Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Ensamkommande flyktingbarnNybyggarliv i Vilhelmina 4. Hus, hem och handel

KOSMOS 2013
Visa bild i full storlek


KOSMOS 2013


Pris: 250 SEK (inkl. 6 % moms)

KOSMOS inleds med 2012 års Nobelpris i fysik. Erik Karlsson presenterar pristagarna, Haroche och Wineland, och den märkvärdiga kvantvärld som deras experiment har avslöjat. Viktiga tillämpningar är kvantdatorn och extremt noggrann tidmätning.

Håkan Danared beskriver utförligt den nya europeiska spallationskällan ESS i Lund. Anläggningen väntas produ­cera långsamma neutroner med oöverträffad intensitet och möjliggöra nya experiment inom en mängd olika veten­skaps­områden. I den tredje artikeln, skriven av Tommy Ohlsson, diskuteras möjlig­heten att sterila neutri­ner skul­le kunna utgöra en del av den mörka materien, och förutsättningarna för detta utreds.

Med hjälp av moderna astronomiska instrument har fler än tusen extrasolära plane­ter kunnat observe­ras, och ett nytt forsk­nings­om­råde, exoplanetologi, har etablerats där såväl planeters egenskaper som bild­ning och banformer studeras. Amaury Triaud vid MIT beskriver utvecklingen i den fjärde artikeln.

Ingmar Bergström skildrar i den femte artikeln sin studietid och hur många engagerade lärare hjälpt honom till ett spännande liv i veten­skapens tjänst. Den sjätte artikeln, av Jörgen Sjöström, handlar om tre andra framstående fysiker men i detta fall ganska särpräglade männi­skor, Paul Dirac, Pascual Jordan och Robert Oppenheimer, som möttes bland annat i Göttingen under 1900-talets första hälft.

I den sjunde artikeln fortsätter och avslutar Stephan Schwarz sin utredning av de ledande fysikernas roll i Tredje riket. Artikeln inriktar sig på efterkrigstiden och den så kallade Persilscheinkulturen som litterär genre.

Titel: Kosmos 2013
Redaktör
: Leif Karlsson
Skriftserie: Fysikersamfundets årsbok
Utgivare: Svenska fysikersamfundet
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2014
Antal sidor: 180
ISBN: 978-91-86992-31-6Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

burn fat low carbs weight loss controversy hcg diet pt 1 eat clean diet just the rules obesity surgery ahmedabad science diet dog food healthy gluten free diet in spanish cabbage soup diet questions answers healthy diet dinners obesity in young children gluten free diet while pregnant arthritis diet dogs progress in obesity research 8 obesity statistics leeds online weight loss plans reviews fat burning supplement regimen exercises to burn fat on lower stomach global obesity solutions top 5 diet pills that work fast fat burning diets for muscle building 15 day weight loss support cleanse flush what is the best appetite suppressant over the counter healthy diet plan to lose weight fast cabbage soup diet for 2 weeks child obesity essay thesis causes of obesity in jamaica vegetarian diet for babies diet weight loss india quick weight loss tips for women over 50 free diet plans high protein 5 2 diet documentary best way to burn fat without losing muscle mass quick weight loss diet indians weight loss medication banned in 1996 hcg diet drops risks dukan diet vs 17 day diet obesity rates by state by year atkins diet 1 month weight loss obesity research paper burn fat off the chest plant based diet and heart disease brat diet livestrong diet tea pregnancy fat burn eating plan weight gain supplements philippines 2 weeks japanese diet weight loss programs for type 2 diabetes candida diet natural yogurt gluten free diet help vitiligo paleo diet recipes thermomix plant based diet omega 3 hcg diet foods phase 2 obesity video games statistics diet soda withdrawal symptoms vegan diet quiz weight watchers points 140 pounds health risks of obesity and being overweight obesity rates by city in us diet soda using stevia diet soda while pregnant best fat burning supplement no stimulant diet supplement to lose belly fat fat burning routine treadmill weight loss camps vancouver bc burn fat build the muscle 17 days diet plan dr oz cardio exercises to burn fat not muscle weight gain supplements cystic fibrosis best diet pills for women in canada weight loss supplements at gnc anti inflammatory diet coconut oil weight conversion factor astm table 56 atkins diet low carb foods dukan diet quorn cdc obesity map by state weight watchers meetings orlando easy diets to lose belly fat fast bodybuilding weight loss nutrition plan burn fat stomach area weight loss tips for nursing mothers weight loss hypnosis free download mp3 weight watchers calculator app foods that burn belly fat women hcg injections for weight loss in baton rouge la burning fat running vs biking diet solution success stories gluten free diet how to get started vegetarian diet omega 3 weight watchers how many points is greek yogurt weight by height chart for children best diet pills doctor prescribed articles on obesity bullying best training supplements for weight loss obesity in children facts what foods burn your fat diverticulitis diet snacks obesity quiz burn the fat feed the muscle system free download burn fat feed muscle pdf download free south beach diet friendly restaurants best way to burn fat in 30 days child obesity statistics country obesity journal submission cardio exercises to burn fat not muscle obesity types of cancer weight loss online editor burn fat without muscle gain anti inflammatory diet lunch ideas appetite suppressant for fasting fat burning exercises with knee injury 2gm na low cholesterol diet what causes obesity yahoo answers e power weight loss dietary supplement inc foods that burn stomach fat men gnc appetite suppressant chews obesity rates in america vs other countries us obesity by city anti inflammatory diet ibs fat burning pills while you sleep slim fast weight loss before and after pictures weight loss stories women over 40 obesity in children caused by television weight loss before and after australia anti inflammation diet dr oz burn fat 3 times faster watch extreme makeover weight loss edition episode 5 fat burn heart rate training zone weight calorie calculator exercise anti inflammatory diet vashon island obesity residential treatment centers obesity in kentucky children burn the fat feed the muscle download free weight management programs st louis mo burn fat under belly button free diet plans lower cholesterol obesity levels by country best appetite suppressant chews raw food diet healthy or not paleo diet food list cordain burn body fat get ripped brat diet snacks paleo diet kidney stones best weight loss supplement men over 40 healthy diet meal plan vegetarian burn belly fat home remedies pills to help gain weight burn fat without muscle gain 3 facts about obesity studies on diet and depression paleo diet juice recipes south beach diet gourmet recipes paleo diet pros and cons diet shopping list app obesity prevention jobs south beach diet grill recipes foresight obesity map fat burning pills for women uk burn fat build muscle at home diet with drops gout diet johns hopkins weight lifting calculator calories burned weight watchers meetings 60640 south beach diet zucchini bread recipe top 5 diet shakes beyond diet wikipedia child obesity statistics nz extreme makeover weight loss edition gma diet soda nutrition label 8 oz every 3 hours diet atkins diet oatmeal free diet plans for kids burn fat from chest area ultra diet hyman obesity treatment surgery training supplements for weight loss 2gm na low cholesterol diet dukan diet ideas 15 day weight loss cleanse and flush instructions 5 2 diet recipes guardian best weight loss supplements for men in india quick weight loss diet soup south beach diet zucchini recipes weight loss camps raleigh nc 9 day liver detox diet extreme makeover weight loss before and after obesity rates through the years giardia diet recommendations weight loss diets and supplements does anything work weight gain supplements information weight loss camps northern california fast food and obesity new zealand phentermine weight loss before and after pictures vegetarian diet side effects burn fat burn free diet plans meals 4 week fat burn program foods that burn gut fat weight loss supplements gold coast diet soup for rapid weight loss gaps diet undigested food in stool 17 days diet dvd