Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Från sidensjalar till flyktingmottagningEnsamkommande flyktingbarn

Skillingtryck
Visa bild i full storlek


Skillingtryck


Pris: 110 SEK (inkl. 6 % moms)

Och spörjs nu vem visan har diktat och skrivit,
Så är det för detta en enstörig sven,
Som fått sig i blomstrande livet,
En fager och fuloltrogen vän.

Så kunde det låta i ett typiskt skillingtryck – ett billigt litet vishäfte av en typ som började tillverkas på 1500-talet och såldes en bra bit in på 1900-talet. För många i dag framstår nog skillingrycken som höjden av folklighet. Men visan som citeras ovan var inte skriven av någon bonddräng utan av J.G. Carlén, en välkänd författare vid 1800-talets mitt. Så hur folkliga var skillingtrycken egentligen? Vilka ämnen avhandlades i vistexterna, och vad kan de berätta om sin tids samhälle?

I den här boken berättar historikerna Hanna Enefalk en ny historia om skillingtrycken: en historia om ett medium som förändrades från att ha tjänat den kyrkliga reformationen till att gå hand i hand med den liberala tidningspressen. Boken vänder sig till forskare, studenter och alla som är intresserade av förelöparna till vår tids massmedia.

Hanna Enefalk är lärare och forskare vid Historiska institutionen i Uppsala. Hon disputerade 2008 med avhandlingen En patriotisk drömmvälrd: Musik, nationalism och genus under det långa 1800-talet. Föreliggande bok är resultatet av hennes senaste forskningprojekt, genomfört med stöd av Ridderstads stiftelse flr historisk grafisk forskning.

Titel: Skillingtryck
Författare: Hanna Enefalk
Skriftserie: Opuscula Historica Upsaliensia 51
Utgivare: Historiska institutionen vid Uppsala universitet
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2013
Antal sidor: 175
ISBN: 978-91-979632-6-8
ISSN:0284-8783Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

child obesity junk food 17 days diet com grapefruit diet approved foods does cardio x burn fat quick easy all natural weight loss supplement quality weight loss supplements best supplements for weight loss 2013 17 days diet dvd pregnancy diet in 18 weeks foods that will burn belly fat weight loss camps western australia types of appetite suppressant prescription fat burning furnace recipes find your fat burn zone best exercises to build muscle and burn fat raw food diet for children brat diet jello paleo diet foods quinoa diverticulitis diet spicy foods food for diabetics recipes gm diet vegetarian results appetite suppressant for fasting safe and healthy weight loss supplements vegetarian diet kidney stones vegetarian diet juicing 90 plant based diet obesity surgery uk foods that burn fat vegetarian diet one week good natural weight loss supplements hcg diet day 3 vlcd atkins diet phase 3 hcg weight loss injections for men atkins diet phases fat burning zone exercise bike diet snacks watch extreme makeover weight loss edition episode 5 obesity problems uk diet to reduce cholesterol and triglycerides grapefruit diet without grapefruit best diet quickest results burn fat cardio or weight lifting diets that work for pear shaped women healthy eating plan vegan paleo diet food list cordain fragile x gluten free diet diet to lower cholesterol dr oz weight loss diets and supplements does anything work burn belly fat sitting paleo diet ideas do you burn more fat by walking or running raw food diet underactive thyroid south beach diet recipes for kids atkins diet urinating frequently hcg diet drops in canada obesity in children cnn best way to burn belly fat for men burn stomach fat in a month atkins diet 7 weeks xenadrine results weight loss dietary supplement rapid release capsules south beach diet recipes chicken pistachio salad obesity statistics in america women arthritis diet cider vinegar dietrich bonhoeffer romans 13 south beach diet last 5 pounds health effects of obesity stanford hospital and clinics obesity residential treatment program obesity in children television burn fat fast dvd xylitol chocolate candida diet best way to burn fat naturally dietrich bonhoeffer hymn burn belly fat after pregnancy gaps diet course 1 weight watchers etools free trial code weight loss forte acai fruit extract dietary supplement 7 days no sugar diet cdc childhood obesity bmi south beach diet for diabetics burn fat not carbs what foods or drinks burn fat best diet to lose belly fat fast for women weight watchers meetings portland oregon science diet dog food zd ultra cabbage soup diet egg whites gaps diet type 1 diabetes dietrich bonhoeffer yahoo answers evolution weight management program guide sensa weight loss reviews side effects fat burning exercises using resistance bands easy fast weight loss tips gluten free diet made easy australian obesity rates graph food that help burn stomach fat weight loss fast and free weight loss hypnosis free audio download alkaline diet tony robbins gluten free diet vegetarian foods that burn fat in your sleep cdc youth obesity rates gaps diet type 1 diabetes obesity solutions co uk obesity pie chart a comprehensive view pre diabetic diet recommendations beyond diet edge pdf hcg weight loss injections dosage obesity in children quiz burn body fat and sculpt your arms weight gain supplements steroids dotties weight loss zone sushi extreme makeover weightloss edition season 1 episode 8 vegetarian diet quorn gallbladder diet food to avoid dukan diet 7 days healthy diet 9 year old soup diet sacred weight loss programs live in weight loss tips for young women beyond diet good bread obesity studies degree dukan diet drinks hcg weight loss diet drops review burn body fat fast program forever clean 9 diet reviews alkaline diet kiwi appetite suppressant whole foods market dukan diet recipes lunch ideas best diet pills holland and barrett obesity other diseases weight loss herbal medication exercises to burn fat around thighs best natural appetite suppressant supplements government obesity in children 72 hour water diet weight loss camps america quick easy diet meal plans obesity leads to shorter life expectancy fat burning vegetable diet weight loss supplements reviews uk fat burning routine treadmill weight gain supplements vitamins dietrich bonhoeffer grief childhood obesity federal government do you burn fat by lifting raw food diet 2 months weight loss challenge edmonton best diet pills that don make you jittery obesity rates by country wiki ultra simple diet ultra bath diet soup recipes for weight loss diet soda water retention burn belly fat fast dr oz weight loss hypnosis free download mp3 free diet plans nhs paleo diet lunch box weight watchers meetings 76180 healthy eating plan pregnant women appetite suppressants cvs appetite suppressants at whole foods burn fat off stomach exercises which foods burn fat for weight loss formula weight molar mass does walking burn fat better than running geek diet exercise programs gout diet vegan burn the fat feed the muscle testimonials cabbage soup diet day 5 recipes best way to burn pectoral fat pregnancy diet in 5 month beyond diet denver obesity prevention video hcg injections weight loss buy online genetics influencing obesity weight loss tips for women over 50 weight mass conversion nastran can u burn fat and gain muscle ultra diet hyman anti inflammatory diet nicholas perricone weight loss pills that work fast and are safe obesity kids programs dukan diet menu plan burn fat belly men vegan 500 calorie diet cdc obesity rate data plant based diet list free juice diet 7 days burn stomach fat overnight diet solution program phone number obesity in children books diet tips quotes gluten free diet good for you healthy diet 22 year old female vegetarian diet questionnaire weight loss programs for women online freeweight loss programs for women over 30 atkins diet how it works does running burn fat or glycogen best kidney diets diets that work for nursing moms gluten free diet plan benefits weight loss camp jobs pa