Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Ensamkommande flyktingbarnNybyggarliv i Vilhelmina 4. Hus, hem och handel

KOSMOS 2013
Visa bild i full storlek


KOSMOS 2013


Pris: 250 SEK (inkl. 6 % moms)

KOSMOS inleds med 2012 års Nobelpris i fysik. Erik Karlsson presenterar pristagarna, Haroche och Wineland, och den märkvärdiga kvantvärld som deras experiment har avslöjat. Viktiga tillämpningar är kvantdatorn och extremt noggrann tidmätning.

Håkan Danared beskriver utförligt den nya europeiska spallationskällan ESS i Lund. Anläggningen väntas produ­cera långsamma neutroner med oöverträffad intensitet och möjliggöra nya experiment inom en mängd olika veten­skaps­områden. I den tredje artikeln, skriven av Tommy Ohlsson, diskuteras möjlig­heten att sterila neutri­ner skul­le kunna utgöra en del av den mörka materien, och förutsättningarna för detta utreds.

Med hjälp av moderna astronomiska instrument har fler än tusen extrasolära plane­ter kunnat observe­ras, och ett nytt forsk­nings­om­råde, exoplanetologi, har etablerats där såväl planeters egenskaper som bild­ning och banformer studeras. Amaury Triaud vid MIT beskriver utvecklingen i den fjärde artikeln.

Ingmar Bergström skildrar i den femte artikeln sin studietid och hur många engagerade lärare hjälpt honom till ett spännande liv i veten­skapens tjänst. Den sjätte artikeln, av Jörgen Sjöström, handlar om tre andra framstående fysiker men i detta fall ganska särpräglade männi­skor, Paul Dirac, Pascual Jordan och Robert Oppenheimer, som möttes bland annat i Göttingen under 1900-talets första hälft.

I den sjunde artikeln fortsätter och avslutar Stephan Schwarz sin utredning av de ledande fysikernas roll i Tredje riket. Artikeln inriktar sig på efterkrigstiden och den så kallade Persilscheinkulturen som litterär genre.

Titel: Kosmos 2013
Redaktör
: Leif Karlsson
Skriftserie: Fysikersamfundets årsbok
Utgivare: Svenska fysikersamfundet
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2014
Antal sidor: 180
ISBN: 978-91-86992-31-6Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

