Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Från sidensjalar till flyktingmottagningEnsamkommande flyktingbarn

Skillingtryck
Visa bild i full storlek


Skillingtryck


Pris: 110 SEK (inkl. 6 % moms)

Och spörjs nu vem visan har diktat och skrivit,
Så är det för detta en enstörig sven,
Som fått sig i blomstrande livet,
En fager och fuloltrogen vän.

Så kunde det låta i ett typiskt skillingtryck – ett billigt litet vishäfte av en typ som började tillverkas på 1500-talet och såldes en bra bit in på 1900-talet. För många i dag framstår nog skillingrycken som höjden av folklighet. Men visan som citeras ovan var inte skriven av någon bonddräng utan av J.G. Carlén, en välkänd författare vid 1800-talets mitt. Så hur folkliga var skillingtrycken egentligen? Vilka ämnen avhandlades i vistexterna, och vad kan de berätta om sin tids samhälle?

I den här boken berättar historikerna Hanna Enefalk en ny historia om skillingtrycken: en historia om ett medium som förändrades från att ha tjänat den kyrkliga reformationen till att gå hand i hand med den liberala tidningspressen. Boken vänder sig till forskare, studenter och alla som är intresserade av förelöparna till vår tids massmedia.

Hanna Enefalk är lärare och forskare vid Historiska institutionen i Uppsala. Hon disputerade 2008 med avhandlingen En patriotisk drömmvälrd: Musik, nationalism och genus under det långa 1800-talet. Föreliggande bok är resultatet av hennes senaste forskningprojekt, genomfört med stöd av Ridderstads stiftelse flr historisk grafisk forskning.

Titel: Skillingtryck
Författare: Hanna Enefalk
Skriftserie: Opuscula Historica Upsaliensia 51
Utgivare: Historiska institutionen vid Uppsala universitet
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2013
Antal sidor: 175
ISBN: 978-91-979632-6-8
ISSN:0284-8783Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

caveman diet how it works best weight loss supplement for athletes poor nutrition causes obesity alkaline diet yeast infection candida diet effectiveness alli weight loss pictures before and after spicy foods appetite suppressant grapefruit yogurt diet burn fat from lower stomach cabbage soup diet 2010 caveman diet stage 1 otc weight loss pills that actually work soup diet heart surgery patients food lovers diet before and after healthy foods to boost weight loss does the fat burn zone work weight loss shakes ideal shape atkins diet vegan best diet for diverticulitis attack obesity in kindergarten children weight loss supplements metabolism boosters dukan diet 72 protein rich foods top 10 natural weight loss supplements burn fat to muscle appetite suppressant adderall xr weight watchers points red lobster diseases by obesity alkaline diet young caveman diet intermittent fasting teen weight loss programs teenagers online free best appetite suppressant supplements grapefruit diet 4 days weight watchers meetings orlando weight conversion chart for kids obesity kids stories burn fat off stomach exercises weight loss slow on hcg diet eat clean diet just the rules south beach diet recipes hamburger best diet grocery list obesity research yale university 1200 calorie diet plan for men vegan diet skin benefits extreme makeover weight loss edition wally where is he now good diet to lose belly fat fast extreme makeover weight loss edition may 30th tea helps burn fat fat burning exercises home men gluten free diet app weight loss supplements do they work alkaline diet and cancer prevention fat burning foods mayo clinic diet soda study 2012 weight loss before and after celebrity photos obesity who is at risk drop zone diet results vegetarian diet vitamin deficiency 80 kg diet fat burning exercises gym men atkins diet dinner ideas water diet for weight loss healthy bedtime snacks for weight loss obesity research usa the obesity society learning center extreme makeover weightloss edition new episode candida diet underweight 7 day diet for gout sufferers diet to treat inflammation obesity surgery history tips diet kate middleton fat burning natural diet diet that is high in protein and complex carbohydrates weight gain supplements cystic fibrosis child obesity effects raw food diet potatoes dukan diet quiche paleo diet quinoa get ripped diet 2 weeks weight conversion calculator pounds to kilos burn fat zumba fat burning diets for kids weight loss programs for work over the counter appetite suppressants that really work sensa starter weight loss kit south beach diet breakfast vegetarian does green tea burn fat weight loss best diet supplement for weight loss for women healthy foods that are bad for weight loss extreme makeover weight loss edition casting call healthy diet plan get toned paleo diet recipes butternut squash cabbage soup diet day 5 recipes best weight loss success stories women dietrich bonhoeffer underground seminary 500 calories a day diet results healthy diet plan for kids to gain weight obesity linked with fast food alkaline diet kefir weight loss supplements from gnc child obesity statistics in australia weight loss before and after bikini pics dukan diet list 100 obesity in children uk statistics 2010 plant based diet and breast cancer obesity the effects dietrich bonhoeffer 24 quotes atkins diet daily carb allowance does low sodium diet help you lose weight weight loss challenge durban weight watchers etools not working obesity in children health issues diet to cleanse liver weight gain supplements women gnc child obesity today appetite suppressant foods dr oz obesity map united states obesity statistics in america women burn fat gain lean muscle burn fat just lifting weights appetite suppressant and fat burner ultra 90 diet pills weight loss supplements for men over 40 diet to lose belly fat and love handles what foods do you eat to burn fat caveman diet intermittent fasting dotties weight loss zone website hcg diet books downloads weight loss nutrition planner fat burn zone heart rate food delivery diet programs uk birth weight conversion table diet soda phase 3 hcg weight loss camps washington teenage obesity rates by state 5 hour energy south beach diet government expenditure on obesity best diet to lose belly fat fast for women bacardi and diet coke 0 carbs weight loss supplements at gnc 5 day water diet results alkaline diet candida gaps diet new zealand diet water lemon juice weight loss supplement for men with high blood pressure vegan diet and pregnancy extreme makeover weightloss edition goal gnc weight loss supplement reviews fat burning vegetarian meal plan obesity queensland government sensa weight loss where to buy grapefruit diet yahoo fat burning after 50 obesity weight loss diet weight loss during pregnancy first trimester extreme makeover weight loss edition july 4 weight watchers meetings dayton ohio can you burn fat and build muscle at the same time yahoo which weight loss supplement is best weight gain supplements in nigeria paleo diet recipes protein bars fat burning muscle building workout in 13 minutes 17 days diet michael moreno 3 eggs for breakfast diet diet water lemon juice vegetarian diet options 7 days soup diet plan weight loss fast and free weight watchers points calculator zimbio best diets for 50 year old woman ultimate anti inflammatory diet who obesity country rates burn fat austin diet to help osteoarthritis diet tea weight loss best appetite suppressant for women over the counter best diets for men over 60 raw food diet vs cooked obesity statistics new york city obesity leads to social isolation and discrimination dotties weight loss zone food extreme weight loss during pregnancy best weight loss supplement safe vegan zone diet plan atkins diet induction yogurt 1200 calorie keto diet burn the fat feed muscle amazon alimentos diet light zero diet tea and coffee burn fat feed muscle foods weight loss stall hcg diet 7 day zone diet meals plan obesity usa europe weight watchers etools website 9 foods that burn fat while you eat cosmopolitan 7 day weight loss nutrition plan south beach diet nuts 1200 calorie diet does it matter what you eat weight loss programs for women in jackson ms raw food diet vinegar budwig diet and acne