Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
KOSMOS 2013Diktaren och Målaren

Nybyggarliv i Vilhelmina 4. Hus, hem och handel
Visa bild i full storlek


Nybyggarliv i Vilhelmina 4. Hus, hem och handel


Pris: 180 SEK (inkl. 6 % moms)

När nybyggarna kom till fjällbygden fick de först skapa sig boningshus och andra byggnader med hjälp av redskap som yxa och kniv. Så småningom fick de tillgång till såg, vilket underlättade byggandet. De första åren fick de ofta dela bostad med husdjuren. Inredningen i huset var mycket enkel med den öppna spisen som enda ljus- och värmekälla.

Jakt- och fiskeprodukter var viktiga för uppehället, och korna bidrog med den värdefulla mjölken, som kunde förvandlas till smör och ost. Det viktigaste som odlades var potatis. Tillgången på mjöl var starkt begränsad. I boken beskrivs nybyggarnas mathållning och bakning Ett avsnitt ägnas också åt deras kamp för att överleva under svåra nödår.

Författaren belyser dessutom nybyggarnas handelsresor. Två gånger om året for de till Norge. Dit medförde de bl.a. smör samt ripa och andra viltprodukter som de bytte mot främst andra matvaror och varor av andra slag som de saknade: lantbruks- och textilprodukter, redskap m.m. De företog också marknadsrosr österut, t.ex. till Åsele, Anundsjö och Sollefteå.

Titel: Nybyggarliv i Vilhelmina 4. Hus, hem och handel
Författare: Rolf Kjellström
Skriftserie: ACTA ACADEMIAE REGIAE GUSTAVI ADOLPHI 132
Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2014
Antal sidor: 171
ISBN: 978-91-87403-08-0
ISSN: 0065-0897Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

obesity statistics europe weight management programs richmond va diet tips victoria beckham burn fat cardio or weight lifting obesity prevention for kids 1200 calorie diet good does heavy lifting burn fat eatingwell nutrition health weight loss diet plans meal plan burning fat vs burning carbs best appetite suppressant for women over the counter atkins diet no carbs blaming obesity on genetics burn belly fat yahoo answers weight watchers for kids how many points gluten free diet app weight loss programs for over 40 zone diet meals plan cdc national obesity rates obesity in children programs gaps diet new zealand does heavy lifting burn fat sample diet high in fiber diet soda yahoo article obesity unit south africa diet with yogurt and fruits fastest way to gain weight for women weight loss shakes on tv diet tips for size zero cheap diets that work quick healthy diet and exercise plan for teenage girls diverticulitis diet for diabetics weight watchers calculator formula for points plus gaps diet evidence otc weight loss pills that actually work best natural fiber supplement for weight loss best natural appetite suppressant reviews raw food diet weight loss results gaps diet nausea grapefruit diet zoot suit riot yogurt diet exchange obesity research and clinical practice impact factor obesity statistics of children in america best weight loss supplement in uk weight conversion table pdf obesity in queensland statistics paleo diet recipes cod science diet jd dog food coupons obesity in children under 5 who obesity overweight diets that work like hcg best diet pills at vitamin shoppe dietrich bonhoeffer on community atkins diet ideas uk fat burn pills walmart 15 day weight loss cleanse and flush instructions fat burning dumbbell routine weight loss camps covered by insurance weight watchers calculator how much south beach diet how does it work best natural diets gaps diet restaurants best diet pills lose belly fat appetite suppressants reviews 70 raw food diet vegetarian diet concerns burn the fat feed the muscle yahoo answers build muscle burn fat pills hcg diet 26 day weight loss kit soup diet for heart surgery sarcopenic obesity definition etiology and consequences grapefruit diet approved foods exercise for obesity patients examples of diet plans for gestational diabetes prepared diet meal plans uk can i burn fat and gain muscle 7 pounds in 3 days diet extreme makeover weightloss edition new episode 5 2 diet fertility obesity prevention program nh eat clean diet principles does a diet high in fiber help you lose weight solutions to obesity epidemic science diet ultra allergen free dog food fat burning tea herbalife burn body fat with weight lifting specific diet for gestational diabetes weight loss supplements list anti inflammatory diet epicurious quick ways to burn fat at home paleo diet grocery store list burn fat powder cabbage soup diet 5 day plan victorian obesity surgery centre in albury diet tea and coffee childhood obesity and fast food articles obesity risks and diseases hcg diet 2 steak days in a row food for diabetics breakfast burn fat feed muscle by tom venuto ebook diet to help gain weight burn stomach fat fast naturally slimquick appetite suppressant reviews raw food diet weight loss results obesity relative risk fat burning zone when exercising zone diet smoothies obesity surgery liverpool weight loss programs for kids in nj 4 hour body weight gain supplements diet soda gas diet soda vegan dr oz grocery list 99 diet foods alkaline diet quack 2000 calorie high protein diet weight height chart age women causes of obesity in genetics weight chart by age and height and gender south beach diet recipes salmon diet with great results hcg diet vs high blood pressure fat burning walk empty stomach hcg diet real results vegan diet what to eat diet soda zero calories weight loss during pregnancy hormones atkins diet quorn weight watchers meetings quincy il fat burning cardio for beginners healthy food swaps weight loss best weight loss supplements usn south beach diet inspiration video obesity children weight management programs online free free online weight loss plans for kids fat burning workout 4 dummies extreme makeover weightloss edition michael thurmond free diet plans to lose belly fat fast best fat burning supplement no stimulant diet to get 8 pack abs gaps diet autism fat burning diets for diabetics obesity prevention in the united kingdom weight loss pills just for women gallbladder diet ketchup paleo diet 2013 science diet jd dog food coupons supplements for extreme weight loss gluten free diet for autistic children gluten free diet cheese best diet grocery list atkins diet bad 3 week diet for abs paleo diet instructions weight loss supplements cla diet sprite zero bad you healthy diet dog food 15 weight loss cleanse and flush caveman diet what kind of nuts 9 day liver detox diet obesity physical exercise fat burning exercises on cross trainer top appetite suppressants 2010 fat burning heart rate calculator men dukan diet quick snacks diet solution program list foods weight management program names vegan diet 30 day challenge vegetable soup diet yahoo appetite suppressant pills cvs best diet to lose belly fat fast for women diet vs exercise episode 1 gluten free diet good for skin south beach diet for gestational diabetes burn the fat feed the muscle amazon kindle 1200 calorie diet 6 weeks fat burning heart rate level yogurt everyday diet water diet for weight loss zone diet block definition gaps diet inflammation weight watchers points list arthritis diet and exercise gestational diabetes diet quinoa obesity statistics mcdonalds 5 factor diet lunch recipes weight conversion chart quart burn the fat programme 100 paleo diet recipes best appetite suppressant and energy booster caveman diet day 1 obesity treatment center in mumbai hcg weight loss diet book anti inflammation diet mayo clinic best diet pills lose weight fast weight watchers points kelsey dr oz weight loss supplements for belly fat anti inflammatory diet before surgery south beach diet recipes lean ground beef burn body fat fast program best testosterone supplements for weight loss