weight watchers how many points in bacon obesity treatment who alkaline diet kidney disease 30 days diet reviews 17 days diet details healthy diet schedule atkins diet 3rd day diet to help you lose weight fast weight calculator calories to lose weight weight height chart man foods that burn fat on thighs obesity map powerpoint seventeen cheat foods that burn belly fat fast weight loss success stories for older women obesity surgery history diet vs exercise episode 1 sample diet to lower cholesterol and triglycerides 7 week weight loss before and after healthy diet plan and recipes weight loss shakes gnc obesity master video fat burning zone yahoo answers perfect 10 diet eating plan best appetite suppressant for diabetics diet soup menu vegetarian diet recommendations south beach diet recipes chicken pistachio salad cabbage soup diet best recipe dukan diet 5 day meal plan food lovers diet food list engine 2 diet not losing weight diet to reduce high blood pressure during pregnancy best weight loss program for women in their 40s fat burning supplements that are safe does swimming burn fat on legs burn belly fat rapidly alkaline diet to get pregnant fat burning supplement stack for women gestational diabetes diet plan during pregnancy weight loss programs va diet to help you lose weight fast 8 hour diet women health gluten free diet 6 weeks appetite suppressants dr oz part 2 weight watchers bmi calculator men burn belly fat protein fast food vs childhood obesity overall obesity percentage in america burn fat on inner thighs 6 pack abs diet healthy foods that help burn belly fat weight conversion table grams to pounds foods that burn your belly fat diet soda yahoo article what are some natural weight loss supplements vegan diet and pregnancy best diet pills lose belly fat safe appetite suppressant for women alkaline diet depression gallbladder diet when pregnant burn stomach fat cycling fat burning supplements for women dr oz weight gain supplements steroids eat clean diet for men recipes weight watchers etools website burn fat running morning healthy foods that encourage weight loss 5 hour energy south beach diet paleo diet juice recipes best burning fat cardio exercise weight loss supplements gnc 8 week weight loss running plan best over the counter appetite suppressant 2013 fat burning exercises women over 40 average weight loss following gastric bypass surgery appetite suppressants supplements obesity risks factors gout diet treatment south beach diet tips weight loss challenge encouragement hcg diet drops 2 oz dr oz recommended raspberry ketone weight loss supplements projected obesity costs acne and diet webmd otc appetite suppressant walgreens paleo diet cholesterol weight loss challenge 2012 vegetarian diet calcium fat burn heart rate women weight watchers 123 success calculator diet water fail obesity surgery new york city exercises to burn belly fat fast for women brewer diet high blood pressure alli appetite suppressant reviews diseases obese people get extreme makeover weight loss edition may 30th obesity surgery dubai dotties weight loss zone weight watchers atkins diet xylitol the information diet by clay johnson diet soda and cancer best diets for 13 year olds weight watchers etools sign up code sensa weight loss chews calories versus weight calculator 30lbs in 30 days diet plan engine 2 diet oatmeal raisin cookies typical diet 1500 calories vegetarian diet calcium child obesity mississippi diverticulitis diet what to eat burn body fat fast without exercise 3 stone weight loss before and after fast food obesity questions weight loss hypnosis audio free download paleo diet potatoes diet soda not sticky pills for weight loss safe best diet pills to keep you awake burn the fat feed the muscle yahoo answers 1200 calorie diet breakfast ultimate weight loss exercise program obesity society of canada burn the fat feed the muscle summer challenge weight loss challenge durban 7 day healthy diet plan for men obesity solutions international reviews gout diet home remedies easy healthy diet dinner recipes south beach diet nuts diet vitamin water ingredients paleo diet inflammation weight loss success stories women 100 child obesity news fat burning exercises quick results best weight loss supplements for men in india diet to help build muscle and lose fat weight loss before and after bikini pics what kind of diet for high blood pressure best healthy diets to lose weight best fat burning supplements dr oz diet with snacks dietrich bonhoeffer imprisonment and execution best supplements for weight loss for men south beach diet inspiration burn the fat feed the muscle download free weight height chart boys calculator anti inflammatory diet popcorn weight watchers how many extra points per week zero carb diet results diet that is high in protein and complex carbohydrates zone diet vs atkins diet to burn fat running what is the best natural weight loss supplement burn the fat feed the muscle online pdf obesity timebomb zone diet meal plan weight loss pills that work fast and are safe burn fat from the stomach dukan diet shopping list obesity treatment by diet great healthy weight loss foods appetite suppressants comparison healthy diet plan lose 10 pounds weight chart age height children gout diet beans slow weight loss after gastric bypass surgery best weight loss supplement drink effect of weight loss by gastric bypass surgery versus hypocaloric recommended weight loss supplements for men diet sprite zero bad you grapefruit diet menu mayo clinic appetite suppressant pills list obesity statistics wiki paleo diet zucchini recipes weight height chart of infants weight loss programs for kids in baltimore hcg diet 26 day weight loss kit weight loss tips zubaida tariq urdu weight gain supplements walmart grapefruit diet official website cabbage soup diet gain weight weight gain supplements philippines dietrich bonhoeffer hymn burn fat x ten appetite suppressants prescribed doctor 7 days indian diet burn fat tone thighs zone diet 2 block recipes burn the fat feed the muscle for women obesity link with heart disease obesity surgery articles the information diet by clay johnson personalized weight loss exercise program cabbage soup diet yelp obesity prostate cancer risk cabbage soup diet egg whites 7 day weight loss nutrition plan ucsf low sodium diet