam 7 hari best vitamins or supplements for weight loss hcg injections for weight loss pros and cons science diet dog food homepage are fat burning pills good for you weight management mayo clinic obesity related diseases lap band fat burn pills that work obesity in children school lunches does iron pills help gain weight atkins diet results 6 weeks atkins diet induction foods list 8 weight watchers points equals how many calories south beach diet turkey meatloaf plant based diet videos hcg diet high blood pressure medicine appetite suppressants organic cabbage soup diet yogurt 3 day military diet results 75 alkaline diet foods that burn up belly fat dr oz appetite suppressant tea diet to lose belly fat and build muscle hcg diet 500 calories food list plant based diet for weight loss child obesity facts cdc dukan diet vegetarian fat burning tea herbalife diet solution manual diet supplement definition obesity risk factors statistics atkins diet induction foods fat burning supplements vitamin shoppe burn fat on the thighs weight height chart for donating blood hcg diet weight loss graph best way to burn fat and not build muscle foods that help burn off fat 3 eggs for breakfast diet south beach diet 3 months weight loss camps la jolla banana diet for gout weight loss camps texas weight loss pills on dr oz show weight loss pills that work with exercise healthy diet plan to build muscle fat burning low calorie foods zone diet 40 carbohydrates weight gain for vegetarians supplements fat burning routine treadmill 25 foods that burn belly fat dietrich bonhoeffer 1945 weight gain for vegetarians supplements diverticulitis diet to lose weight weight loss results on hcg diet hcg diet 3 day stall obesity research new zealand diet soda health risks 21st century diet tea weight watchers meetings park ridge il obesity lifestyle factors paleo diet 2 week menu alkaline diet kidney disease appetite suppressants vitamins weight loss shakes programs weight loss supplements for fast weight loss obesity statistics kentucky anti inflammatory diet blog extreme makeover weightloss edition on demand obesity surgery new york city weight calculator calories lose weight women childhood obesity articles new york times supplements to burn fat and get lean plant based diet journal build muscle and burn belly fat paleo diet 1000 calories diet soda teeth health obesity society meeting obesity who is at risk best quick diets to lose weight best burning fat cardio exercise prepared diet meal plans uk foods that help burn fat naturally what foods help u burn fat appetite suppressant pills over the counter engine 2 diet oatmeal raisin cookies gluten free diet migraines raw food diet for cancer plant based diet and heart disease hcg injections weight loss fda paleo diet food list snacks diet to lose stomach fat and gain muscle can you burn fat and build muscle at the same time yahoo answers sensa weight loss where to buy ez appetite suppressant reviews best weight loss supplement uk obesity weight loss and bariatric surgery the medical journal of australia appetite suppressant spray reviews burn the fat paleo diet atkins diet exercise recommendations sensa weight loss opinions appetite suppressant pills that starts with d easy weight loss tips for young women government obesity epidemic top rated appetite suppressant for women healthy diet plan no meat burn the fat feed the muscle audiobook download atkins diet heart disease burn x fat burner review weight loss supplements for 16 year olds cambridge diet 2 weeks does weight loss pills really work obesity rates by country wiki sensa weight loss reviews 2011 dietrich bonhoeffer come and die quick fat burn pills best weight loss supplement belly fat weight loss during last weeks of pregnancy fat burning heart rate for 40 year old weight loss challenge on tumblr fat burning foods examples best supplements for weight loss livestrong burn fat during sleep plant based diet recipes engine 2 weight loss success stories women over 35 obesity problems in other countries weight loss herbal medication healthy foods and weight loss progress in obesity research 9 best diet pills in mexico paleo diet recipes cakes fat burning workouts women over 40 burn fat in sleep atkins diet 1 month weight loss 9 diet foods that make you hungrier 7 day smoothie diet recipes paleo diet 2 week menu candida diet grocery list best appetite suppressant pills canada weight management clinic calgary bodybuilding diet plan for women uk dukan diet 4th phase diet solution exercise program vegetarian diet making me fat best diets for 50 year old woman obesity society new zealand grapefruit diet lose 10 pounds diet solution exercise program good diet lunch 5 2 diet list of foods brat diet honey zone diet list of blocks best weight loss supplement after pregnancy eat clean diet cooler 1 results plant based diet breastfeeding appetite suppressant on dr oz show 17 days diet details obesity in children calculator obesity water exercise