Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
KOSMOS 2013Diktaren och Målaren

Nybyggarliv i Vilhelmina 4. Hus, hem och handel
Visa bild i full storlek


Nybyggarliv i Vilhelmina 4. Hus, hem och handel


Pris: 180 SEK (inkl. 6 % moms)

När nybyggarna kom till fjällbygden fick de först skapa sig boningshus och andra byggnader med hjälp av redskap som yxa och kniv. Så småningom fick de tillgång till såg, vilket underlättade byggandet. De första åren fick de ofta dela bostad med husdjuren. Inredningen i huset var mycket enkel med den öppna spisen som enda ljus- och värmekälla.

Jakt- och fiskeprodukter var viktiga för uppehället, och korna bidrog med den värdefulla mjölken, som kunde förvandlas till smör och ost. Det viktigaste som odlades var potatis. Tillgången på mjöl var starkt begränsad. I boken beskrivs nybyggarnas mathållning och bakning Ett avsnitt ägnas också åt deras kamp för att överleva under svåra nödår.

Författaren belyser dessutom nybyggarnas handelsresor. Två gånger om året for de till Norge. Dit medförde de bl.a. smör samt ripa och andra viltprodukter som de bytte mot främst andra matvaror och varor av andra slag som de saknade: lantbruks- och textilprodukter, redskap m.m. De företog också marknadsrosr österut, t.ex. till Åsele, Anundsjö och Sollefteå.

Titel: Nybyggarliv i Vilhelmina 4. Hus, hem och handel
Författare: Rolf Kjellström
Skriftserie: ACTA ACADEMIAE REGIAE GUSTAVI ADOLPHI 132
Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2014
Antal sidor: 171
ISBN: 978-91-87403-08-0
ISSN: 0065-0897Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

atkins diet low carb active x diet drops obesity research temple university weight loss pills on dr oz show 2000 calorie high protein diet cabbage soup diet steps obesity statistics young adults uk best way to burn belly fat at home 7 days detox diet weight loss supplements for 16 year olds obesity statistics wiki gnc appetite suppressant chews gluten free diet guide yogurt kefir diet diet to help reduce acid reflux yogurt everyday diet 2100 calorie diet for gestational diabetes alkaline diet candida anti inflammatory diet honey preventing obesity with exercise obesity treatment side effects supplements for weight loss chromium eat clean diet recipes uk paleo diet meal plan vegetarian best diet pills lose weight fast women candida diet grocery list diet solution program burn fat g best appetite suppressant weight loss pills alkaline diet endometriosis atkins diet yahoo answers vegan diet what to eat best weight loss supplements at gnc beyond diet 5 things fat burning pills uk women anti inflammatory diet arthritis burn the fat feed muscle amazon quest bar keto diet raw food diet quackery dukan diet water safest natural weight loss supplement obesity society wikipedia 5210 obesity prevention child obesity month btc diet list up 1200 calorie diet 6 weeks obesity is bmi greater than beyond diet success stories atkins diet meatloaf obesity trends canada cabbage soup diet pinterest veggies that burn fat fast diets that work after pregnancy 60 day weight loss before and after burn more fat running or walking 1200 calorie diet plan beyond diet 5 things not to eat foods that burn fat in the stomach diverticulitis diet menu recipes diet soda leukemia hcg diet 500 calories food list fat burning workouts for women cardio best appetite suppressant customer reviews raw food diet food matters obesity society meeting healthy diet plan schedule ultra diet 2 price weight loss medication duromine diet soup recipes uk gout diet oatmeal child obesity rates abc diet results before and after burn fat 3 times faster dietrich bonhoeffer act and being dietary ketosis weight loss easy fat burning exercises kids easy weight loss exercises weight watchers meetings plaistow nh health foods weight loss free diet plans for hypoglycemia obesity rate in america 1950 virgin active diet programs diet tonic water without quinine zone diet breakfast smoothie weight loss camps wales hcg diet results before and after 800 calorie diet 2 weeks 1200 calorie diet grams protein alkaline diet candida exercise fights obesity diets that work and are free obesity of children in uae weight loss medication approved by fda fat burning workout 20 minutes diettribe results grapefruit diet 5 day alkaline diet ulcerative colitis best weight loss supplement for athletes fat burn tablets drop 10 diet ebook plant based diet for weight loss quick weight loss diet men fat burning and muscle building workouts for women weight loss supplement endorsed by kim kardashian anti inflammatory diet multiple sclerosis supplements to jumpstart weight loss diet soup chicken recipe fat burning supplement regimen science diet dog food joint weight loss in pregnancy second trimester what is the best weight loss supplement for women on the market dukan diet ideas progress in obesity research 9 diet soup diet dr oz weight loss supplements garcinia healthy food during weight loss weight loss controversy hcg diet pt 1 fast weight loss diet and exercise plan obesity research manuscript submission weight watchers etools for women weight chart based on height and age 2gm na low cholesterol diet hcg injections weight loss clinics raw food diet and diabetes fat burning zone myth uncovered weight loss tips for women under 40 child obesity and genetics grapefruit diet forums atkins diet 500 calories projected obesity costs weight loss tips for women with hypothyroidism vegan diet deficiencies fat burning exercise program women dotties weight loss zone jimmy johns rapid weight loss supplements men gastric bypass surgery average monthly weight loss best weight loss program for women in their 40s 80 10 10 diet unhealthy zone diet recipes crossfit weight loss success stories women 2012 weight loss with juicer what is a good appetite suppressant at gnc diet soda phase 3 hcg obesity society national meeting child obesity statistics in australia osteoarthritis knee diet cabbage soup diet new version best weight loss supplement for women over the counter australian obesity rates graph weight loss programs for 50 year old woman atkins diet yogurt allowed weight watchers meetings kirkland wa weight loss programs quick otc appetite suppressant supplements paleo diet day 5 dukan diet meals phase 1 obesity link with heart disease what foods have fat burning enzymes weight mass conversion prescription diet canine ultra allergen free paleo diet green beans weight loss camps new zealand gluten free diet helps acne best fat burning supplements natural buy prescription appetite suppressant candida diet is a myth obesity timebomb extreme diet 500 calories diet solution exercise program obesity surgery types diet to lose belly fat only burn the fat feed the muscle vs the body fat solution obesity research center king saud university obesity problems in america statistics weight loss pills that work from walmart weight management clinic carndonagh diet tips extreme weight loss best supplements for weight loss 2013 atkins diet ideas uk fat burn in 1 week 1500 calories diet plan for women burn fat lifting e power weight loss dietary supplement inc weight watchers points kidney beans weight loss programs quick appetite suppressant prescription diets that work fast and easy genetics of obesity and the prediction abs diet for women 12 superfoods childhood obesity diseases burning fat pills really work sensa weight loss official website best weight loss supplement for cardio south beach diet updates weight loss programs for kids in nj extreme makeover weight loss edition rachel before and after 450 diet shakes health risks of obesity and being overweight virgin diet journal diets that work and are free burning fat walking vs jogging