Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Ensamkommande flyktingbarnNybyggarliv i Vilhelmina 4. Hus, hem och handel

KOSMOS 2013
Visa bild i full storlek


KOSMOS 2013


Pris: 250 SEK (inkl. 6 % moms)

KOSMOS inleds med 2012 års Nobelpris i fysik. Erik Karlsson presenterar pristagarna, Haroche och Wineland, och den märkvärdiga kvantvärld som deras experiment har avslöjat. Viktiga tillämpningar är kvantdatorn och extremt noggrann tidmätning.

Håkan Danared beskriver utförligt den nya europeiska spallationskällan ESS i Lund. Anläggningen väntas produ­cera långsamma neutroner med oöverträffad intensitet och möjliggöra nya experiment inom en mängd olika veten­skaps­områden. I den tredje artikeln, skriven av Tommy Ohlsson, diskuteras möjlig­heten att sterila neutri­ner skul­le kunna utgöra en del av den mörka materien, och förutsättningarna för detta utreds.

Med hjälp av moderna astronomiska instrument har fler än tusen extrasolära plane­ter kunnat observe­ras, och ett nytt forsk­nings­om­råde, exoplanetologi, har etablerats där såväl planeters egenskaper som bild­ning och banformer studeras. Amaury Triaud vid MIT beskriver utvecklingen i den fjärde artikeln.

Ingmar Bergström skildrar i den femte artikeln sin studietid och hur många engagerade lärare hjälpt honom till ett spännande liv i veten­skapens tjänst. Den sjätte artikeln, av Jörgen Sjöström, handlar om tre andra framstående fysiker men i detta fall ganska särpräglade männi­skor, Paul Dirac, Pascual Jordan och Robert Oppenheimer, som möttes bland annat i Göttingen under 1900-talets första hälft.

I den sjunde artikeln fortsätter och avslutar Stephan Schwarz sin utredning av de ledande fysikernas roll i Tredje riket. Artikeln inriktar sig på efterkrigstiden och den så kallade Persilscheinkulturen som litterär genre.

Titel: Kosmos 2013
Redaktör
: Leif Karlsson
Skriftserie: Fysikersamfundets årsbok
Utgivare: Svenska fysikersamfundet
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2014
Antal sidor: 180
ISBN: 978-91-86992-31-6Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

atkins diet 5 days best herbal appetite suppressant for women best natural weight loss supplement for women beyond diet zugang healthy food swaps weight loss obesity linked to fast food sensa weight loss walgreens dukan diet online child obesity statistics uk 2013 dr oz ultimate diet grocery list obesity in children management best diet for diabetics type 1 cabbage soup diet 2010 diet ulcerative colitis sufferers weight watchers etools for nook best way to burn fat without losing muscle mass gout diet foods to avoid gallbladder diet in dogs grapefruit juice diet yahoo south beach diet recipes kay fat burn heart rate exercise anti inflammatory diet epicurious obesity solutions international reviews diverticulitis diet guidelines cdc obesity and diabetes weight loss stories women over 40 healthy diet plan male green coffee beans weight loss side effects weight watchers my etools good diet pills that work yahoo answers weight loss vegetable juicing recipes alimentos diet light zero paleo diet 30 day menu appetite suppressant pills on prescription burn the fat paleo diet child obesity rates by country paleo diet shopping list 3 day diabetic diet plan obesity trend map cdc zone diet high blood pressure dukan diet book kindle child obesity diabetes best appetite suppressant herbs obesity prostate cancer obesity lifetime cost all natural weight loss supplements whole foods top rated weight loss programs for women best way to burn fat spinning healthy diet lower blood pressure diets for high blood pressure hypertension weight watchers calculator 2011 7 days banana diet plan fast food obesity debate healthy herbal appetite suppressantobesity in children australia dukan diet 72 high protein foods paleo diet weekly menu gallbladder and gerd diet what foods help u burn body fat candida diet breakfast fat burning workout for women beginners gallbladder diet emedicine burn belly fat faster than cardio good diet ideas weight loss burn fat and not build muscle child obesity and fast food 2011 super morbid obesity bmi foods burn belly fat dr oz yoga ball exercises weight loss tea helps burn fat best weight loss supplement forum wiley accepted articles obesity beyond diet 5 things not to eat fat burning exercises sitting atkins diet induction foods list vegan diet and cancer rates anti inflammatory diet before surgery best weight loss supplements over the counter obesity increases cancer risk burn the fat abs sensa weight loss website what are healthy foods for weight loss best workout routine to build muscle and burn fat south beach diet turkey meatloaf easy fat burning exercises kids south beach diet recipe 1 best weight loss programs for women in their 20s atkins diet breakfast foods child obesity statistics singapore best diets compared diverticulitis diet nhs south beach diet 3 months obesity smoking cancer hcg diet 2 steak days in a row diet solution centers reviews weight loss before and after 200 pounds weight chart height female are fat burning supplements good dietrich bonhoeffer world war 2 vegetarian diet vs paleo diet weight loss energy shakes gaps diet restaurants us obesity by city ali vincent diet and exercise plan what is obesity essay weight loss supplement dr oz weight loss challenge edmonton 1000 calorie diet with no carbs appetite suppressants ingredients food lovers diet side effects child obesity fast food weight gain supplements safe fat burning foods vegetables fat burning heart rate best obesity prevention programs in schools weight height chart 19 year old female burn the fat diet top healthy foods weight loss weight watchers meetings boise idaho geek diet exercise programs weight watchers 123 success calculator diet tips before photo shoot childhood obesity brochure healthy eating plan pregnant women weight loss controversy hcg diet obesity in children facts fat burning foods not to eat pure green coffee beans weight loss paleo diet inflammation us government obesity facts grapefruit diet snack healthy diet for pregnancy diet to reduce cholesterol and triglycerides diverticulitis diet guidelines obesity research 1995 diet solution program login celebrity weight loss before and after 2011 gaps diet muffins diets that work the fastest does lifting weights burn fat yahoo answers 5 2 diet plan horizon obesity rates of the world burn fat pre workout meal fat burning routine for treadmill atkins diet exercise during induction weight height chart overweight obese diet tips to burn fat diet water dragon obesity society new zealand celebrity weight loss before and after 2011 weight loss by juicing healthy food options weight loss obesity in children because of video games best way to burn fat and get abs build muscle burn fat program fat burning zone heart rate monitor size 0 diet and exercise obesity research university of washington burn fat and then build muscle fat burning gym workout plan women fat burning heart rate wikipedia sensa weight loss reviews 2010 65 pound weight loss before and after pictures the zone diet lunch recipes best appetite suppressant and energy booster overweight and obesity health consequences atkins diet induction phase snacks eat clean diet quinoa salad burn fat exercise women fat burning nigerian foods south beach diet new book burn fat off muscle atkins diet net carbs zone diet quick meals paleo diet food list app burn fat fast pdf weight height chart for donating blood 6 pack in 2 weeks diet grapefruit diet or atkins fruit veggie yogurt diet childhood obesity federal government extreme makeover weight loss edition results atkins diet olives weight loss pills from dr oz health paleo diet recipes diet soda kidney dr oz natural weight loss pills diet water fail weight watchers meetings 30305 healthy diet losing weight top appetite suppressants at gnc extreme makeover weight loss edition episode 6 diet with 1500 calories weight chart age height burn fat fast at home exercises fat burning muscle supplements gluten free diet 7 days diet tea in urdu weight loss calorie calculator date recommended weight loss supplements for men specific carbohydrate diet legal list