Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
KOSMOS 2013Diktaren och Målaren

Nybyggarliv i Vilhelmina 4. Hus, hem och handel
Visa bild i full storlek


Nybyggarliv i Vilhelmina 4. Hus, hem och handel


Pris: 180 SEK (inkl. 6 % moms)

När nybyggarna kom till fjällbygden fick de först skapa sig boningshus och andra byggnader med hjälp av redskap som yxa och kniv. Så småningom fick de tillgång till såg, vilket underlättade byggandet. De första åren fick de ofta dela bostad med husdjuren. Inredningen i huset var mycket enkel med den öppna spisen som enda ljus- och värmekälla.

Jakt- och fiskeprodukter var viktiga för uppehället, och korna bidrog med den värdefulla mjölken, som kunde förvandlas till smör och ost. Det viktigaste som odlades var potatis. Tillgången på mjöl var starkt begränsad. I boken beskrivs nybyggarnas mathållning och bakning Ett avsnitt ägnas också åt deras kamp för att överleva under svåra nödår.

Författaren belyser dessutom nybyggarnas handelsresor. Två gånger om året for de till Norge. Dit medförde de bl.a. smör samt ripa och andra viltprodukter som de bytte mot främst andra matvaror och varor av andra slag som de saknade: lantbruks- och textilprodukter, redskap m.m. De företog också marknadsrosr österut, t.ex. till Åsele, Anundsjö och Sollefteå.

Titel: Nybyggarliv i Vilhelmina 4. Hus, hem och handel
Författare: Rolf Kjellström
Skriftserie: ACTA ACADEMIAE REGIAE GUSTAVI ADOLPHI 132
Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2014
Antal sidor: 171
ISBN: 978-91-87403-08-0
ISSN: 0065-0897Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

child obesity statistics mexico weight loss camps in pa weight loss camps for children fat burn and muscle building diet best diets women brfss cdc obesity maps brat diet for vomiting 5 2 1 diet burn fat high intensity exercise raw food diet and diabetes atkins diet jokes diet to add 10 pounds of muscle green tea dietary supplements weight loss obesity in children facts food lovers diet plan review best supplements lose weight gain muscle fat burning workout youtube zantrex 3 dietary rapid weight loss supplement 60 ct fat burning soup diet ingredients extreme makeover weightloss edition qualifications obesity surgery liverpool arthritis diet wiki do appetite suppressant pills really work 8 day juice diet green coffee beans weight loss research brat diet ulcer diet tuna lunch healthy foods that burn stomach fat 1000 calorie diet with no carbs zone diet block calculator obesity linked with video games diet virus system volume information weight loss before and after women food that help burn body fat south beach diet friendly restaurants 4 week diet results obesity who definition weight watchers meetings kirkland wa 7 day weight loss nutrition plan weight loss pregnancy hormone hcg paleo diet day 5 best appetite suppressant yahoo answers burn fat using exercise bike cabbage soup diet 3 fat chicks quick weight loss week diet plant based diet testimonials effects of obesity on health nhs burn fat build muscle same time pancreatitis diet recommendations weight loss challenge encouragement obesity prevention costs dotties weight loss zone outback what foods have fat burning enzymes zone diet new york eat clean diet leek soup gluten diet and depression brat diet help diarrhea raw food diet lunch recipes best diet for 2 weeks of dieting to lose 20 pounds burn the fat feed the muscle audio book quorum nutrition diet plan science diet dog food dealers health care costs obesity vs smoking healthy eating plan example burn the fat feed the muscle hard copy dietary ketosis dangerous obesity in children medscape weight loss supplements for women in south africa diet soda phase 3 hcg obesity nutrition and children vegetarian diet lower cholesterol zone diet journal science diet dog food toronto 1200 calorie diet information burn the fat paleo diet fat burning zone exercise bike south beach diet 30 day shred obesity research us paleo diet 3 months fat burning training diet genetics role in obesity diet team names weight gain supplements steroids foods that will burn belly fat diet tea and coffee cabbage soup diet gain weight 17 day diet breakfast recipes free diet plans and recipes yummy paleo diet recipes best way to burn fat and keep it off refractory obesity definition prescription diet ultra allergen free weight loss resources obesity diet tea effects diet sprite zero bad you best herbal appetite suppressant for women obesity statistics map weight loss supplements for fast weight loss anti inflammation zone diet recipes weight watchers target calculator gout diet vegan weight loss pictures before and after surgery weight watchers my etools childhood obesity government regulationdiet shakes with spinach weight watchers how many points 2012 burn fat burn south beach diet recipes meatloaf postnatal weight loss exercise program weight loss after surgery gallbladder fat burning pills livestrong burn 1 gram of fat dukan diet experience supplements for weight loss chromium 100 mile diet definition weight loss green coffee bean extract atkins diet for bodybuilders diet snacks for women weight loss supplements clinically proven obesity in children under 5 years old child obesity statistics in new jersey appetite suppressant foods ginger dietrich bonhoeffer metaxas 4 week fat burn program yogurt diet yahoo answers obesity surgery dubai diet to decrease joint inflammation best diet quickest results diet to lower blood cholesterol levels burn x fat burner review burn fat cardio or weight lifting diet shopping list app the best appetite suppressant at gnc atkins diet ideas uk candida diet 4 steps appetite suppressants ephedra 1200 calorie diet using lean cuisine fat burning soup 7 day plan weight loss camps adults south beach diet journal diet to lose belly fat in 1 month diet under 500 calories weight watchers points plus calculator reset plant based diet with meat best appetite suppressant mens health 5 2 diet recipes guardian obesity in children playing video games burn fat without calorie deficit diet solution quiz geek diet exercise programs water diet unhealthy obesity in children books obesity in children playing video games brat diet is helpful for obesity in china graph healthy diet vs fad diet weight height chart kilos weight management clinic in kolkata raspberry ketone appetite suppressant pills brat diet for weight loss biggest loser weight loss pictures before and after weight watchers bmi calculator for men food for diabetics kids what health risks does obesity cause 100 paleo diet recipes science diet dog food allergies alkaline diet lemon water atkins diet 2013 burn fat hips weight loss yoga poses for beginners weight loss camps summer 2012 grapefruit diet dinner ideas caveman diet day 1 weight and mass unit converter candida diet pinterest easy ways to burn fat for men weight gain supplements side effects weight loss camps new zealand obesity nutrition facts best way to burn leg fat fast eat clean diet expected weight loss fat burning jump rope workout solutions for obesity 2x powerful slimming burn body fat obesity research university of washington dotties weight loss olive garden healthy foods that promote weight loss free diet plans lose 20 pounds diet solution program diet to lose stomach fat and gain muscle paleo diet food list sweet potato foods that burn belly fat livestrong caveman diet beer beyond diet the 28 day metabolic breakthrough plan fat burning recipes for vegetarians diet tea for weight loss weight loss tips for runners gluten free diet more energy extreme makeover weight loss edition wally where is he now best herbal appetite suppressant women fat burning soup diet uk