Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
KOSMOS 2013Diktaren och Målaren

Nybyggarliv i Vilhelmina 4. Hus, hem och handel
Visa bild i full storlek


Nybyggarliv i Vilhelmina 4. Hus, hem och handel


Pris: 180 SEK (inkl. 6 % moms)

När nybyggarna kom till fjällbygden fick de först skapa sig boningshus och andra byggnader med hjälp av redskap som yxa och kniv. Så småningom fick de tillgång till såg, vilket underlättade byggandet. De första åren fick de ofta dela bostad med husdjuren. Inredningen i huset var mycket enkel med den öppna spisen som enda ljus- och värmekälla.

Jakt- och fiskeprodukter var viktiga för uppehället, och korna bidrog med den värdefulla mjölken, som kunde förvandlas till smör och ost. Det viktigaste som odlades var potatis. Tillgången på mjöl var starkt begränsad. I boken beskrivs nybyggarnas mathållning och bakning Ett avsnitt ägnas också åt deras kamp för att överleva under svåra nödår.

Författaren belyser dessutom nybyggarnas handelsresor. Två gånger om året for de till Norge. Dit medförde de bl.a. smör samt ripa och andra viltprodukter som de bytte mot främst andra matvaror och varor av andra slag som de saknade: lantbruks- och textilprodukter, redskap m.m. De företog också marknadsrosr österut, t.ex. till Åsele, Anundsjö och Sollefteå.

Titel: Nybyggarliv i Vilhelmina 4. Hus, hem och handel
Författare: Rolf Kjellström
Skriftserie: ACTA ACADEMIAE REGIAE GUSTAVI ADOLPHI 132
Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2014
Antal sidor: 171
ISBN: 978-91-87403-08-0
ISSN: 0065-0897Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

diet to help heartburn burn body fat for women hcg diet drops nigen poor nutrition causes obesity gaps diet for weight loss fat burning foods exercises obesity pathophysiology what kind of diet for high blood pressure 500 calorie diet ideas weight loss camps covered by insurance obesity prevention programs chicago eco obesity 2013 weight loss camps raleigh nc fat burning autopilot recipe book best natural diets burn stomach fat workout 5 2 diet documentary unhealthy diet in pregnancy appetite suppressant supplements natural anti inflammatory diet lunch ideas best calcium supplements for weight loss obesity usa charts does running burn fat or glycogen benetol weight loss supplement reviews free diet plans high protein weight gain supplements information burn fat at home fast fat burning exercises for men at home weight loss calorie reduction calculator obesity statistics 2009 500 calorie diet ideas burn belly fat by walking weight loss before and after bodybuilding obesity in exercise weight loss shakes pyramid dr oz weight loss supplements garcinia cambogia alkaline diet menu good diet for gallbladder diets that work to lose fat atkins diet urinating frequently engine 2 diet veggie burger zone diet 2 block recipes gallbladder diet vegan child obesity effects fat burn heart rate percentage obesity surgery history gallbladder diet when pregnant fat burning dance routine fat burning workout regimen women obesity in children of america gaps diet ms obesity in children mayo clinic child obesity month weight loss online groups quick juice diet the 12 best foods to burn fat and build muscle safest otc appetite suppressant weight loss tips for women tamil burn the fat feed the muscle yahoo answers obesity increases cancer risk healthy diet plan vegetarians lose weight child obesity statistics united states ultra diet quick turmix fat burning exercises while sitting weight loss plateau after gastric bypass surgery prescription weight loss medication water diet and fasting what 5 foods help burn belly fat can you burn fat calories burn belly fat dvd appetite suppressant juices obesity surgery the journal brat diet gerd healthy foods that promote weight loss weight watchers meeting 43229 obesity mortality rate in america candida diet tahini fat burning supplement powder anti inflammation diet vashon safest diet supplements weight loss anti obesity diet chart healthy diet to lose belly fat for men dietrich bonhoeffer metaxas diverticulitis diet for healing food lovers diet food list anti inflammatory diet sample meal plan best supplements for weight loss forums burn stomach fat in 7 days 4 cans of diet coke a day eat clean diet for family and kids recipes weight gain for women holland and barrett obesity in children bbc paleo diet 40 30 30 obesity smoking cost 1200 calorie diet review healthy diet plan under 1000 calories dotties weight loss zone website weight loss in pregnancy 3rd trimester harcombe diet planner obesity rate houston appetite suppressant pills over the counter obesity rates by state children diet solution dressing caveman diet gluten free burn the fat feed the muscle mobi candida diet butter weight loss pills from dr oz free diet plans reviews raw food diet easy recipes what burns fat faster walking or running cabbage soup diet muscle loss usn diet whey ultra lean reviews hcg diet drops 2 oz obesity in children management best weight loss supplements over the counter 1200 calorie diet chart obesity week diet to lose belly fat only child obesity journal articles paleo diet 40 30 30 quinoa cabbage soup diet best diet pills for men gnc child obesity statistics uk 2013 extreme makeover weightloss edition host supplements for weight loss that work diet yogurt nutrition information 5 2 diet kindle best weight loss program for women in their 40s burn stomach fat video hcg injections weight loss buy online types of weight loss surgery obesity diet tips anorexia burn fat fast pdf atkins diet snacks uk healthy diet to lose belly fat fat burning exercises thighs dotties weight loss points restaurants food that help burn fat fast weight watchers meetings troy mi atkins diet olives fat burning heart rate chart for women burn fat feed the muscle weight loss supplements for men with high blood pressure 7 days quick diet vegetarian diet 1500 calories day arthritis diet wikipedia anti inflammatory diet food pyramid foods you shouldnt eat on a diet fast food obesity history diets that work in 4 days brfss cdc obesity maps best vitamin supplements weight loss food that can help burn fat fat burning zone online calculator healthy bedtime snacks for weight loss cdc obesity trends 1985 vegetarian diet quotes healthy diet plan grocery list fat burning cardio ideas acne and diet webmd best way to burn fat cardio or weights cabbage soup diet 3rd day dr oz weight loss supplements garcinia does weight watchers etools work on ipad diverticulitis diet dietitians of canada what is a good appetite suppressant at gnc vegetarian diet reasons raw food diet oprah fat burning pills for women uk supplements for weight loss while working out weight gain for premenopausal women weight loss supplements vitamin world 3 day cabbage soup diet south beach diet desserts weight watchers how many points do you get per day vegetarian diet omega 3 weight loss calorie calculator goal date 7 meals diet diet to help kids with adhd childhood obesity data dr oz weight loss supplements for men gaps diet for candida fat burning exercises swimming pool weight loss camps northern california 2 days diet usa 15 weight loss cleanse and flush best prescription appetite suppressant drug vegetarian diet yoga obesity liverpool 2013 healthy foods that burn stomach fat weight loss medication approved by fda south beach diet updates weight gain for women over 60 caveman diet good for you best supplements for weight loss forum burn fat efficiently cabbage soup diet 3 fat chicks will shaking fat burn calories weight watchers etools website plant based diet staples