Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Från sidensjalar till flyktingmottagningEnsamkommande flyktingbarn

Skillingtryck
Visa bild i full storlek


Skillingtryck


Pris: 110 SEK (inkl. 6 % moms)

Och spörjs nu vem visan har diktat och skrivit,
Så är det för detta en enstörig sven,
Som fått sig i blomstrande livet,
En fager och fuloltrogen vän.

Så kunde det låta i ett typiskt skillingtryck – ett billigt litet vishäfte av en typ som började tillverkas på 1500-talet och såldes en bra bit in på 1900-talet. För många i dag framstår nog skillingrycken som höjden av folklighet. Men visan som citeras ovan var inte skriven av någon bonddräng utan av J.G. Carlén, en välkänd författare vid 1800-talets mitt. Så hur folkliga var skillingtrycken egentligen? Vilka ämnen avhandlades i vistexterna, och vad kan de berätta om sin tids samhälle?

I den här boken berättar historikerna Hanna Enefalk en ny historia om skillingtrycken: en historia om ett medium som förändrades från att ha tjänat den kyrkliga reformationen till att gå hand i hand med den liberala tidningspressen. Boken vänder sig till forskare, studenter och alla som är intresserade av förelöparna till vår tids massmedia.

Hanna Enefalk är lärare och forskare vid Historiska institutionen i Uppsala. Hon disputerade 2008 med avhandlingen En patriotisk drömmvälrd: Musik, nationalism och genus under det långa 1800-talet. Föreliggande bok är resultatet av hennes senaste forskningprojekt, genomfört med stöd av Ridderstads stiftelse flr historisk grafisk forskning.

Titel: Skillingtryck
Författare: Hanna Enefalk
Skriftserie: Opuscula Historica Upsaliensia 51
Utgivare: Historiska institutionen vid Uppsala universitet
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2013
Antal sidor: 175
ISBN: 978-91-979632-6-8
ISSN:0284-8783Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

fat burning walk empty stomach weight loss camps covered by insurance weight loss camp la jolla zone diet meal planner obesity pregnancy problems appetite suppressant for the evening obesity surgery who wins best appetite suppressant supplements diet to lower high cholesterol levels best way to burn fat while keeping muscle eat foods that help burn belly fat free weight loss diet plan india weight chart age and height for females 7 day diet for gout sufferers dukan diet bread a diet for gestational diabetes burn fat belly exercises best diet pills pro ana engine 2 diet not losing weight anti inflammatory diet lunch ideas obesity rates in america vs other countries alkaline diet gout teenage obesity pictures can u burn fat and build muscle at the same time extreme makeover weight loss edition season 1 episode 7 grapefruit diet without eggs obesity surgery montreal dr oz diet foods 99 upper body obesity health risks weight gain muscle supplements burn the fat feed the muscle affiliate program child obesity quiz pre diabetic diet plan recommendations atkins diet gluten free child obesity epidemic research studies and facts dietrich bonhoeffer come and die bodybuilding weight loss nutrition plan weight watchers meetings 54701 fat burning supplements really work game tieu diet zombie 8 baby weight conversion chart nhs weight loss challenge ideas for friends 12 week weight loss exercise program for women weight watchers meetings orange ca weight loss online tracker free extreme makeover weight loss edition facebook 7 day smoothie diet recipes atkins diet breakfast ideas needed grapefruit diet menu mayo clinic fast food poverty and obesity beyond diet 5 things not to eat burn belly fat after pregnancy foods that burn belly fat for men what are the best weight loss supplements for men fat burning exercises with knee injury weight loss shakes natural gaps diet nutritional yeast best appetite suppressant for women reviews child obesity statistics nz diet to lower high cholesterol levels what foods burn fat the best gender obesity and education robert crosnoe obesity linked to heart diseases paleo diet before and after obesity prevention foundation weight loss programs for 6 months 30 days of hope diet vegan diet meal plan weight loss weight height growth chart girls gain weight for men tips diet to reduce total cholesterol what is a good appetite suppressant at gnc dukan diet o que e diverticulitis diet plan foods to avoid weight loss yoga poses for beginners child obesity policy south beach diet tips weight watchers meetings 54701 dukan diet ideas diet to lower cholesterol without medication dukan diet 5 day meal plan hcg diet info google weight loss 2007 choose right multivitamin genetics of obesity and the prediction weight loss challenge for money gluten free diet high in fiber why weight loss during pregnancy supplements for weight loss men 1200 diet grocery list atkins diet how it works appetite suppressant best over the counter dukan diet meal plan vegetarian appetite suppressant at gnc obesity in children magazine articles 4 week burn fat fast workout south beach diet breakfast vegetarian burn the fat before and after weight loss shakes recipes ultra diet quick turmix 1200 calorie diet healthy south beach diet for gestational diabetes diet tips for losing weight dukan diet eating out safest otc appetite suppressant plant based diet benefits science diet dog food vs pedigree obesity week atlanta 2013 zone diet sweet potatoes gluten free diet for beginners obesity programs in california dukan diet drinks weight loss calculator 1200 calories per day 7 day keto diet plan weight watchers how many points is greek yogurt dukan diet test weight loss pictures before and after blog food delivery diet programs uk dotties weight loss challenge on weight watchers how many points do you get a day gout diet causes fat burning workouts women over 40 slow carb diet dinner recipes weight loss tips for women under 40 green unroasted coffee beans weight loss do weight loss pills really work yahoo weight watchers calculator for points allowed diet to help increase fertility obesity in children graph weight height chart body frame best diet pills that don make you jittery obesity scientific definition obesity nutrition and children fat burning foods nuts 60 day detox diet does green tea burn fat fast best weight loss supplement for women at gnc the diet solution success journal free download 1200 calorie diet information best weight loss supplement consumer reports diet to help estrogen dominance overweight and obesity health consequences grapefruit diet zoot suit riot build muscle and burn belly fat percentage obese women america free diet plans for teenage girls to lose weight healthy diet mayo clinic obesity in children law zinc rich diet foods weight watchers meetings phoenix child obesity statistics in australia gluten free diet kids plan fat burn shakes 1200 calorie diet hunger fat burning pills hydroxycut zone diet sweet potatoes extreme makeover weightloss edition host engine 2 diet tacos diet to gain 10 pounds 7 days wonder diet candida diet garlic fat burning inner thigh exercises obesity trends graph weight loss herbal medication weight loss supplements at gnc prescription weight loss medication can u burn fat and build muscle at the same time appetite suppressant xenadrine gallbladder diet changes diet solution success stories cabbage soup diet weight watchers weight chart age height weight 0 carb diet results upper body obesity health risks 17 days diet michael moreno percentage of morbid obesity in america diet supplement to lose belly fat obesity linked to heart diseases diet solution tips diet solution centers reviews healthy diet 50 year old man obesity in children caused by fast food weight conversion chart australia 7 day weight loss nutrition plan obesity risks and diseases diet solution program video review 7 day diet 1500 calories anti inflammatory diet epicurious prescription diet pills weight loss diet with snacks arthritis diet osteoarthritis wu yi tea weight loss review ulcer diet yogurt south beach diet phase o weight loss camps new zealand quick caveman diet recipes foods that burn fat fast for men best diet pills doctor prescribed vegan diet 2013 5 2 diet doctor fat burning calisthenics routine all water diet 2 weeks