Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Ensamkommande flyktingbarnNybyggarliv i Vilhelmina 4. Hus, hem och handel

KOSMOS 2013
Visa bild i full storlek


KOSMOS 2013


Pris: 250 SEK (inkl. 6 % moms)

KOSMOS inleds med 2012 års Nobelpris i fysik. Erik Karlsson presenterar pristagarna, Haroche och Wineland, och den märkvärdiga kvantvärld som deras experiment har avslöjat. Viktiga tillämpningar är kvantdatorn och extremt noggrann tidmätning.

Håkan Danared beskriver utförligt den nya europeiska spallationskällan ESS i Lund. Anläggningen väntas produ­cera långsamma neutroner med oöverträffad intensitet och möjliggöra nya experiment inom en mängd olika veten­skaps­områden. I den tredje artikeln, skriven av Tommy Ohlsson, diskuteras möjlig­heten att sterila neutri­ner skul­le kunna utgöra en del av den mörka materien, och förutsättningarna för detta utreds.

Med hjälp av moderna astronomiska instrument har fler än tusen extrasolära plane­ter kunnat observe­ras, och ett nytt forsk­nings­om­råde, exoplanetologi, har etablerats där såväl planeters egenskaper som bild­ning och banformer studeras. Amaury Triaud vid MIT beskriver utvecklingen i den fjärde artikeln.

Ingmar Bergström skildrar i den femte artikeln sin studietid och hur många engagerade lärare hjälpt honom till ett spännande liv i veten­skapens tjänst. Den sjätte artikeln, av Jörgen Sjöström, handlar om tre andra framstående fysiker men i detta fall ganska särpräglade männi­skor, Paul Dirac, Pascual Jordan och Robert Oppenheimer, som möttes bland annat i Göttingen under 1900-talets första hälft.

I den sjunde artikeln fortsätter och avslutar Stephan Schwarz sin utredning av de ledande fysikernas roll i Tredje riket. Artikeln inriktar sig på efterkrigstiden och den så kallade Persilscheinkulturen som litterär genre.

Titel: Kosmos 2013
Redaktör
: Leif Karlsson
Skriftserie: Fysikersamfundets årsbok
Utgivare: Svenska fysikersamfundet
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2014
Antal sidor: 180
ISBN: 978-91-86992-31-6Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

