Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
KOSMOS 2013Diktaren och Målaren

Nybyggarliv i Vilhelmina 4. Hus, hem och handel
Visa bild i full storlek


Nybyggarliv i Vilhelmina 4. Hus, hem och handel


Pris: 180 SEK (inkl. 6 % moms)

När nybyggarna kom till fjällbygden fick de först skapa sig boningshus och andra byggnader med hjälp av redskap som yxa och kniv. Så småningom fick de tillgång till såg, vilket underlättade byggandet. De första åren fick de ofta dela bostad med husdjuren. Inredningen i huset var mycket enkel med den öppna spisen som enda ljus- och värmekälla.

Jakt- och fiskeprodukter var viktiga för uppehället, och korna bidrog med den värdefulla mjölken, som kunde förvandlas till smör och ost. Det viktigaste som odlades var potatis. Tillgången på mjöl var starkt begränsad. I boken beskrivs nybyggarnas mathållning och bakning Ett avsnitt ägnas också åt deras kamp för att överleva under svåra nödår.

Författaren belyser dessutom nybyggarnas handelsresor. Två gånger om året for de till Norge. Dit medförde de bl.a. smör samt ripa och andra viltprodukter som de bytte mot främst andra matvaror och varor av andra slag som de saknade: lantbruks- och textilprodukter, redskap m.m. De företog också marknadsrosr österut, t.ex. till Åsele, Anundsjö och Sollefteå.

Titel: Nybyggarliv i Vilhelmina 4. Hus, hem och handel
Författare: Rolf Kjellström
Skriftserie: ACTA ACADEMIAE REGIAE GUSTAVI ADOLPHI 132
Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2014
Antal sidor: 171
ISBN: 978-91-87403-08-0
ISSN: 0065-0897Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

paleo diet recipes dinner chicken weight loss supplement recommended by dr oz yogurt diet before and after weight watchers how many points am i allowed each day dukan diet experience plant based diet pyramid best diet for abs yahoo burn fat with muscle brat diet upset stomach obesity meaning in urdu giardia diet recommendations obesity prevention video otc appetite suppressant without caffeine fat burn lean muscle supplements weight loss before and after pictures tumblr zinc copper diet burn belly fat livestrong weight watchers meetings kennesaw ga cardio workouts for men that burn fat at home obesity in children problem solution essay obesity program michelle obama will vegetarian diet lower cholesterol am obese overweight calculator raw food diet and exercise gout diet veal burn more fat while walking all natural weight loss supplements whole foods vitamins 2000 calorie diet raw food diet and weight loss best weight loss shakes for women 2011 obesity research 1995 fat burn heart rate for women appetite suppressant pills forum obesity prevention nz dukan diet book kindle fat burning supplement regimen dietrich bonhoeffer discipleship gallbladder diet before ultrasound paleo diet quinoa gnc appetite suppressant chews best diet supplements for weight loss reviews burn fat workout plan women best weight loss supplements for women in canada vegetarian diet lower cholesterol levels obesity surgery brisbane 30 day plant based diet vegan diet omega 6 weight loss before and after young women zone diet high blood pressure appetite suppressant prescription side effects fat burning stomach wrap obesity prevention foundation alli appetite suppressant reviews good foods to burn fat and build muscle diverticulitis diet nuts obesity journal silver spring south beach diet nuts fat burn diet tips fat burning diet sacred memorial hospital free diet plans online for kids obesity in children calculator are fat burning supplements good weight watchers etools cancellation online weight loss plans women quick weight loss diet for vegetarians diet to lose belly fat fast best vitamin supplements for weight loss for women anti inflammatory diet phase 1 weight conversion chart nhs weight height scale chart obesity journal silver spring will i burn fat by walking appetite suppressant supplements natural supplements to burn fat and get lean ultra diet 2 price sensa weight loss and diabetes vegetarian diet quorn obesity medscape obesity linked with fast food vegetarian diet depression pills to help gain weight appetite suppressants ingredients fat burning exercises swimming pool south beach diet smoothies obesity prevention programs in schools vegan diet tips easy healthy diet dinner recipes engine 2 diet food journal cabbage soup diet does it work weight conversion chart quart weight loss success stories women 2012 weight gain supplements vitamins weight management programs uk weight loss after zyprexa gluten free diet vegetarian obesity surgery ahmedabad brat diet pears paleo diet greek yogurt reviews of best weight loss supplements 17 days diet michael moreno grapefruit diet diets that work for young women 6 meal diet plans obesity rates for children by state best foods that burn belly fat vegetarian diet hair growth easy weight loss quick what foods help u burn body fat fat burning diet and workout plan 6 ways to burn your belly fat fast forbes tips diet yg sihat best way to burn belly fat at home atkins diet net carbs cabbage soup diet 5th day weight management programs uk reviews on suzanne somers weight loss supplements alkaline diet tony robbins diet tonic water nutrition best meal replacement supplements for weight loss diet that drops pounds fast beyond diet metabolism test alkaline diet kiwi best weight loss supplement sold at gnc bariatric surgery gastric bypass procedure weight loss supplements no stimulants pills that will help gain weight supplement weight loss best atkins diet za engine 2 diet cereal recipe gestational diabetes diet quinoa best liquid appetite suppressant weight watchers meetings summit nj weight loss fast for women best weight loss programs for women in their 20s obesity in children in qatar 17 days diet plan free yorkshire terrier diet information 1 weight loss supplement for women 4 hour body diet grocery list fat burn in 1 week 7 day diet 1500 calories ulcer diet yogurt healthy eating plan for 6 year old best childhood obesity programs 1200 calorie diet yahoo answers gluten free diet kids recipes weight loss camps europe best appetite suppressant for women otc weight loss camps for adults in california 7 days 1200 calorie diet fat burning after 50 1200 calorie diet exercise plan appetite suppressant prescription australia obesity journal submission best weight loss supplement in uk 5 2 diet plan uk diet to help burn fat weight watchers meetings huntsville al best detox diet 5 days raw food diet and diabetes food for diabetics kids cdc cost of obesity paleo diet food list to lose weight does weight loss pills really work fat burning black tea diet smoothie recipes yogurt engine 2 diet hummus recipe fat burn diet example diet snacks salty extreme makeover weight loss edition larhonda darby weight loss camps for adults in california diet tea nutrition facts burn fat off muscle fat burning pills bad for you fat burning cardio ideas cdc obesity by state 2 000 calorie diet plans for men diet sparkling water eat clean diet quiche weight loss camps japan diet turun 30 kg weight conversion chart unicef weight loss supplements for shakes extreme makeover weightloss edition rachel update fat burning heart rate for 40 year old appetite suppressants that give you energy fat burn exercise vs cardio supplements for weight loss and toning 1200 calorie diet exercise plan hcg diet drops 2 oz gaps diet journey podcast gluten free diet side effects weight and measure conversion table burn fat for 6 hours weight loss shakes ideal shape child obesity facts 2013 gallbladder diet desserts diet tea royal king plant based diet versus vegetarian vegan diet for kids