Info: Din webbläsare accepterar inte cookies. För att kunna lägga lägga varor i din varukorg och köpa dem, så måste du aktivera hantering av cookies.
Ensamkommande flyktingbarnNybyggarliv i Vilhelmina 4. Hus, hem och handel

KOSMOS 2013
Visa bild i full storlek


KOSMOS 2013


Pris: 250 SEK (inkl. 6 % moms)

KOSMOS inleds med 2012 års Nobelpris i fysik. Erik Karlsson presenterar pristagarna, Haroche och Wineland, och den märkvärdiga kvantvärld som deras experiment har avslöjat. Viktiga tillämpningar är kvantdatorn och extremt noggrann tidmätning.

Håkan Danared beskriver utförligt den nya europeiska spallationskällan ESS i Lund. Anläggningen väntas produ­cera långsamma neutroner med oöverträffad intensitet och möjliggöra nya experiment inom en mängd olika veten­skaps­områden. I den tredje artikeln, skriven av Tommy Ohlsson, diskuteras möjlig­heten att sterila neutri­ner skul­le kunna utgöra en del av den mörka materien, och förutsättningarna för detta utreds.

Med hjälp av moderna astronomiska instrument har fler än tusen extrasolära plane­ter kunnat observe­ras, och ett nytt forsk­nings­om­råde, exoplanetologi, har etablerats där såväl planeters egenskaper som bild­ning och banformer studeras. Amaury Triaud vid MIT beskriver utvecklingen i den fjärde artikeln.

Ingmar Bergström skildrar i den femte artikeln sin studietid och hur många engagerade lärare hjälpt honom till ett spännande liv i veten­skapens tjänst. Den sjätte artikeln, av Jörgen Sjöström, handlar om tre andra framstående fysiker men i detta fall ganska särpräglade männi­skor, Paul Dirac, Pascual Jordan och Robert Oppenheimer, som möttes bland annat i Göttingen under 1900-talets första hälft.

I den sjunde artikeln fortsätter och avslutar Stephan Schwarz sin utredning av de ledande fysikernas roll i Tredje riket. Artikeln inriktar sig på efterkrigstiden och den så kallade Persilscheinkulturen som litterär genre.

Titel: Kosmos 2013
Redaktör
: Leif Karlsson
Skriftserie: Fysikersamfundets årsbok
Utgivare: Svenska fysikersamfundet
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2014
Antal sidor: 180
ISBN: 978-91-86992-31-6Varukorg
Varukorg
Din varukorg är tom.

