Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Från sidensjalar till flyktingmottagningEnsamkommande flyktingbarn

Skillingtryck
Visa bild i full storlek


Skillingtryck


Pris: 110 SEK (inkl. 6 % moms)

Och spörjs nu vem visan har diktat och skrivit,
Så är det för detta en enstörig sven,
Som fått sig i blomstrande livet,
En fager och fuloltrogen vän.

Så kunde det låta i ett typiskt skillingtryck – ett billigt litet vishäfte av en typ som började tillverkas på 1500-talet och såldes en bra bit in på 1900-talet. För många i dag framstår nog skillingrycken som höjden av folklighet. Men visan som citeras ovan var inte skriven av någon bonddräng utan av J.G. Carlén, en välkänd författare vid 1800-talets mitt. Så hur folkliga var skillingtrycken egentligen? Vilka ämnen avhandlades i vistexterna, och vad kan de berätta om sin tids samhälle?

I den här boken berättar historikerna Hanna Enefalk en ny historia om skillingtrycken: en historia om ett medium som förändrades från att ha tjänat den kyrkliga reformationen till att gå hand i hand med den liberala tidningspressen. Boken vänder sig till forskare, studenter och alla som är intresserade av förelöparna till vår tids massmedia.

Hanna Enefalk är lärare och forskare vid Historiska institutionen i Uppsala. Hon disputerade 2008 med avhandlingen En patriotisk drömmvälrd: Musik, nationalism och genus under det långa 1800-talet. Föreliggande bok är resultatet av hennes senaste forskningprojekt, genomfört med stöd av Ridderstads stiftelse flr historisk grafisk forskning.

Titel: Skillingtryck
Författare: Hanna Enefalk
Skriftserie: Opuscula Historica Upsaliensia 51
Utgivare: Historiska institutionen vid Uppsala universitet
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2013
Antal sidor: 175
ISBN: 978-91-979632-6-8
ISSN:0284-8783Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

fast food and childhood obesity journals best diet pills extreme weight loss diverticulitis diet garlic 3 day diet reviews dukan diet attack phase weight loss medication duromine best diet pills pro ana dietrich bonhoeffer creation and fall childhood obesity government initiatives eat clean diet tuna salad diet zero carbs weight watchers how many points plus can i eat a day 3 day diet diet soda dotties weight loss zone weight watchers foods that burn belly fat livestrong cardiac diet 3 days on 4 days off average weight loss following gastric bypass surgery effects of childhood obesity on health paleo diet 2013 breakfast diet to gain weight obesity usa charts 7 keto burn belly fat the best supplements for weight loss gluten diet and acne extreme makeover weight loss edition episode 6 obesity zealand fat burning workouts for treadmill 30 day mediterranean diet atkins diet 3 weeks popular diet pills that work dukan diet 100 foods you can eat gaps diet work weight gain supplements for women science diet dog food allergies gluten free diet 411 burn the fat diet obesity rates by race in america obesity studies degree healthy diet japanese weight management programs in joliet illinois alkaline diet yeast infection weight loss tips for guys weight loss juicing anti inflammatory diet infertility diet soda water retention dukan diet 100 foods you can eat diet with 10 minute trainer extreme makeover weightloss edition tony swisse appetite suppressant 50 17 days diet dr oz obesity journal articles uk fat burning shake recipes 1234 diet drops side effects engine 2 diet hummus recipe 0 grain diet fat burning supplements consumer reports appetite suppressants on nhs fat burning workouts for women over 40 free diet plans yahoo brat diet used for burn belly fat in gym weight loss online sites plant based diet recipes 500 calories vegetarian diet obesity rates through the years burning fat calories during exercise child obesity essay titles child obesity journal articles weight loss shakes usn weight loss camp documentary burn fat on stomach area will exercise increase weight loss hcg diet to burn fat running atkins diet vodka 1200 calorie low cholesterol diet plan atkins diet exercise recommendations foods that burn your stomach fat eat clean diet for men recipes genetics and adolescent obesity child obesity statistics singapore fat burn cardio best diets for 16 years old sensa weight loss where to buy food lovers diet side effects grapefruit diet dr oz sensory diet ideas for oral sensory seeking weight watchers meetings wellington new zealand obesity rates by state in america burn the fat feed the muscle lyle mcdonald fat burning supplements for diabetics visceral obesity and breast cancer risk fat burn kettlebell workout doctor oz recommended weight loss pills grapefruit diet breakfast options flat belly diet lunch recipes 5 2 diet recipes tips diet kate middleton south beach diet 30 day shred childhood obesity global statistics perricone 3 day anti inflammatory diet obesity qualitative research gaps diet ibs paleo diet bodybuilding fat burn diet plan for men obesity problems in society sample diet to lower cholesterol naturally gluten free diet side effects best diet pills lose weight fast women best fat burning supplements dr oz alkaline diet beckham ez appetite suppressant reviews healthy diet 60 year old female burn fat around midsection bodybuilding diet plan for women uk alli weight loss pictures before and after sensa weight loss and diabetes weight watchers etools not working 17 days diet barnes and noble easy weight loss exercise program brat diet discredited free diet plans for hypoglycemia burn fat workout plan women obesity mortality rate in america weight loss camps uk women south beach diet recipes london broil atkins diet no carbs weight loss fast and free hcg weight loss diet drops nz weight loss challenge las vegas bmi morbid obesity calculator child obesity facts 2013 gallbladder diet coffee paleo diet results after one week what foods really burn fat weight watchers how many calories is 29 points diet water flavoring progress in obesity research 9 food diet for gout patients fat burning supplements research weight loss camps biggest loser grapefruit diet history weight loss pills that help fat burning diets for diabetics sensa weight loss dubai appetite suppressant pills for kids gaps diet book free online diet planner uk 15 day weight loss cleanse and flush instructions grapefruit diet menu mayo clinic weight loss programs online women burn fat gain muscle book 1400 calorie diet menu 7 day best diet quickest results weight chart age height weight weight loss tips for women over 20 weight loss success stories women 100 weight watchers how many points in bacon vegan diet to cure cancer food lovers diet vs the zone vegetarian diet yoga 2 days diet tea south beach diet menu ideas diet yogurt irish pancreatitis diet recommendations science diet dog food dealers childhood obesity and fast food toys 500 calorie day diet 2 weeks fat burning soup recipe no cabbage south beach diet recipes quiche cups gaps diet kelp diet water polo diet to lose 30 kilos extreme makeover weightloss edition james before and after supplements weight loss dr oz appetite suppressant pills over the counter free diet plans and workout routines diet solution dressing healthy eating plan uk gluten free diet myths weight loss before after pictures very inspirational free diet plan biggest loser science diet ultra zd reviews weight loss supplement for horses obesity rates by state australia healthy diet weight loss weight gain muscle supplements green coffee beans weight loss supplements gout diet veal obesity surgery before and after pictures 500 calorie diet 2 weeks dotties weight loss zone app obesity surgery kuwait vegetarian diet 1500 calories day prescription appetite suppressant wiki dotties weight loss zone fridays hcg injections for weight loss and fertility 5 2 diet vegan extreme makeover weightloss edition season 1 episode 8 36 hour water diet the 12 best foods to burn fat and build muscle