Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Sigvard Cederroth: Bondsagan

Mångfaldsbarometern Tio år av attitydmätningar i Sverige
Visa bild i full storlek


Mångfaldsbarometern Tio år av attitydmätningar i Sverige


Pris: 295 SEK (inkl. 6 % moms)

 

Boken är en samling av de flesta texter som har publicerats i samband med Mångfaldsbarometern.

I det första kapitlet redogör Fereshteh Ahmadi, Mehrdad Darvishpour och Irving Palm för resultat från Mångfaldsbarometern 2005–2014 och även andra undersökningar. De presebterar också en sociologisk analys av insamlade data under tio år.

I det andra kapitlet presenterar Orlando Mella de första årens resultat utifrån ett sociologiskt perspektiv, både teoretiskt och metodologiskt.

I det tredje kapitlet förklarar Orlando Mella resultaten av sju års mätningar av attityder till mångfald och fastställer och tolkar vissa tendenser som stabila profiler.

Det fjärde kapitlet fokuserar på mångfalden i arbetslivet. Den svenska välfärden är tydligt relaterad till invandring. Att underlätta för invandrare att få möjlighet till arbete och egen försörjning har ansetts viktigt för deras integrering i samhället. Invånarnas egna erfarenheter av kontakter med personer med utländsk bakgrund visar sig påverka befolkningens attityder liksom kön, ålder och utbildning.

I det femte kapitlet behandlas problem kring integration. Mångfaldhetsbarometern 2009 som kompletterats med ett antal intervjuer visar att en stor andel av befolkningen har positiva erfarenheter av invandrare och menar att de skall ha samma rättigheter och möjligheter som den infödda befolkningen. Studien visar dock att den sociala toleransen har sina gränser och tycks förändras över tid.

Kapitlen 6–15 betår av de årliga rapporterna av Mångfaldhetsbarometern. I dessa rapporter hittar man statistik och förklaringar av olika tabeller och figurer som presenteras.

 

Titel: Mångfaldsbarometern Tio år av attitydmätningar i Sverige
Författare: Fereshteh Ahmadi, Orlando Mella, Irving Palm och Mehrdad Darvishpour 
Utgivare: Högskolan i Gävle
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2015
Antal sidor: 553
ISBN: 978-91-88145.02.4
 Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

alimentos diet light zero diet to go low carb blog fast food and childhood obesity journals free juice diet 7 days childhood obesity costs on nhs diet solution forum obesity in children programs weight loss hypnosis free audio download caveman diet bars weight loss stalled on hcg diet alkaline diet vs paleo diet obesity medicine weight loss tips for women under 30 brat diet next step does yoga burn fat calories gluten free diet migraines weight watchers points 6 inch turkey sub childhood obesity fast food advertisement plant based diet and heart disease hcg diet journal diary fat burning supplements bodybuilding paleo diet meatloaf diet to lower cholesterol diet burn stomach fat in 30 days fat burning thigh exercises caveman diet foods best diet to lose belly fat and gain muscle paleo diet day 5 zone diet usa water diet menu appetite suppressants bad for you abs diet for women with jessica smith best way to burn fat through diet gallbladder diet coffee hcg obesity research clinic fat burning foods supplements vegetarian diet issues beyond diet good bread dietrich bonhoeffer 1906 arthritis diet and supplements appetite suppressants prescription australia extreme diet 500 calories pregnancy weight loss before and after pictures 8 great diet and fitness apps obesity in children leading to diabetes appetite suppressants reviews hcg diet 2 steak days in a row hcg diet results first week dukan diet meal plans caveman diet does it work best diet pills gnc stores weight loss before and after forum what foods are used to burn fat fat burning natural diet arthritis diet sugar fat burning dance routine raw food diet results burn the fat affiliate best diet vegetables raw food diet lose weight fast anti inflammatory diet acne burn fat with no cardio top 10 weight gain supplements for women burn stomach fat video rice diet meal plan weight loss does diet pepsi 0 have caffeine paleo diet example meal plans hcg diet real results grapefruit diet disadvantages 30 days solid mcdonalds diet experiment obesity statistics kentucky obesity rates for children by state fat burning exercises with knee injury dr oz weight loss supplements for men obesity surgery brisbane 1600 calorie keto diet fat burning supplements burn fat with belly dance obesity on college campuses weight loss before and after thinspo foods that help burn fat while sleeping sensa weight loss user reviews quick weight loss diet for vegetarians fat burning supplement regimen burn fat running how long to run for vegetarian diet icd 9 weight loss supplements at gnc weight watchers my etools 2000 low sodium diet 1500 diet calorie meal plans paleo diet recipe planner best diet pill to lose 30 pounds in under 1 month child obesity prevention foods that burn midsection fat diverticulitis diet to lose weight 10 supplements for weight loss weight loss camps biggest loser 1600 calorie keto diet healthy eating plan young women extreme makeover weightloss edition application arthritis finger joints diet can u burn fat and gain muscle abc diet results before and after grapefruit diet official website obesity rates by state children quick weight loss diet shakes obesity in china graph average monthly weight loss after gastric bypass surgery weight watchers meetings boise idaho burn the fat feed the muscle amazon kindle whole30 diet book fat burning foods list free zone diet meal planner perfect 10 diet 2012 weight loss surgery options after gastric bypass burn fat meal plan for men gluten free diet desserts weight gain for premenopausal women bodybuilding diet meal plan 2009 healthy diet plan to lose weight fast weight loss programs for over 40 weight loss during pregnancy overweight projected obesity costs brewer diet high blood pressure dukan diet 28 vegetable list appetite suppressant yellow pill burn fat maintain muscle mass cabbage soup diet gain weight best fat burning supplements dr oz vegan diet what to eat obesity the effects burn the fat kindle appetite suppressant at gnc raw food diet 2 months tips diet natural prescription appetite suppressant for women fat burning heart rate for 40 year old engine 2 diet 28 day water diet for weight loss extreme makeover weight loss edition how to apply obesity rates over time vegan diet on a budget weight loss camps ontario adults obesity rates by city in us gaps diet zinc top weight loss supplements men weight loss before and after bikini pics 1500 calories diet book obesity research lipozene 500 calorie day diet 2 weeks obesity research los angeles grapefruit juice diet yahoo weight loss tips for women tamil does lifting weights burn fat for women saffron pills for weight loss dr oz diet sources of zinc fat burning heart rate calculator men welsh obesity graph hcg diet weight loss las vegas obesity in children research paper super weight loss exercise program burn the fat feed the muscle online pdf weight gain supplements philippines weight loss before and after slim in 6 what foods do you eat to burn fat obesity research institute website healthy diet information fat burn exercise for men 1200 calorie diet vs weight watchers extreme makeover weightloss edition how many calories weight gain supplements in nigeria paleo diet meal plan vegetarian burn the fat feed the muscle audio quality hcg diet drops diet vs zero soda size zero diet exercise plan gaps diet zucchini burn belly fat yoga vegetables on hcg diet best weight loss supplements from walmart burning fat on thighs exercise fat burning quinoa recipes quick weight loss protein shakes beyond diet isabel reviews weight calorie calculator exercise fat burning tea herbalife foods that burn cheek fat diet soda and esophageal cancer fat burning 24 7 alkaline diet and cancer prevention weight loss programs va burn fat workout plan women diet soda quit sensa weight loss warnings appetite suppressants vitamins cdc obesity and diabetes engine 2 diet journal obesity trend map cdc plant based diet erectile dysfunction fat burning lentil recipes