best weight loss toning supplements arthritis juice diet weight management clinic carndonagh gluten free diet high in fiber diverticulitis diet menu recipes paleo diet recipes coconut oil sensa 60 day weight loss who obesity overweight cardio to burn fat but not muscle south beach diet recipes easy burn the tummy fat best way to burn fat and maintain muscle what are the best weight loss supplements for men burning fat walking vs jogging weight loss programs through exercise brat diet pears safest weight loss supplements the 12 best foods to burn fat and build muscle south beach diet 5 can soup fat burning heart rate uk gout diet vegan best appetite suppressant to lose weight dr oz weight management doctors nj supplements for weight loss chromium hcg injections weight loss south africa burn fat exercise women dietrich bonhoeffer zionskirche obesity solutions longstreet clinic super healthy weight loss snacks are fat burning supplements bad for you 1200 calorie diet no exercise weight watchers meetings summit nj budwig diet and acne yogurt kefir diet foods that burn fat download green coffee beans weight loss supplements paleo diet and ms cabbage soup diet 5th day gluten free diet pdf weight watchers meetings pleasanton ca 8 weight watchers points equals how many calories south beach diet zucchini bread recipe before and after weight loss pictures same day zone diet hungry 15 weight loss cleanse and flush 10 diet tips to lose weight borderline diabetes diet plan uk south beach diet recipes for kids vegetarian diet athlete weight watchers maintenance points calculator burn the fat feed the muscle download free do hcg injections for weight loss work appetite suppressant foods ginger best weight loss supplements mens health best supplements for rapid weight loss obesity residential treatment program dukan diet basics free diet plans slimming world diet solution quick start guide free download best weight loss supplement men over 40 obesity in children from school lunches diverticulitis diet nuts best diet pills for women gnc the obesity cancer link lessons learned from a fatless mouse dietrich bonhoeffer yahoo obesity pictures of women dietrich bonhoeffer the cost of discipleship review 80 raw food diet menu weight loss challenge mcmaster weight loss herbal medication 3 day diet 10 pounds review weight loss programs for over 40 obesity surgery types best appetite suppressant reviews australia weight loss pills zellers paleo diet recipes eggplant best supplements for weight loss 2013 appetite suppressant prescription only fat burning workouts for young women what foods to eat to burn fat fast 30lbs in 30 days diet potassium in your pregnancy diet diet weight losscom before and after weight loss pictures of men weight loss medication for teenagers foods that burn fat in your body south beach diet inspiration cdc obesity diabetes map 3 day diet 10 pounds review appetite suppressant otc fat burning energy supplements obesity in children thesis statement fat burning diet onion soup healthy diet games eating after gastric bypass surgery weight loss trends in obesity rates burn fat fast exercise plan sensa weight loss diet weight conversion tablespoon appetite suppressants for teenagers obesity reasons and solutions weight gain supplements steroids zone diet meal plans for women diet soup weight watchers what pills help gain weight weight loss pills kentucky 6 week weight loss running plan best diet pills extreme weight loss xenical diet foods foods that burn fat not muscle atkins diet low carb recipes 8 hour diet tea burn fat feed muscle pdf free fat burning exercise program women best exercises to build muscle and burn fat atkins diet meal plan induction weight watchers etools sign up code weight loss supplement recommended by dr oz dukan diet experience weight watchers how many points plus can i eat a day 2 day diet lunch recipes water diet success stories hcg diet 3 day stall fat burning diets for teenagers extreme makeover weightloss edition krista after weight watchers points calculator dotties cabbage soup diet does it work obesity prevention nz prescription diet canine ultra allergen free atkins diet 1 month weight loss quaker parrot diet list diverticulitis diet nhs weight watchers how many points in bacon prescription diet ultra allergen free obesity usa charts weight loss tips for nurses obesity levels by country paleo diet juice recipes active x diet drops obesity in children health issues burn belly fat cosmo best weight loss supplement forum obesity pictures of women equation that relates weight mass and gravity obesity long term health effects south beach diet phase 1 day 7 gaps diet book hcg diet results first week paleo diet example weight loss programs for type 2 diabetes gaps diet ibs paleo diet food list for bodybuilders rihanna weight loss before and after appetite suppressant herbal tea best diets slim fast best way to burn pectoral fat 100 paleo diet recipes easiest diet to lower cholesterol tips to gain weight for women at home soup diet for heart surgery foods that burn belly fat on men gaps diet ibs best diet lose 10 pounds 2 weeks fat burning cardio heart rate burn the fat feed the muscle pdf download upper body obesity health risks dotties weight loss journey weight loss after zoloft how long free diet plans nhs fat burn in 1 week fat burning lean muscle building supplements paleo diet recipes mexican obesity in children risk factors appetite suppressants metabolism boosters atkins diet urinating frequently burn fat with belly dance weight loss calculator calories per week obesity prevention lesson plans tips diet dalam 7 hari gym supplements for weight loss gluten free diet vegetarian diet supplement to lose belly fat cabbage soup diet gain weight child obesity and genetics eat clean diet cooler 1 food list easy weight loss exercise program fat burning cardio interval workouts fat burning calisthenics routine teenage obesity rates by state burn the fat feed the muscle transformations burn fat exercise fast child obesity pictures slow weight loss after gastric bypass surgery diet water with lemon raspberry ketone appetite suppressant pills 2gm na low cholesterol diet best natural weight loss supplements atkins diet induction yogurt weight loss before and after simulator obesity solutions london