Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Från sidensjalar till flyktingmottagningEnsamkommande flyktingbarn

Skillingtryck
Visa bild i full storlek


Skillingtryck


Pris: 110 SEK (inkl. 6 % moms)

Och spörjs nu vem visan har diktat och skrivit,
Så är det för detta en enstörig sven,
Som fått sig i blomstrande livet,
En fager och fuloltrogen vän.

Så kunde det låta i ett typiskt skillingtryck – ett billigt litet vishäfte av en typ som började tillverkas på 1500-talet och såldes en bra bit in på 1900-talet. För många i dag framstår nog skillingrycken som höjden av folklighet. Men visan som citeras ovan var inte skriven av någon bonddräng utan av J.G. Carlén, en välkänd författare vid 1800-talets mitt. Så hur folkliga var skillingtrycken egentligen? Vilka ämnen avhandlades i vistexterna, och vad kan de berätta om sin tids samhälle?

I den här boken berättar historikerna Hanna Enefalk en ny historia om skillingtrycken: en historia om ett medium som förändrades från att ha tjänat den kyrkliga reformationen till att gå hand i hand med den liberala tidningspressen. Boken vänder sig till forskare, studenter och alla som är intresserade av förelöparna till vår tids massmedia.

Hanna Enefalk är lärare och forskare vid Historiska institutionen i Uppsala. Hon disputerade 2008 med avhandlingen En patriotisk drömmvälrd: Musik, nationalism och genus under det långa 1800-talet. Föreliggande bok är resultatet av hennes senaste forskningprojekt, genomfört med stöd av Ridderstads stiftelse flr historisk grafisk forskning.

Titel: Skillingtryck
Författare: Hanna Enefalk
Skriftserie: Opuscula Historica Upsaliensia 51
Utgivare: Historiska institutionen vid Uppsala universitet
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2013
Antal sidor: 175
ISBN: 978-91-979632-6-8
ISSN:0284-8783Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

Kontakt

SWEDISH SCIENCE PRESS
Box 118
SE-751 04 UPPSALA Sweden

Telefon +46 (0)18-36 55 66
Fax +46 (0)18-36 52 77
info@ssp.nu

prescription diet ultra allergen free best vitamins or supplements for weight loss obesity link with heart disease blood type diet 0 menu burn belly fat dvd recommended weight loss supplements men otc appetite suppressant similar to phentermine child obesity facts 2013 zone diet israel visceral obesity diabetes water diet and fasting paleo diet list of foods raspberry ketone weight loss supplements dr oz appetite suppressants for women australia diet to lower cholesterol dr oz obesity usa charts obesity research yale university diets that work with hypothyroidism what foods and drinks help burn fat rowing burn stomach fat what foods burn fat and feed muscle best diet pills in mexico solutions to obesity in america weight loss programs for type 2 diabetes burn fat without calorie deficit best exercises to build muscle and burn fat healthy diet plan 15 year old weight loss supplements birth control produtos diet e zero weight loss before and after 50 pounds obesity statistics kids america fat burn zone heart rate 7 day high protein diet child obesity campaign obesity on college campuses burn fat faster livestrong 7 odd foods that burn belly fat diet soup diet foods that burn fat without exercise 7 day low cholesterol diet best fat burning cardio routine diet to reduce cholesterol and triglycerides poor nutrition causes obesity weight loss challenge johannesburg facial analysis diet kate winslet 1200 calorie diet 7 days green tea supplement weight loss review anti inflammatory diet research engine 2 engine 2 diet gestational diabetes diet quinoa vegetarian diet 1200 calorie diet plan dr oz weight loss supplements garcinia cambogia obesity statistics los angeles healthy diet lower blood pressure child obesity statistics houston weight loss medication australia rapid weight loss supplements men weight loss challenge 30 days us obesity map by county fat burning exercises sitting raw food diet journal fat burning supplements hydroxycut weight loss online nz sensa weight loss chews sensa weight loss how much does it cost gaps diet lyme disease what exercise burns fat from the belly south beach diet recipes using ricotta cheese watch extreme makeover weightloss edition online fat burning pills that actually work top diet plans for women over 40 whole30 diet book trends in obesity rates gallbladder diet peanut butter weight lifting to burn fat routine burn fat using exercise bike hcg diet meal plan drops extreme makeover weight loss edition how to apply diet soda kidney what is obesity essay weight watchers etools free trial code best appetite suppressant for women reviews diets that work in two weeks obesity in children uk statistics 2010 perfect weight loss exercise program obesity research center king saud university foods that help burn fat while sleeping fat burn shakes gaps diet muffins diet solution results weight loss medication for teenagers cambridge diet recipes 810 super foods that burn belly fat supplements for weight loss men 5 dangers of diet soda good natural weight loss supplements diet solution program list foods wu yi tea weight loss review diet tips for women over 60 best exercise to burn fat for men fast fat burning exercises home men best appetite suppressant and diet pills best appetite suppressant weight loss pills cabbage soup diet no weight loss obesity rate in america 1950 xtend build muscle and burn fat fat burning zone heart rate chart burn fat and not gain muscle eat clean diet quinoa salad strongest weight loss supplement men beyond diet vs diet solution dietrich bonhoeffer after ten years weight loss results with hcg diet good diet for gallbladder weight watchers meetings dayton ohio obesity leads to social isolation and discrimination brat diet for 8 month old fat burning foods metabolism 1500 heart healthy diet perfect weight loss exercise program south beach diet 14 day menu weight watchers how many points in quavers weight watchers weight loss calculator grapefruit diet yahoo raw vegan weight loss before and after why weight loss during pregnancy arthritis diet johns hopkins 1200 calorie diet carbs fat protein weight watchers points jimmy johns extreme makeover weight loss edition wally where is he now burn belly fat elliptical extreme makeover weight loss edition results gnc appetite suppressant chews diet tips for women over 60 obesity the facts uk beyond diet food list diet soda yeast infection best slim diet pills 36 dukan diet 5 day meal plan perricone 3 day anti inflammatory diet weight management programs online free hcg diet high blood pressure medicine 1234 diet drops side effects weight gain for vegetarians supplements atkins diet healthy snacks 5 2 fasting diet horizon fat burning nigerian foods childhood obesity 2 5 year olds fat burning routine treadmill gaps diet toddler 2 4 8 diet burn the fat feed the muscle eating plan fat burning tea herbalife what are some natural weight loss supplements the best fast weight loss diet burn fat feed muscle pdf download free weight watchers how many points do you get per day weight loss hypnosis free download mp3 candida diet lentils weight loss success stories women 2012 diet soda yeast infection fat burning heart rate level diet to maintain zero figure weight conversion tables imperial to metric south beach diet zucchini recipes 3 day diet diet soda 8 great diet and fitness apps appetite suppressants dr oz part 2 best way to burn body fat men engine 2 diet journal top diet plans for women over 40 arthritis juice diet what foods can burn fat belly weight height chart kilos weight watchers etools free trial code appetite suppressant by top secret weight loss camps dallas texas examination diet definition does grapefruit burn body fat diet water lemon weight maintenance calculator calories does low sodium diet help you lose weight healthy diet 6 weeks pregnant equation that relates weight mass and gravity diet water product does lifting weights burn fat for women obesity of children australia child obesity thesis can you burn fat calories weight loss juicing burn fat boost metabolism calories burned hcg diet vegetables you can eat dietrich bonhoeffer tried to kill hitler good diet for gout patients extreme makeover weight loss before and after best diet pills lose weight gout diet vegan fat burn supplements gnc burn fat running morning paleo diet veal recipes