candida diet day 3 what foods help burn leg fat best weight loss supplement forum genetics to obesity atkins diet 3 weeks atkins diet induction foods list plant based diet experience fat burning zone online calculator express diet 3 days gluten free diet usa obesity mortality rate in america anti inflammatory diet and acne appetite suppressants bad for you weight loss to calories calculator obesity in young america atkins diet and constipation best appetite suppressant and diet pills obesity in children under 5 years old candida diet university gaps diet experience diet tips for 2 months dietrich bonhoeffer on loss grapefruit diet theory weight loss supplements for men with high blood pressure 17 days diet book review diet solution dressing obesity society membership dues extreme makeover weight loss edition alex before and after gout diet naturopathy obesity in jamaican children weight loss pictures before and after surgery ultra diet in pakistan healthy diet meal plan vegetarian alkaline diet quack diet tonic water nutrition on weight watchers how many points do you get a day best weight loss supplement uk 999 diet tea best weight loss supplement after pregnancy healthy diet plan athletes healthy diet on the go teen weight loss programs teenagers online free obesity solutions longstreet clinic obesity treatment nih quick caveman diet recipes caveman diet does it work south beach diet recipes easy weight conversion table grams to pounds weight loss daily exercise program 90 day detox diet diverticulitis diet video burn body fat percentage fast easy ways to burn fat for men weight loss supplements at kroger best appetite suppressant natural weight loss fast food vs obesity articles burn fat with belly dance south beach diet turkey meatloaf weight conversion chart oz to grams south beach diet ketchup recipe dukan diet snacks on attack phase recommended weight loss supplements for men healthy diet and exercise plan for men what pills help gain weight ultra diet menu weight loss success stories women in their 20s obesity statistics los angeles whole foods diet and acne weight watchers points 300 pounds venous stasis ulcer diet hcg diet vs high blood pressure grapefruit diet mayo obesity map interactive burn fat with muscle burn fat tone thighs dietgirl book foods that help burn off fat 2 weeks diet to lose 5kg build muscle and burn fat meal plan dr oz weight loss supplements garcinia 1000 calorie diet with no carbs guaranteed diets to lower cholesterol healthy diet list fat burning cardio heart rate fat burning workout regimen women perricone 3 day anti inflammatory diet weight loss camps vancouver bc paleo diet xanthan gum food that burn fat quickly pregnancy diet in 18 weeks fat burning workouts for overweight women weight loss during juicing fat burning heart rate calculator men 2100 calorie diet for gestational diabetes weight loss before and after bikini pics candida diet water kefir what foods to eat to burn fat fast gaps diet urticaria cabbage soup diet 1 month weight mass conversion nastran diets that work 1 week vegan diet skin benefits food that burn thighs fat what is the best appetite suppressant for women over the counter 100 mile diet definition popular diet pills that work diet tips quick results government diet recommendations private label weight loss supplements gallbladder diet meat weight loss tips for apple shaped women south beach diet friendly restaurants anti inflammatory diet multiple sclerosis gain weight for skinny guys burn fat feed the muscle review grapefruit diet wiki burn fat off stomach exercises appetite suppressants ephedra can u burn fat and gain muscle plant based diet gout unhealthy diet definition raw food diet underactive thyroid healthy eating plan versus dieting cardio workout burn fat not muscle top 5 weight loss supplements fat burning foods yahoo answers gluten free diet uk south beach diet list 1 women following a weight loss diet may need supplements of supplements for weight loss and toning plant based diet for toddlers diet vegetarian lunch ideas obesity in children medscape burn fat 8 weeks diet soup sacred heart obesity research us weight loss supplements for men over 40 obesity rate in america 2005 burn belly fat josh bezoni obesity rates in america vs other countries best supplements for weight loss for men best appetite suppressant weight loss pills exercises to burn belly fat fast for women burn fat x ten obesity rates by city 2009 obesity policy solutions stages of obesity bmi weight loss before and after inspiration prescription appetite suppressant for women 80 10 10 diet detox symptoms health effects due to obesity gi diet snacks south beach diet zucchini bread recipe best weight loss supplement with workout top 50 foods that burn fat healthy diet and exercise plan for men obesity prevention houston diet under 500 calories a day dietrich bonhoeffer yahoo obesity journal articles uk best appetite suppressant in gnc alkaline diet quack weight watchers how many points plus can i eat a day quick weight loss vegan diet plan caveman diet and bodybuilding candida diet things to eat dr oz show miracle appetite suppressant build muscle and burn belly fat weight loss programs for women in jackson ms healthy bedtime snacks for weight loss water diet and fasting abs diet for women with jessica smith paleo diet recipes with coconut flour cabbage soup diet 1 month child obesity world diet with yogurt and fruits weight loss challenge manual herbalife anti inflammatory diet pregnancy burn fat build muscle at home healthy foods that burn stomach fat bariatric surgery gastric bypass procedure specific carbohydrate diet legal list best daily diet for abs weight loss pregnancy vomiting weight watchers meetings denver co weight loss supplements safe for pregnancy fat burning zone when exercising healthy diet plan energy candida diet exercise water diet livestrong burn body fat percentage fast dukan diet foods vegetarian weight loss programs for children in nj best supplements for weight loss forums average weight loss in hcg diet best weight loss supplements holland and barrett extreme makeover weightloss edition trainer chris powell foods that burn fat in your stomach do maternity pills help you gain weight diet to lose belly fat and love handles