Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Ensamkommande flyktingbarnNybyggarliv i Vilhelmina 4. Hus, hem och handel

KOSMOS 2013
Visa bild i full storlek


KOSMOS 2013


Pris: 250 SEK (inkl. 6 % moms)

KOSMOS inleds med 2012 års Nobelpris i fysik. Erik Karlsson presenterar pristagarna, Haroche och Wineland, och den märkvärdiga kvantvärld som deras experiment har avslöjat. Viktiga tillämpningar är kvantdatorn och extremt noggrann tidmätning.

Håkan Danared beskriver utförligt den nya europeiska spallationskällan ESS i Lund. Anläggningen väntas produ­cera långsamma neutroner med oöverträffad intensitet och möjliggöra nya experiment inom en mängd olika veten­skaps­områden. I den tredje artikeln, skriven av Tommy Ohlsson, diskuteras möjlig­heten att sterila neutri­ner skul­le kunna utgöra en del av den mörka materien, och förutsättningarna för detta utreds.

Med hjälp av moderna astronomiska instrument har fler än tusen extrasolära plane­ter kunnat observe­ras, och ett nytt forsk­nings­om­råde, exoplanetologi, har etablerats där såväl planeters egenskaper som bild­ning och banformer studeras. Amaury Triaud vid MIT beskriver utvecklingen i den fjärde artikeln.

Ingmar Bergström skildrar i den femte artikeln sin studietid och hur många engagerade lärare hjälpt honom till ett spännande liv i veten­skapens tjänst. Den sjätte artikeln, av Jörgen Sjöström, handlar om tre andra framstående fysiker men i detta fall ganska särpräglade männi­skor, Paul Dirac, Pascual Jordan och Robert Oppenheimer, som möttes bland annat i Göttingen under 1900-talets första hälft.

I den sjunde artikeln fortsätter och avslutar Stephan Schwarz sin utredning av de ledande fysikernas roll i Tredje riket. Artikeln inriktar sig på efterkrigstiden och den så kallade Persilscheinkulturen som litterär genre.

Titel: Kosmos 2013
Redaktör
: Leif Karlsson
Skriftserie: Fysikersamfundets årsbok
Utgivare: Svenska fysikersamfundet
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2014
Antal sidor: 180
ISBN: 978-91-86992-31-6Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

obesity risks surgery engine 2 diet french fries recipe diet water yahoo weight loss shakes pyramid obesity rate in america 1950 obesity statistics massachusetts good diet ideas weight loss diets that work after pregnancy youtube yoga exercises weight loss brat diet for kids recipes best diet pills like adderall diet water drinks what foods do you eat to burn fat gross obesity definition burn belly fat wiki gluten free diet side effects obesity in dogs facts obesity neighborhood factors good natural weight loss supplements hcg ultra diet nedir obesity treatment with homeopathy does diet pepsi 0 have caffeine dukan diet lunch recipes sample diet to lower cholesterol and triglycerides fat burning pills while you sleep green tea supplements for weight loss dosage fat burning shrimp recipes fat burning zone blood sugar level obesity rate in african american diet to add 10 pounds of muscle fitness diet plan for men pdf childhood obesity ages 5 12 raw food diet 30 days diabetes vegetarian diet protein burn fat and not build muscle does iron pills help gain weight food lovers diet side effects safe weight loss supplements for kids quick weight loss centers nutrition plan guide fat burning workouts for young women weight loss tips for young women weight loss before and after 50 pounds vegan zone diet plan weight loss programs for women in jackson ms extreme makeover weightloss edition goal 7 day keto diet plan fat burning bodyweight routine 12 week weight loss exercise program for women obesity rates over time xyngular diet reviews obesity in children in qatar diet tips for losing weight diets that work for busy people zone diet and depression alkaline diet young vegetarian diet lower cholesterol grapefruit diet menu foods gm diet vegetarian results diet soda using stevia brat diet patient information weight loss before and after thinspo syndrome x diet recipes fat burning zone nsca healthy food swaps weight loss obesity laparoscopic surgery otc appetite suppressant walgreens what burns fat faster walking or running atkins diet journal articles fat burn cardio time paleo diet food list what not to eat healthy diet one year old diverticulitis diet to clear green coffee beans weight loss side effects egg diet lose 10 pounds in 2 weeks caveman diet day 1 what is fat burn zone facts on obesity and fast food plant based diet recipes no oil 3 day military diet snacks all natural weight loss supplements whole foods paleo diet recipes coconut oil obesity in children youtube dukan diet oat bran 1600 calorie keto diet obesity in children health risks fat burning gym workout plan women weight loss during last weeks of pregnancy best supplements for weight loss fish oil zone diet works brat diet organic diet yogurt nutrition information weight loss before and after pictures young women who obesity prevalence worldwide vegetarian diet quick weight loss fat burning heart rate while exercising healthy food swaps weight loss gall bladder diet for kids fast weight loss tips for women over 40 paleo diet recipes zucchini bread weight watchers etools reviews best appetite suppressant to lose weight dr oz child obesity topics diet sonic tea 4 obesity weight loss success stories paleo diet instructions healthy diet lifestyle obesity solutions government best appetite suppressant for hcg diet soda 2011 obesity statistics wiki btc diet list up 2 diseases associated with obesity caveman diet recipes uk healthy diet for diverticulitis abs diet for women 12 superfoods weight loss challenge online 60 day weight loss before and after weight watchers etools discount codes 17 days diet plan dr oz 50 percent raw food diet best diet pills like adderall dr oz grocery list 99 diet foods weight loss programs for nursing moms atkins diet video burn fat at home fast do hcg injections for weight loss work plant based diet benefits prescription appetite suppressant wiki top 3 foods that burn fat extreme makeover weight loss edition how to apply obesity surgery articles weight loss supplements for women percentage of morbid obesity in america white tea weight loss review obesity in children problem solution essay effects of juvenile obesity hcg diet drops nigen candida diet juicing gestational diabetes diet plan during pregnancy weight loss before and after website weight loss tips for women fast prescription diet ultra allergen free weight loss calorie reduction calculator burn fat belly men diet soda keto weight loss surgery options after gastric bypass appetite suppressant pills weight loss dietary guidelines to lower cholesterol weight loss camps raleigh nc before and after weight loss pictures of men dukan diet foods vegetarian 3 days rice diet foods that burn up belly fat childhood obesity and fast food industry best appetite suppressant and energy booster paleo diet veal recipes obesity statistics 1 in 3 vitamins supplements weight loss factors of obesity in children fat burning foods on a budget cabbage soup diet 10 pounds appetite suppressants on nhs dr oz weight loss green coffee beans weight watchers meetings louisville anti inflammation diet vashon yogurt diet drink diverticulitis diet info obesity problems uk cabbage soup diet for 2 weeks weight loss medication clinical trials foods that help burn fat naturally bio3 diet solution obesity in usa vs world do tea burn fat dukan diet meal plan vegetarian weight loss success stories women over 35 childhood obesity effects later in life fat burning toning workouts candida diet 4 steps best weight loss supplement for women at gnc healthy eating plan nhs obesity research new york beyond diet 5 foods to avoid arthritis diet cider vinegar weight watchers calculator guide diet shopping list app top weight loss supplements bodybuilding obesity in children facts best diet pills doctor prescribed burn fat through walking 5210 obesity prevention drop 10 diet ebook diet tea oolong fat burn vs fitness diet water yahoo dukan diet meal plans fast food prices and obesity paleo diet success stories 8 hour diet results uk obesity videos children