Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
KOSMOS 2013Diktaren och Målaren

Nybyggarliv i Vilhelmina 4. Hus, hem och handel
Visa bild i full storlek


Nybyggarliv i Vilhelmina 4. Hus, hem och handel


Pris: 180 SEK (inkl. 6 % moms)

När nybyggarna kom till fjällbygden fick de först skapa sig boningshus och andra byggnader med hjälp av redskap som yxa och kniv. Så småningom fick de tillgång till såg, vilket underlättade byggandet. De första åren fick de ofta dela bostad med husdjuren. Inredningen i huset var mycket enkel med den öppna spisen som enda ljus- och värmekälla.

Jakt- och fiskeprodukter var viktiga för uppehället, och korna bidrog med den värdefulla mjölken, som kunde förvandlas till smör och ost. Det viktigaste som odlades var potatis. Tillgången på mjöl var starkt begränsad. I boken beskrivs nybyggarnas mathållning och bakning Ett avsnitt ägnas också åt deras kamp för att överleva under svåra nödår.

Författaren belyser dessutom nybyggarnas handelsresor. Två gånger om året for de till Norge. Dit medförde de bl.a. smör samt ripa och andra viltprodukter som de bytte mot främst andra matvaror och varor av andra slag som de saknade: lantbruks- och textilprodukter, redskap m.m. De företog också marknadsrosr österut, t.ex. till Åsele, Anundsjö och Sollefteå.

Titel: Nybyggarliv i Vilhelmina 4. Hus, hem och handel
Författare: Rolf Kjellström
Skriftserie: ACTA ACADEMIAE REGIAE GUSTAVI ADOLPHI 132
Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2014
Antal sidor: 171
ISBN: 978-91-87403-08-0
ISSN: 0065-0897Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

healthy eating plan video 2 weeks extreme diet fat burning workout rowing machine gout diet mayo clinic fat burning foods examples exercise ball obesity good supplements for weight loss weight watchers points 140 pounds a stimulant found in several weight loss dietary supplements diet to help energy healthy diet plan 2 weeks diet to lower cholesterol naturally fat burning supplements research best weight loss supplements for women in canada fat burning exercises while sitting obesity solutions london diet tips for women over 60 diet water polo 7 day zone diet meals plan candida diet food chart obesity in children books fat burning workout routines at home dukan diet recipes raw food diet weight loss results weight watchers calculator calorie burn the fat feed muscle grapefruit diet approved foods weight loss online trainer cabbage soup diet egg whites foods that burn off belly fat atkins diet healthy snacks weight gain pills in zimbabwe formula weight molar mass healthy diet habits dukan diet vanilla yogurt weight watchers meetings louisville zone diet hummus weight management clinic carndonagh weight loss supplements for shakes 1200 calorie keto diet candida diet breakfast free diet plans to lose weight fast dukan diet ideal weight raw food diet lose weight fast obesity who report weight chart based on height and age easy ways to burn fat calories 3 day diet 10 pounds big weight loss before and after pictures extreme makeover weight loss edition gma cardio exercises to burn fat not muscle specific carbohydrate diet legal list weight loss online editor obesity statistics for america gaps diet nutritional yeast water diet how much weight can i lose weight loss pills by dr oz anti inflammation diet mayo clinic raspberry ketone weight loss supplements dr oz best kelp supplement weight loss hcg injections for weight loss how much water diet risks zone diet turkey chili anti inflammatory diet epicurious extreme makeover weightloss edition krista after dukan diet recipes quark 17 day diet breakfast recipes extreme makeover weight loss edition facebook diet to help kids with add weight watchers meetings 02703 fat burning supplement stack for women healthy diet plan no meat fat burning lentil recipes weight loss before and after 15 pounds diet to help gain weight best fat burning thigh exercises paleo diet recipes hamburger psoriatic arthritis diet exercises best prescription appetite suppressant pills weight loss during pregnancy with twins best diets after 50 extreme makeover weightloss edition online obesity surgery in pune 17 days diet plan dr oz appetite suppressant on dr oz show breakfast diet to gain weight weight loss camps for adults in california whole food plant based diet part 1 candida diet constipation obesity in children essays best diet grocery list visceral obesity diabetes fat burn programme on treadmill best diet for abs yahoo weight loss programs for teenagers online weight loss before after pictures very inspirational gaps diet help weight management program names caveman diet treats weight gain for women over 60 weight loss medication approved by fda science diet dog food bulk fat burn muscle loss diets that work after pregnancy obesity in children under 5 years old soup diet 1 kg a day foresight obesity map diet solution reviews food lovers diet mcdonalds obesity secondary diseases burn belly fat in 14 days obesity percentage in the us anti inflammatory juice diet weight loss calculator by calories consumption obesity statistics kids america best way to burn fat cardio or weights 1500 calories diet book gluten free diet good for skin best diets for 16 years old diet tips before photo shoot best diet pills that don make you jittery caveman diet channel 5 san francisco best quick weight loss diet health care costs obesity vs smoking eat clean diet how to get started 2000 low sodium diet fat burn heart rate chart age weight loss supplements for 16 year olds zone diet meal plans for women plant based diet benefits south beach diet 14 day plan weight loss forte acai fruit extract dietary supplement fat burning heart rate for 40 year old burn fat boost metabolism calories burned burn the fat feed the muscle vs the body fat solution alli weight loss pictures before and after what foods burn fat and speed up metabolism safest natural weight loss supplement dr oz weight loss supplements for belly fat fat burning heart rate level eat clean diet paleo healthy diet 5 day plan appetite suppressants bad for you fat burning workouts for overweight women fat burning cardio attack exercise tv science diet dog food zd ultra obesity rate women america foods you shouldnt eat on a diet child obesity mississippi south beach diet tips vegetarian diet for 3 year old extreme makeover weightloss edition meals 1200 calorie diet lower cholesterol what is a good appetite suppressant at gnc zone diet meal plans for women fat burning exercises sitting 17 days diet sample menu fat burn and running does weight watchers etools work on ipad 17 day diet high blood pressure best diets us best diets in 2013 weight loss supplements cla obesity in children medscape dietrich bonhoeffer ideas best way to burn fat while working out obesity treatment delhi diet tips for quitting smoking weight loss shakes at costco 1200 calorie low cholesterol diet plan south beach diet zucchini bread recipe diet solution program video review obesity problems in society weight loss camps jobs summer supplements to jumpstart weight loss appetite suppressant foods dr oz obesity medicine fast food vs obesity in america healthy diet exercise plan teenagers weight loss shake kirkland signature burn fat exercise on empty stomach effect of weight loss by gastric bypass surgery versus hypocaloric diet to lose belly fat men candida diet effectiveness dr oz show miracle appetite suppressant diet to help heartburn plant based diet staples extreme makeover weight loss edition alex before and after sensa weight loss user reviews appetite suppressants cvs fat burning daily meal plan weight loss programs for kids in maryland burn more fat than running do hcg injections for weight loss work free diet plans to lose belly fat fast healthy diet dog food gluten free diet 5 days body burn fat before muscle weight loss programs for 50 year old woman fat burn routine gym