Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Från sidensjalar till flyktingmottagningEnsamkommande flyktingbarn

Skillingtryck
Visa bild i full storlek


Skillingtryck


Pris: 110 SEK (inkl. 6 % moms)

Och spörjs nu vem visan har diktat och skrivit,
Så är det för detta en enstörig sven,
Som fått sig i blomstrande livet,
En fager och fuloltrogen vän.

Så kunde det låta i ett typiskt skillingtryck – ett billigt litet vishäfte av en typ som började tillverkas på 1500-talet och såldes en bra bit in på 1900-talet. För många i dag framstår nog skillingrycken som höjden av folklighet. Men visan som citeras ovan var inte skriven av någon bonddräng utan av J.G. Carlén, en välkänd författare vid 1800-talets mitt. Så hur folkliga var skillingtrycken egentligen? Vilka ämnen avhandlades i vistexterna, och vad kan de berätta om sin tids samhälle?

I den här boken berättar historikerna Hanna Enefalk en ny historia om skillingtrycken: en historia om ett medium som förändrades från att ha tjänat den kyrkliga reformationen till att gå hand i hand med den liberala tidningspressen. Boken vänder sig till forskare, studenter och alla som är intresserade av förelöparna till vår tids massmedia.

Hanna Enefalk är lärare och forskare vid Historiska institutionen i Uppsala. Hon disputerade 2008 med avhandlingen En patriotisk drömmvälrd: Musik, nationalism och genus under det långa 1800-talet. Föreliggande bok är resultatet av hennes senaste forskningprojekt, genomfört med stöd av Ridderstads stiftelse flr historisk grafisk forskning.

Titel: Skillingtryck
Författare: Hanna Enefalk
Skriftserie: Opuscula Historica Upsaliensia 51
Utgivare: Historiska institutionen vid Uppsala universitet
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2013
Antal sidor: 175
ISBN: 978-91-979632-6-8
ISSN:0284-8783Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

child obesity rate in japan weight by height chart dukan diet allowed foods healthy foods for weight loss recipes best weight loss supplement livestrong appetite suppressant for high blood pressure appetite suppressants on nhs fat burn zone heart rate candida diet 2 weeks hcg diet 500 or 800 calories sensa weight loss user reviews brat diet when sick arthritis finger joints diet beyond diet denver diet water lemon hcg diet vs high blood pressure fat burning recipes dinner 30 days diet meal plan diet solution results obesity in children caused by fast food 2 month fat burn workout fat burning exercises circuit healthy diet lifestyle weight calculator calories lose weight women burn fat feed the muscle raspberry ketone weight loss supplements anti inflammatory diet turmeric fat burning 24 7 obesity rates through the years diet tea lite diet tips for 2 months weight loss tips for women in marathi best vitamins or supplements for weight loss paleo diet xylitol gestational diabetes diet quinoa diet to lose 30 kilos supplements for extreme weight loss obesity lung cancer south beach diet induction 900 calorie diabetic diet biggest loser weight loss pictures before and after gluten free diet cheese burn the fat feed the muscle free pdf celebrity weight loss before and after 2012 phentermine weight loss before and after pictures healthy diet 50 year old man weight gain pills in zimbabwe beyond diet jeff obesity leads to social isolation and discrimination best way to burn fat bodybuilding south beach diet recipes vegetable soup obesity losing weight while pregnant obesity in kuwait children diverticulitis diet regimen fat burning heart rate while exercising vegetarian diet side effects arthritis diet vitamins gluten free diet usa caveman diet and bodybuilding recommended dietary supplements weight loss weight height chart kg healthy diet plans for men weight gain obesity surgery wikipedia 5 day water diet results diet sheet for diverticulitis free burn body fat and sculpt your arms diet with snacks appetite suppressant pills on prescription vegetarian diet concerns atkins diet zucchini best diet pills gnc stores 3 day cabbage soup diet obesity research hypothesis does swimming burn fat on legs child obesity mississippi diets that work for pear shaped women weight watchers how many points plus can i eat a day best diet pills list gluten free diet plan benefits hcg injections for weight loss pictures childhood obesity data diet tea dr oz breakfast diet to gain weight weight loss programs for work obesity weight loss and prognosis in type 2 diabetes obesity risk factors raw food diet food matters south beach diet recipes quiche cups brat diet when sick 3 day diet for diabetics gaps diet frequently asked questions 500 calories of protein diet healthy foods and weight loss btc diet list up active x diet drops weight loss pictures before and after blog dukan diet test elemental diet definition why weight loss during pregnancy burn fat feed muscle foods gaps diet muffins atkins diet xylitol burn fat in the morning best weight loss supplement for women over the counter food lovers diet cheap free diet plans bodybuilding genetics obesity race fat burn supplements south africa obesity rates america vs uk alkaline diet beckham 5 2 diet guide weight loss workout supplements for women dr oz weight loss pills garcinia cambogia burn body fat pills weight chart age height alkaline diet 2013 weight height chart government health food store weight loss pills weight conversion calculator cups to grams 500 calories a day diet results healthy diet for athletes diverticulitis diet for diabetics arizona diet green tea 128 oz beyond diet podcast graph of obesity in children best vegan diet books anti inflammatory diet turmeric weight watchers figure out how many points you get hcg diet drops before and after 1600 calorie diet 7 days best way to burn fat treadmill appetite suppressant pills on prescription best weight loss supplement with workout drop zone diet results cabbage soup diet pictures obesity statistics europe weight loss forte acai fruit extract dietary supplement south beach diet zesty peanut dip atkins diet book 1972 gerd diet recommendations mayo clinic weight conversion table ounces to grams atkins diet success stories 2013 fat burning kickboxing workout for dummies online burn fat video diet sources of zinc diet soda stroke 48 child obesity stories best weight loss supplement men over 40 weight loss dietary supplement reviews best diet pills gnc women burn fat high intensity exercise fat burning meal recipes foods that burn fat gain muscle diet soup for rapid weight loss obesity related diseases lap band 1200 calorie diet free fat burning shake recipes program fat burn na biezni zone diet zone perfect 17 days diet dr oz south beach diet recipes with ground turkey best way to burn fat spinning balanced diet for gestational diabetes weight watchers maintenance points calculator gout diet sample menu does weight watchers etools work on ipad obesity journal articles uk fat burn diet plan for men best supplements for weight loss women plant based diet recipes weight watchers meetings troy mi 2 days diet tea vegetarian diet vs paleo diet ez appetite suppressant reviews burn fat workout program best diets quickest way to burn fat and build muscle gaps diet intro recipes diet supplement definition obesity in kenyan children obesity route map scotland gluten free diet kids recipes anti inflammatory diet research best natural fiber supplement for weight loss weight gain loss during pregnancy preventing obesity with exercise burn body fat percent diet tea rida aftab fat burning and muscle building workouts for women burn body fat in two weeks dietrich bonhoeffer underground seminary burn fat plank diverticulitis diet plan foods to avoid fat burning soup diet uk beyond diet australia weight loss shakes free trial weight conversion chart pounds and ounces to grams teenage obesity rates by state diet with vegetables and fruits to lose weight 1 ez diet appetite suppressant capsules